Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
唾地成文

tuò dì chéng wén

dd
唾壺擊缺

tuò hú jī quē

dd
唾壺擊碎

tuò hú jī suì

dd
唾壺敲缺

tuò hú qiāo quē

dd
跅幪不羈

tuò méng bù jī

dd
唾面自乾

tuò miàn zì gān

nastawić drugi policzek

turn the other cheek

dd
唾手可得

tuò shǒu kě dé

bardzo łatwy do uzyskania

extremely easy to obtain

dd
唾手可取

tuò shǒu kě qǔ

dd
跅弢不羈

tuò tāo bù jī

dd
他山攻錯

tā shān gōng cuò

Porada od innych ludzi pomoże przezwyciężyć własne wady

id. Advice from others may help one overcome one's shortcomings.

dd
他山之石

tā shān zhī shí

dd
他山之石,可以攻玉

tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù

dd
他鄉故知

tā xiāng gù zhī

dd
他鄉異縣

tā xiāng yì xiàn

dd
他鄉遇故知

tā xiāng yù gù zhī

spotkać starego przyjaciela w odległym lądzie

meet an old friend in a distant land

dd
土崩瓦解

tǔ bēng wǎ jiě

id. disintegrate; crumble

dd
土崩魚爛

tǔ bēng yú làn

dd
吐哺輟洗

tǔ bǔ chuò xǐ

dd
吐哺握髮

tǔ bǔ wò fà

chętnie szukać wartościowych i cnotliwych oficjeli

be eager to look for worthies and virtuous officials

dd
吐哺捉發

tǔ bǔ zhuō fā

dd
吐膽傾心

tǔ dǎn qīng xīn

f.e. unbosom oneself

dd
土扶成牆

tǔ fú chéng qiáng

dd
吐肝露膽

tǔ gān lù dǎn

dd
吐剛茹柔

tǔ gāng rú róu

f.e. avoid the strong and bully the weak

dd
吐故納新

tǔ gù nà xīn

f.e. revamp; renovate 〈Dao.〉 rejuvenate; breathing technique for long life

dd
土豪劣紳

tǔ háo liè shēn

f.e. local tyrants and evil gentry

dd
土雞瓦狗

tǔ jī wǎ gǒu

id. całkowicie bezużyteczne osoby

id. completely useless persons

dd
土雞瓦犬

tǔ jī wǎ quǎn

istnieć tylko w formie

exist in form only

dd
土階茅茨

tǔ jiē máo cí

f.e. earthen steps and thatched roof

dd
土階茅屋

tǔ jiē máo wū

dd
土龍芻狗

tǔ lóng chú gǒu

id. an undeserved reputation

dd
土龍沐猴

tǔ lóng mù hóu

dd
土木形骸

tǔ mù xíng hái

dd
土牛木馬

tǔ niú mù mǎ

id. sth. useless

dd
土偶蒙金

tǔ ǒu méng jīn

dd
兔起鳧舉

tǔ qǐ fú jǔ

szybki w akcji

swift in action

dd
吐氣揚眉

tǔ qì yáng méi

wyrażenie ulgi i zadowolenia

f.e. expression of relief and satisfaction

dd
土壤細流

tǔ rǎng xì liú

f.e. Great oaks from little acorns grow.

dd
土穰細流

tǔ rǎng xì liú

dd
土生土長

tǔ shēng tǔ zhǎng

f.e. locally born and bred

dd
吐食握發

tǔ shí wò fā

dd
吐絲自縛

tǔ sī zì fù

f.e. self-entrapping actions

dd
兔死鳧舉

tǔ sǐ fú jǔ

dd
團花簇錦

tuán huā cù jǐn

dd
摶空捕影

tuán kōng bǔ yǐng

dd
退避三舍

tuì bì sān shè

f.e. give way to sb.; assiduously avoid sth.

