Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

傲不可長

ào bù kě zhǎng

en

傲世輕物

ào shì qīng wù

en

傲頭傲腦

ào tóu ào nǎo

en

傲慢不遜

ào màn bù xùn

arogancki i pełen pychy

arrogant and unpertient

傲慢少禮

ào màn shǎo lǐ

arogancki i bez manier

arrogant and without manners

傲慢無禮

ào màn wú lǐ

być aroganckim i chamskim

be arrogant and rude

傲然屹立

ào rán yì lì

dumnie górować nad resztą

tower proudly above the rest

傲然挺立

ào rán tǐng lì

stand proudly

傲睨一世

ào nì yī shì

być zuchwałym

be insolent

傲睨一切

ào nì yī qiè

patrzeć na wszystko z góry

look down on everything

傲睨萬物

ào nì wàn wù

patrzeć z góry na wszystko

look down on everything

傲睨得志

ào nì dé zhì

傲睨自若

ào nì zì ruò

wyniosłe (stateczne) i niewzruszone spojrzenie

have a haughty and imperturbable look

傲賢慢士

ào xián màn shì

traktować utalentowanych i wyksztaconych bez należnego szacunku

treat talented persons without proper respect

傲雪凌霜

ào xuě líng shuāng

傲雪欺霜

ào xuě qī shuāng

傲霜鬥雪

ào shuāng dòu xuě

傲骨嶙嶙

ào gǔ lín lín

卬頭闊步

áng tóu kuò bù

卬首信眉

áng shǒu shēn méi

哀絲豪竹

āi sī háo zhú

哀兵必勝

āi bīng bì shèng

Żołnierz w potrzasku musi [zmuszony okolicznością] zwyciężyć

Victory comes when pushed to the wall.

哀告賓服

āi gào bīn fú

哀哀欲絕

āi āi yù jué

desperacko odżałowywany

desperately grieved

哀哀父母

āi āi fù mǔ

哀聲嘆氣

āi shēng tàn qì

哀天叫地

āi tiān jiào dì

哀思如潮

āi sī rú cháo

哀感中年

āi gǎn zhōng nián

哀感天地

āi gǎn tiān dì

哀感頑艷

āi gǎn wán yàn

哀梨蒸食

āi lí zhēng shí

哀毀瘠立

āi huǐ jī lì

哀毀骨立

āi huǐ gǔ lì

emaciated with grief

哀痛欲絕

āi tòng yù jué

be broken-hearted

哀而不傷

āi ér bù shāng

powstrzymywane smutek

restrained grief

哀莫大於心死

āi mò dà yú xīn sǐ

Despair is the greatest sorrow.

哀鴻遍地

āi hóng biàn dì

哀鴻遍野

āi hóng biàn yě

land swarming with refugees

唉聲嘆氣

āi shēng tàn qì

sigh with distress ;moan and groan

噯聲嘆氣

ài shēng tàn qì

嗷嗷待哺

áo áo dài bǔ

cry piteously for food

奧妙無窮

ào miào wú qióng

extremely subtle

奧援有靈

ào yuán yǒu líng

安不忘危

ān bù wàng wēi

In peacetime don't forget the possibility of danger.

安之若命

ān zhī ruò mìng

安之若素

ān zhī ruò sù

bear-regard (hardship-wrongdoing-etc.) with equanimity

安樂窩

ān lè wō

przytulne gniazdko; szczęśliwe ustronie; łatwe i wygodne życie

cozy nest; happy retreat; an easy, comfortable life

安於一隅

ān yù yī yù

安於故俗,溺於舊聞

ān yú gù sú nì yú jiù wén

pl

en

安於現狀

ān yú xiàn zhuàng

be content with things as they are

安於盤石

ān yú pán shí

安份守己

ān fèn shǒu jǐ

abide by the law or by one's station in life; be law-abiding

安內攘外

ān nèi rǎng wài

maintain peace at home and resist foreign invasion

安分守己

ān fèn shǒu jǐ

abide by the law or by one's station in life; be law-abiding

安分守已

ān fěn shǒu jǐ

安分知足

ān fèn zhī zú

安危與共

ān wēi yǔ gòng

stick together in security as well as in danger

安危相易

ān wēi xiāng yì

安國寧家

ān guó níng jiā

安國富民

ān guó fù mín

安土樂業

ān tǔ lè yè

安土重居

ān tǔ zhòng jū

安土重舊

ān tǔ zhòng jiù

安土重遷

ān tǔ zhòng qiān

be attached to one's native land and unwilling to leave it

安坐待斃

ān zuò dài bì

安堵樂業

ān dǔ lè yè

安堵如故

ān dǔ rú gù

安如太山

ān rú tài shān

安如泰山

ān rú tài shān

as solid as Mt. Tai

安如盤石

ān rú pán shí

安如磐石

ān rú pán shí

twardy jak skała

as solid as a rock

安宅正路

ān zhái zhèng lù

安安穩穩

ān ān wěn wěn

peaceful and stable ;rock steady

安室利處

ān shì lì chù

安家樂業

ān jiā lè yè

安家立業

ān jiā lì yè

set up a home and establish oneself in business

安家落戶

ān jiā luò hù

make one's home in a place; settle

安富尊榮

ān fù zūn róng

cieeszyć się bogactweem i respektem

enjoy wealth and honor

安富恤窮

ān fù xù qióng

安富恤貧

ān fù xù pín

安居樂業

ān jū lè yè

żyć i pracować w pokoju i bez trosk

live and work in peace and contentment; be without fear

安常習故

ān cháng xí gù

安常處順

ān cháng chǔ shùn

stick to the status quo;take things as they come;have a secure and easy life

安常守分

ān cháng shǒu fèn

安常守故

ān cháng shǒu gù

安常履順

ān cháng lǚ shùn

安心樂業

ān xīn lè yè

安心樂意

ān xīn lè yì

安心定志

ān xīn dìng zhì

安心落意

ān xīn luò yì

安忍無親

ān rěn wú qīn

安故重遷

ān gù zhòng qiān

安時處順

ān shí chǔ shùn

安枕而臥

ān zhěn ér wò

安步當車

ān bù dàng chē

walk rather than ride be content with a simple life

安民告示

ān mín gào shì

notice to reassure the public ;advance notice of a public nature

安然如故

ān rán rú gù

安然無事

ān rán wú shì

free from trouble

安然無恙

ān rán wú yàng

w dobrym zdrowiu i bezpieczny; uciec bez szwanku

safe and sound; (escape) unscathed

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.