Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
同仇敵慨

tóng chóu dí kǎi

dd
同仇敵愾

tóng chóu dí kài

dzielić gorzką nienawiść dla wroga

share bitter hatred of the enemy

dd
銅臭熏天

tóng chòu xūn tiān

f.e. the stink of money fouls the air

dd
同出一轍

tóng chū yī zhé

f.e. be of an identical nature

dd
同船合命

tóng chuán hé mìng

dd
同床各夢

tóng chuáng gè mèng

f.e. sleep in the same bed but dream different dreams

dd
同床共枕

tóng chuáng gòng zhěn

f.e. sleep in the same bed

dd
同床異夢

tóng chuáng yì mèng

id. be ostensible partners but have different agendas be strange bedfellows ③marital dissension

dd
同垂不朽

tóng chuí bù xiǔ

dd
銅唇鐵舌

tóng chún tiě shé

dd
銅打鐵鑄

tóng dǎ tiě zhù

dd
同德同心

tóng dé tóng xīn

34-12: f.e. be of one heart and mind

dd
同德協力

tóng dé xié lì

dd
同德一心

tóng dé yī xīn

dd
同惡共濟

tóng è gòng jì

dd
同惡相黨

tóng è xiāng dǎng

dd
同惡相濟

tóng è xiāng jì

f.e. conspire to commit a crime

dd
同惡相求

tóng è xiāng qiú

spiskować w celu popełnienia przestępstwa

conspire to commit a crime

dd
同符合契

tóng fú hé qì

dd
同甘共苦

tóng gān gòng kǔ

f.e. share joy and sorrow

dd
同功一體

tóng gōng yī tǐ

dd
同工異曲

tóng gōng yì qǔ

f.e. get equal results with different approaches

dd
同歸殊途

tóng guī shū tú

f.e. get to the same place by different roads

dd
同歸殊塗

tóng guī shū tú

dd
同歸於盡

tóng guī yú jìn

f.e. end in common ruin

dd
銅壺滴漏

tóng hú dī lòu

(miedziana) klepsydra, zegar wodny

copper clepsydra; water clock

dd
銅澆鐵鑄

tóng jiāo tiě zhù

dd
銅筋鐵骨

tóng jīn tiě gǔ

mocno zbudowany, krępy, wytrzymały, mocny

strongly built; robust; sturdy

dd
銅筋鐵肋

tóng jīn tiě lèi

dd
銅觔鐵肋

tóng jīn tiě lèi

dd
同類相從

tóng lèi xiāng cóng

dd
同類相妒

tóng lèi xiāng dù

dd
同類相求

tóng lèi xiāng qiú

dd
同利相死

tóng lì xiāng sǐ

dd
同力協契

tóng lì xié qì

dd
同流合污

tóng liú hé wū

pławić się z kimś w błocie

wallow in mire with sb.

dd
同美相妒

tóng měi xiāng dù

dd
同門異戶

tóng mén yì hù

f.e. be alike except for slight differences

dd
同明相照

tóng míng xiāng zhào

dd
童男童女

tóng nán tóng nǚ

n. minors of both sexes

dd
同年而校

tóng nián ér xiào

dd
同年而語

tóng nián ér yǔ

dd
童牛角馬

tóng niú jiǎo mǎ

nienaturalny fenomen

abnormal phenomenon

dd
銅琶鐵板

tóng pā tiě bǎn

f.e. bold and vehement language (in writing)

dd
同盤而食

tóng pán ér shí

dd
銅盤重肉

tóng pán zhòng ròu

dd
同袍同澤

tóng páo tóng zé

f.e. comrades in arms

dd
同氣連枝

tóng qì lián zhī

f.e. brotherly tie

dd
同氣相求

tóng qì xiāng qiú

podobne przyciąga podobne; ludzie o podobnychideach trzymają się razem

birds of a feather flock together; People with the same ideals have an affinity for one another.

dd
銅牆鐵壁

tóng qiáng tiě bì

f.e. impregnable fortress

dd
同然一辭

tóng rán yī cí

dd
同日而道

tóng rì ér dào

dd
同日而論

tóng rì ér lùn

dd
同日而言

tóng rì ér yán

dd
同日而語

tóng rì ér yǔ

wspomnieć w tym samym zdaniu

f.e. mention in equal terms mention in the same breath

dd
銅山金穴

tóng shān jīn xué

dd
銅山鐵壁

tóng shān tiě bì

niezdobyty bastion, silny system obrony

impregnable bastion; solid defense system

dd
銅山西崩,洛鐘東應

tóng shān xī bēn luò zhōng dōng yìng

dd
童山濯濯

tóng shān zhuó zhuó

ogołocony; bezleśne wzgórza, łysy

bare and barren hills baldheaded

dd
同聲共氣

tóng shēng gòng qì

dd
同生共死

tóng shēng gòng sǐ

f.e. live and die together

dd
同生死,共存亡

tóng shēng sǐ gòng cún wáng

dd
同聲同氣

tóng shēng tóng qì

dd
同聲相求

tóng shēng xiāng qiú

dd
同聲相應

tóng shēng xiāng yìng

działać w zgodzie

act in unison

dd
同聲相應,同氣相求

tóng shēng xiāng yìng tóng qì xiāng qiú

działać w zgodzie, podobni ludzie trzymają się razem

act in unison; birds of a feather flock together; People with the same ideals have an affinity for one another.

dd
同聲一辭

tóng shēng yī cí

dd
同室操戈

tóng shì sāo gē

f.e. internal strife

dd
童叟無欺

tóng sǒu wú qī

(znak nad sklepem) uczciwy wobec wszystkich klientów

f.e. honest with all customers (shop sign)

dd
同堂兄弟

tóng táng xiōng dì

n. male cousins with the same paternal grandfather

dd
同條共貫

tóng tiáo gòng guàn

f.e. be interlinked logically

dd
銅頭鐵臂

tóng tóu tiě bì

dd
銅頭鐵額

tóng tóu tiě é

śmiały, buńczuczny

audacious; fearless; intrepid

dd
銅駝草莽

tóng tuó cǎo mǎng

dd
銅駝荊棘

tóng tuó jīng jí

dewastacja obszarów, miejsc w skutek wojny

devastation of palaces as a result of war

dd
銅圍鐵馬

tóng wéi tiě mǎ

dd
同文共規

tóng wén gòng guī

dd
同文共軌

tóng wén gòng guǐ

dd
同惡相恤

tóng wù xiāng xù

dd
同惡相助

tóng wù xiāng zhù

dd
同心畢力

tóng xīn bì lì

dd
同心併力

tóng xīn bìng lì

f.e. unite all efforts for a common purpose *

dd
同心敵愾

tóng xīn dí kài

dd
同心斷金

tóng xīn duàn jīn

dd
同心共膽

tóng xīn gòng dǎn

dd
同心共濟

tóng xīn gòng jì

dd
鉥心劌目

tóng xīn guì mù

dd
同心合膽

tóng xīn hé dǎn

dd
同心合德

tóng xīn hé dé

dd
同心合力

tóng xīn hé lì

podejmować skoncentrowane wspólne wysiłki

make concerted efforts

dd
同心合意

tóng xīn hé yì

dd
同心僇力

tóng xīn jié lì

dd
同心竭力

tóng xīn jié lì

dd
同心戮力

tóng xīn lù lì

czynić zorganizowane wysiłki

make concerted efforts

dd
銅心鐵膽

tóng xīn tiě dǎn

dd
同心同德

tóng xīn tóng dé

f.e. be of one heart and mind

dd
童心未泯

tóng xīn wèi mǐn

f.e. retain childlike qualities

dd
同心協德

tóng xīn xié dé

dd
同心協濟

tóng xīn xié jì

dd
同心協力

tóng xīn xié lì

f.e. make concerted efforts

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury