Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
推誠置腹

tuī chéng zhì fù

dd
推崇備至

tuī chóng bèi zhì

mieć wielki szacunek do

have the greatest esteem for

dd
推東主西

tuī dōng zhǔ xī

dd
推而廣之

tuī ér guǎng zhī

f.e. likewise; in the same way

dd
推幹就濕

tuī gàn jiù shī

dd
推己及人

tuī jǐ jí rén

f.e. put oneself in another's place

dd
推己及物

tuī jǐ jí wù

dd
推襟送抱

tuī jīn sòng bào

f.e. treat sb. with sincerity

dd
推枯折腐

tuī kū shé fǔ

dd
推梨讓棗

tuī lí ràng zǎo

34-12: id. show brotherly love

dd
推聾妝啞

tuī lóng zhuāng yǎ

dd
兔角龜毛

tù jiǎo guī máo

34-12: id. sth.existing in name but not in reality omen of war *

dd
兔角牛翼

tù jiǎo niú yì

dd
兔葵燕麥

tù kuí yàn mài

dd
兔起鶻落

tù qǐ hú luò

szybki i żywy ruch, szybki napływ myśli twórcy lub pisarza, wyobraźnia

quick and agile movement; quick flow of artist's-writer's thoughts; imagination

dd
兔起烏沉

tù qǐ wū chén

dd
兔缺烏沉

tù quē wū chén

dd
兔缺烏沈

tù quē wū Shěn

dd
兔絲燕麥

tù sī yàn mài

arch. w nazwie, ale nie w rzeczywistości

wr. in name but not in reality

dd
兔死狗烹

tù sǐ gǒu pēng

id. purge those most responsible for one's success after they outlive their usefulness ingratitude

dd
兔死狐悲

tù sǐ hú bēi

id. mourn a friend's death

dd
兔死犬飢

tù sǐ quǎn jī

dd
兔頭麞腦

tù tóu suō nǎo

dd
團頭聚面

tuàn tóu jù miàn

dd
兔走鶻落

tù zǒu gǔ luò

dd
兔走烏飛

tù zǒu wū fēi

Czas bieży szybko

Time passes swiftly.

dd
推聾作啞

tuī lóng zuò yǎ

dd
推輪捧轂

tuī lún pěng gū

dd
推三推四

tuī sān tuī sì

dd
推三阻四

tuī sān zǔ sì

f.e. decline with all sorts of excuses

dd
推食解衣

tuī shí jiě yī

f.e. do anything one possibly can to help (as a friend in need)

dd
推濤作浪

tuī tāo zuò làng

f.e. intensify trouble

dd
推天搶地

tuī tiān qiǎng dì

dd
推亡固存

tuī wáng gù cún

dd
推賢進善

tuī xián jìn shàn

dd
推賢讓能

tuī xián ràng néng

wspierać wartościowych i uzdolnionych

promote the worthy and able

dd
推心置腹

tuī xīn zhì fù

f.e. repose full trust in sb.

dd
偷安旦夕

tōu ān dàn xī

dd
偷東摸西

tōu dōng mō xī

dd
偷工減料

tōu gōng jiǎn liào

f.e. jerry-build; cut corners in workmanship

dd
偷狗戲雞

tōu gǒu xì jī

dd
偷寒送暖

tōu hán sòng nuǎn

f.e. do everything to help others

dd
偷合苟從

tōu hé gǒu cóng

dd
偷合苟容

tōu hé gǒu róng

łasić się do kogoś aby tylko przetrwać

toady to sb. for mere survival

dd
偷合取容

tōu hé qǔ róng

dd
偷雞不著蝕把米

tōu jī bù zheshí bǎ mǐ

dd
偷雞盜狗

tōu jī dào gǒu

dd
偷雞摸狗

tōu jī mō gǒu

id. steal engage in under-the-table dealings ③engage in extramarital sex n. unprincipied person thief *

dd
偷梁換柱

tōu liáng huàn zhù

id. perpetrate a fraud

dd
偷媚取容

tōu mèi qǔ róng

dd
突飛猛進

tū fēi měng jìn

進-晉 进-晋 f.e. advance by leaps and bounds

dd
突然襲擊

tū rán xí jī

n. surprise attack

dd
突如其來

tū rú qí lái

urosnąć nagle

arise suddenly

dd
突梯滑稽

tū tī huá jī

f.e. 〈trad.〉 suave

dd
偷聲細氣

tōu shēng xì qì

dd
頹垣敗壁

tuí yuán bài bì

dd
頹垣敗井

tuí yuán bài jǐng

dd
頹垣斷塹

tuí yuán duàn piàn

dd
頹垣廢井

tuí yuán fèi jǐng

dd
頹垣廢址

tuí yuán fèi zhǐ

dd
偷天換日

tōu tiān huàn rì

id. perpetrate a gigantic fraud

dd
偷偷摸摸

tōu tōu mō mō

r.f. furtively

dd
偷閑躲靜

tōu xián duǒ jìng

dd
偷香竊玉

tōu xiāng qiè yù

id. have illicit sexual relations with a woman womanize *

dd
偷營劫寨

tōu yíng jié zhài

f.e. raid an enemy camp *

dd
推心致腹

tuī xīn zhì fù

dd
推燥居濕

tuī zào jū shī

dać najlepsze młodym

give the best to the young

dd
推舟於陸

tuī zhōu yú lù

dd
停留長智

tíng liú zhǎng zhì

dd
停妻再娶

tíng qī zài qǔ

popełnić bigamię

commit bigamy

dd
亭臺樓閣

tíng tái lóu gé

ogólne odniesienie do chińskiej architektury

general reference to elaborate Chinese architecture

dd
亭亭玉立

tíng tíng yù lì

f.e. slim and graceful (of women) tall and erect (of trees) *

dd
停辛佇苦

tíng xīn zhù kǔ

doświadczyć wszystkich przeciwności

have experienced all hardships

dd
停辛貯苦

tíng xīn zhù kǔ

dd
停雲落月

tíng yún luò yuè

f.e. think of absent friends or relatives

dd
廷爭面折

tíng zhēng miàn zhé

dd
停滯不前

tíng zhì bù qián

f.e. be bogged down; be stagnant

dd
吞刀刮腸

tūn dāo guā cháng

dd
吞刀吐火

tūn dāo tǔ huǒ

dd
吞風飲雨

tūn fēng yǐn yǔ

dd
吞符翕景

tūn fú xī jǐng

dd
吞聲忍淚

tūn shēng rěn lèi

dd
吞聲忍氣

tūn shēng rěn qì

uzbierać wszelkie utraty godności

heap all sorts of indignities on

dd
吞聲飲恨

tūn shēng yǐn hèn

dd
吞聲飲氣

tūn shēng yǐn qì

powstrzymywać swój temperament

hold one's temper

dd
吞聲飲泣

tūn shēng yǐn qì

połykać swoje drzwi

swallow one's tears

dd
吞炭漆身

tūn tàn qī shēn

34-12: f.e. change appearance and seek vengeance; plan hard for revenge

dd
通變達權

tōng biàn dá quán

dd
通材達識

tōng cái dá shí

dd
通才練識

tōng cái liàn shí

dd
通才碩學

tōng cái shuò xué

dd
通達諳練

tōng dá ān liàn

dd
通都大埠

tōng dōu dà bù

dd
通都巨邑

tōng dōu jù yì

dd
通都大邑

tōng dū dà yì

f.e. metropolis

dd
通風報信

tōng fēng bào xìn

spłacić kogoś

ip sb. off

dd
通風報訊

tōng fēng bào xùn

dd
通風討信

tōng fēng tǎo xìn

dd
通工易事

tōng gōng yì shì

dd
通功易事

tōng gōng yì shì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury