Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

七病八倒

qī bìng bā dǎo

七病八痛

qī bìng bā tòng

七步八叉

qī bù bā chā

七步成詩

qī bù chéng shī

七步成章

qī bù chéng zhāng

七步之才

qī bù zhī cái

n. facile literary talent

七搭八搭

qī cháng bā dā

七長八短

qī cháng bā duǎn

f.e. of various sizes-shapes all sorts of

棲沖業簡

qī chōng yè jiǎn

七穿八洞

qī chuān bā dòng

七穿八爛

qī chuān bā làn

七瘡八孔

qī chuāng bā kǒng

七次量衣一次裁

qī cì liáng yī yī cì cái

七搭八扯

qī dā bā chě

七大八小

qī dà bā xiǎo

f.e. objects of various sizes thrown together

欺大壓小

qī dà yā xiǎo

七擔八挪

qī dān bā nuó

七顛八倒

qī diān bā dǎo

f.e. at sixes and sevens; topsy-turvy

七斷八續

qī duàn bā sù

妻兒老少

qī ér lǎo shǎo

妻兒老小

qī ér lǎo xiǎo

n. wife, children, and parents

七返丹

qī fǎn dān

七返還丹

qī fǎn huán dān

凄風楚雨

qī fēng chǔ yǔ

凄風寒雨

qī fēng hán yǔ

凄風苦雨

qī fēng kǔ yǔ

f.e. wailing wind and pattering rain wretched circumstances

凄風冷雨

qī fēng lěng yǔ

棲風宿雨

qī fēng xiǔ yǔ

七高八低

qī gāo bā dī

wyboisty i nierówny; nierówny w wysokości

bumpy and rough; uneven (in height)

欺公罔法

qī gōng wǎng fǎ

七拱八翹

qī gǒng bā qiào

七行俱下

qī háng jù xià

漆黑一團

qī hēi yī tuán

id. pitch-black all over be in the dark

七橫八豎

qī héng bā shù

f.e. every which way; at sixes and sevens

七慌八亂

qī huāng bā luàn

七腳八手

qī jiǎo bā shǒu

欺君罔上

qī jūn wǎng shàng

f.e. deceive the lord and fool the superiors

欺君誤國

qī jūn wù guó

七開八得

qī kāi bā dé

七孔生煙

qī kǒng shēng yān

七口八嘴

qī kǒu bā zuǐ

七拉八扯

qī lā bā chě

七撈八攘

qī lāo bā rǎng

七老八倒

qī lǎo bā dǎo

七老八十

qī lǎo bā shí

f.e. 〈coll.〉 very old (of people); late seventies and early eighties

七了八當

qī lebā dāng

七棱八瓣

qī léng bā bàn

f.e. 〈coll.〉 misshapen

妻離子散

qī lí zǐ sàn

f.e. the family scatters

七零八落

qī líng bā luò

rozrzucony tu i tam

scattered here and there

七零八碎

qī líng bā suì

f.e. scattered here and there

七滿八平

qī mǎn bā píng

妻梅子鶴

qī mén zǐ hè

七男八壻

qī nán bā

七男八婿

qī nán bā xù

七年之病,求三年之艾

qī nián zhī bìng qiú sān nián zhī ài

七扭八歪

qī niǔ bā wāi

f.e. crooked; snarled; distorted

七拼八湊

qī pīn bā còu

zimprowizować coś pospiesznie

knock together; rig up

欺貧愛富

qī pín ài fù

七破八補

qī pò bā bǔ

期期艾艾

qī qī ài ài

jąkać się, zająknąć się

stammer; stutter

七七八八

qī qī bā bā

pot. rozmaite, wymieszane

coll. mixed; assorted; miscellaneous

棲棲遑遑

qī qī huáng huáng

惶惶--遑遑--皇皇[栖栖 r.f. 〈wr.〉 anxious; nervous; jumpy vexed; troubled

戚戚具爾

qī qī jù ěr

嘁嘁喳喳

qī qī zhā zhā

on. 〈coll.〉 twittering chattering

七竅玲瓏

qī qiào líng lóng

七竅冒火

qī qiào mào huǒ

七竅生煙

qī qiào shēng yān

id. fume with rage

欹嶔歷落

qī qīn lì luò

七擒七縱

qī qín qī zòng

f.e. seven captures and seven releases (a strategy to win over the enemy) *

七青八黃

qī qīng bā huáng

七情六欲

qī qíng liù yù

f.e. the seven emotions and six sensory pleasures

棲丘飲穀

qī qiū yǐn gǔ

凄然淚下

qī rán lèi xià

f.e. shed tears in sadness

欺人太甚

qī rén tài shèn

wykorzystywać coś besprawnie; "to idzie za daleko!"

take undue advantage of others; That's going too far!

欺人之談

qī rén zhī tán

n. lie; tall story; deceitful talk

欺人自欺

qī rén zì qī

f.e. be hooked by one's own lies

七日來復

qī rì lái fù

妻榮夫貴

qī róng fū guì

mąż wyniesiony dzięki pieniądzom lub pozycji małżonki

husband elevated by his wife's high status or fortune

凄入肝脾

qī rù gān pí

欺軟怕硬

qī ruǎn pà yìng

f.e. bully the weak and fear the strong

欺三瞞四

qī sān mán sì

f.e. hoodwink; dupe; deceive

欺善怕惡

qī shàn pà è

nękać dobrych i napawać strachem złych

oppress the good and timid and fear the wicked

七上八落

qī shàng bā luò

七上八下

qī shàng bā xià

pomieszany, w nieporządku


Dosłownie: siedem na górze osiem na dole

confused; at sixes and sevens; in disorder

欺上瞞下

qī shàng mán xià

f.e. cheat superiors and defraud subordinates

欺上罔下

qī shàng wǎng xià

七舌八嘴

qī shé bā zuǐ

漆身吞炭

qī shēn tūn tàn

zmienić wygląd i szukać zemsty; planować silną zemstę

change appearance and seek vengeance; plan hard for revenge

七生七死

qī shēng qī sǐ

七十二行

qī shí èr háng

wszystkie rodzaje zawodów


Dosłownie: siedemdziesiąt dwa zawody

all sorts of occupations

七事八事

qī shì bā shì

欺世盜名

qī shì dào míng

f.e. fraudulently seek-gain fame

七手八腳

qī shǒu bā jiǎo

każdy się wtrąca; za dużo nas do pieczenia chleba

everyone pitching in; too many cooks spoil the broth

七首八腳

qī shǒu bā jiǎo

欺霜傲雪

qī shuāng ào xuě

七死八活

qī sǐ bā huó

f.e. hovering between life and death

七死七生

qī sǐ qī shēng

七損八傷

qī sǔn bā shāng

七損八益

qī sǔn bā yì

欺天誑地

qī tiān kuāng dì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.