dd
退步抽身

tuì bù chōu shēn

dd
退藏於密

tuì cáng yú mì

dd
蛻故孳新

tuì gù zī xīn

dd
聽而不聞

tīng ér bú wén

f.e. turn a deaf ear to

dd
聽風聽水

tīng fēng tīng shuǐ

dd
聽見風就是雨

tīng jiàn fēng jiù shì yǔ

f.e. catch at shadows

dd
聽其言而觀其行

tīng qí yán ér guān qí xíng

dd
聽其自便

tīng qí zì biàn

f.e. leave sth. to sb.'s convenience

dd
聽其自流

tīng qí zì liú

pozwól rzeczom/sprawom przeminąć obok

let things drift along

dd
聽其自然

tīng qí zì rán

pozwól aby zdarzenia potoczyły się swoim naturalnym torem

f.e. let things take their own course

dd
聽人穿鼻

tīng rén chuān bí

f.e. be at the mercy of others *

dd
聽天安命

tīng tiān ān mìng

zaakceptować sytuację

accept the situation

dd
聽天任命

tīng tiān rèn mìng

dd
聽天委命

tīng tiān wěi mìng

dd
聽天由命

tīng tiān yóu mìng

f.e. be resigned to one's fate

dd
聽微決疑

tīng wēi jué yí

dd
聽之任之

tīng zhī rèn zhī

f.e. take a laissez-faire attitude

dd
褪後趨前

tuì hòu qū qián

popędzić się aby pokazać gotowość służenia

rush about to show eagerness to serve

dd
蛻化變質

tuì huà biàn zhì

f.e. transmutation become morally degenerate

dd
退旅進旅

tuì lǚ jìn lǚ

nie mieć własnych poglądów; pracować w zespole

have no views of one's own; work in concert

dd
退讓賢路

tuì ràng xián lù

v.o. yield one's post to sb. better qualified

dd
退如山移

tuì rú shān yí

dd
退食從容

tuì shí cóng róng

dd
統籌兼顧

tǒng chóu jiān gù

f.e. a plan considering all factors

dd
退食自公

tuì shí zì gōng

dd
退思補過

tuì sī bǔ guò

f.e. think back and amend errors

dd
退有後言

tuì yǒu hòu yán

dd
摶沙嚼蠟

tuán shā jiáo là

dd
摶沙作飯

tuán shā zuò fàn

dd
團團轉

tuán tuán zhuàn

v.p. turn round and round

dd
摶香弄粉

tuán xiāng nòng fěn

dd
摶心揖志

tuán xīn yī zhì

dd
摶心壹志

tuán xīn yī zhì

dd
吐心吐膽

tǔ xīn tǔ dǎn

dd
鋌而走險

tǐng ér zǒu xiǎn

鋌-挺 铤-挺 f.e. take a desperate risk be forced to break the law

dd
挺鹿走險

tǐng lù zǒu xiǎn

dd
痛不欲生

tòng bù yù shēng

pogrążony w takim smutku, że wolący już raczej nie żyć

be so grieved as to wish one were dead

dd
痛滌前非

tòng dí qián fēi

dd
痛定思痛

tòng dìng sī tòng

f.e. draw a lesson from painful experience

dd
痛改前非

tòng gǎi qián fēi

v.p. sincerely mend one's ways

dd
痛貫心膂

tòng guàn xīn lǚ

dd
痛悔前非

tòng huǐ qián fēi

f.e. deeply regret one's past mistakes *

dd
痛湔宿垢

tòng jiān sù gòu

dd
痛剿窮迫

tòng jiǎo qióng pò

dd
痛剿窮追

tòng jiǎo qióng zhuī

dd
痛可言邪

tòng kě yán xié

dd
痛哭流涕

tòng kū liú tì

f.e. weep bitterly; shed tears of anguish

dd
痛快淋灕

tòng kuài lín lí

f.e. satisfying in every respect

dd
痛入骨髓

tòng rù gǔ suǐ

Ból przenika do szpiku kości.

he pain penetrates even to the marrow.

dd
痛入心脾

tòng rù xīn pí

dd
痛深惡絶

tòng shēn è jué

dd
痛深惡絕

tòng shēn wù jué

dd
痛誣醜詆

tòng wū chǒu dǐ

dd
痛下針砭

tòng xià zhēn biān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury