Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
汰劣留良

tài liè liú liáng

dd
太平盛世

tài píng shèng shì

f.e. times of peace and prosperity

dd
太平無事

tài píng wú shì

wszystko jest dobrze

All is well

dd
太平無象

tài píng wú xiàng

dd
太丘道廣

tài qiū dào guǎng

dd
泰然處之

tài rán chǔ zhī

przyjmować rzeczy na spokojnie

take sth. calmly ; 34-12 f.e. take things calmly

dd
泰然自若

tài rán zì ruò

f.e. be self-possessed

dd
泰山北斗

tài shān běi dǒu

wysoce czcigodna osoba

highly-revered person; n. Mount Tai and the Dipper

dd
太山北斗

tài shān běi dòu

dd
泰山不讓土壤

tài shān bù ràng tǔ rǎng

Człowiek wykształcony nigdy nie zatrzymuje się w dalszej nauce.

A learned man never stops his pursuit of knowledge.

dd
泰山鴻毛

tài shān hóng máo

id. die for a noble cause or for a trifling reason

dd
泰山梁木

tài shān liáng mù

mędrzec


Dosłownie: drewno na belkę z góry Tai

a sage

dd
泰山盤石

tài shān pán shí

dd
泰山磐石

tài shān pán shí

dd
泰山其頹

tài shān qí tuí

id. The revered man is dead.

dd
泰山壓頂

tài shān yā dǐng

id. be overwhelmed

dd
泰山壓卵

tài shān yā luǎn

id. be outmatched

dd
太上忘情

tài shàng wàng qíng

dd
太歳頭上動土

tài suì tóu shàng dòng tǔ

dd
太歲頭上動土

tài suì tóu shàng dòng tǔ

f.e. provoke sb. far more powerful *

dd
調嘴學舌

tiáo zuǐ xué shé

f.e. incite trouble between people by talking behind their backs *

dd
甜嘴蜜舌

tián zuǐ mì shé

f.e. speaking honeyed words; honey-mouthed

dd
體大思精

tǐ dà sī jīng

f.e. long and precisely thought out (of writing)

dd
體規畫圓

tǐ guī huà yuán

dd
體國經野

tǐ guó jīng yě

dd
體貼入妙

tǐ tiē rù miào

dd
體貼入微

tǐ tiē rù wēi

f.e. deeply solicitous

dd
體無完膚

tǐ wú wán fū

f.e. be a mass of bruises be scathingly refuted

dd
袒臂揮拳

tǎn bì huī quán

dd
坦腹東床

tǎn fù dōng chuáng

f.e. 〈id.〉 ideal son-in-law lie in bed with bared belly

dd
坦然自若

tǎn rán zì ruò

f.e. calm and confident; completely at ease

dd
忐上忑下

tǎn shàng tè xià

dd
忐忐忑忑

tǎn tǎn tè tè

dd
忐忑不安

tǎn tè bù ān

f.e. uneasy; fidgety

dd
忐忑不定

tǎn tè bù dìng

dd
袒裼裸裎

tǎn xī luǒ chéng

f.e. indecently naked

dd
袒胸露背

tǎn xiōng lù bèi

f.e. décolleté

dd
體無完皮

tǐ wú wán pí

dd
體物緣情

tǐ wù yuán qíng

dd
貪財好色

tān cái hào sè

dd
貪吃懶做

tān chī lǎn zuò

f.e. a lazy glutton

dd
貪得無厭

tān dé wú yàn

厭-饜 厌-餍 f.e. be insatiably greedy

dd
貪多嚼不爛

tān duō jiáo bù làn

v.p. bite off more than one can chew

dd
貪多務得

tān duō wù dé

f.e. greedy and acquisitive; insatiably covetousness

dd
貪而無信

tān ér wú xìn

dd
貪夫狥財

tān fū huái cái

dd
貪夫徇財

tān fū xùn cái

dd
貪夫殉利

tān fū xùn lì

dd
貪夫狥利

tān fū yě lì

dd
貪功起釁

tān gōng qǐ xìn

dd
貪官污吏

tān guān wū lì

skorumpowani urzędnicy

corrupt officials

dd
貪賄無藝

tān huì wú yì

być zachłannym, nienasyconym

be inordinately rapacious

dd
貪婪無厭

tān lán wú yàn

f.e. insatiably covetous

dd
貪利忘義

tān lì wàng yì

dd
貪惏無饜

tān lín wú yàn

dd
貪名逐利

tān míng zhú lì

f.e. greedy for fame and personal gain

dd
貪墨成風

tān mò chéng fēng

dd
貪求無厭

tān qiú wú yàn

dd
貪求無猒

tān qiú wú yàn

dd
貪求無已

tān qiú wú yǐ

dd
貪蛇忘尾

tān shé wàng wěi

dd
貪生惡死

tān shēng è sǐ

dd
貪生怕死

tān shēng pà sǐ

f.e. cravenly fear death

dd
貪生畏死

tān shēng wèi sǐ

dd
貪聲逐色

tān shēng zhú sè

dd
攤書傲百城

tān shū ào bǎi chéng

dd
攤書擁百城

tān shū yōng bǎi chéng

dd
貪天之功

tān tiān zhī gōng

n. arrogate-claim the merits of others

dd
亹亹不倦

tān wěi bù juàn

dd
貪猥無厭

tān wěi wú yàn

dd
貪位慕祿

tān wèi mù lù

dd
貪污腐化

tān wū fǔ huà

korupcja i degeneracja

corruption and degeneration

dd
貪污狼藉

tān wū láng jí

dd
貪小失大

tān xiǎo shī dà

f.e. be penny-wise and pound-foolish

dd
貪心不足

tān xīn bù zú

f.e. insatiable greed-covetousness

dd
貪欲無厭

tān yù wú yàn

dd
貪欲無藝

tān yù wú yì

f.e. avarice and lust without limit

dd
貪贓壞法

tān zāng huài fǎ

dd
貪髒枉法

tān zāng wǎng fǎ

dd
貪贓枉法

tān zāng wǎng fǎ

f.e. take bribes and pervert justice

dd
泰來否極

tailái fǒu jí

dd
餔糟啜醨

tān zāo chuò lí

dd
體恤入微

tǐ xù rù wēi

dd
湯池鐵城

tāng chí tiě chéng

f.e. well-defended city

dd
湯裡來,水裡去

tāng lǐ lái shuǐ lǐ qù

dd
湯去三面

tāng qù sān miàn

dd
湯燒火熱

tāng shāo huǒ rè

dd
剔抽禿揣

tī chōu tū chuǎi

dd
剔抽禿刷

tī chōu tū shuā

dd
擿伏發奸

tī fú fā jiān

dd
擿伏發隱

tī fú fā yǐn

dd
擿奸發伏

tī jiān fā fú

dd
梯山航海

tī shān háng hǎi

f.e. scale mountains and cross seas travel a long and difficult road

dd
梯山架壑

tī shān jià hè

dd
梯山棧穀

tī shān zhàn gǔ

dd
踢天弄井

tī tiān nòng jǐng

dd
剔透玲瓏

tī tòu líng lóng

f.e. exquisitely wrought very bright (of persons)

dd
剔蝎撩蜂

tī xiē liáo fēng

szturchać gniazdo os

stir up a wasps' nest

dd
梯愚入聖

tī yú rù shèng

dd
騰達飛黃

téng dá fēi huáng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury