Władcy

Historyczni władcy Chin

Widzisz listę wszystkich władców. Możesz filtrować cesarzy, uzurpatorów, władców pomniejszych dynastii. Ponieważ tytuły króla oraz inne rangi były często kontestowane jako nielegalne lub nieuprawnione, filtrowanie może być problematyczne.

CHARS: założyciel dynastii Sui

高祖, gāo zǔ

założyciel dynastii Sui

Imię osobiste: 楊堅 Yáng Jiān

Imię świątynne: 高祖, gāo zǔ

Imię pośmiertne: Wén Dì 文帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Sui. Czas życia / rządów: 541–604, 581 → 604.

Rządy tego władcy to dwa okresy nianhao


CHARS:

Imię pośmiertne: Yáng Dì 煬帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Sui. Czas życia / rządów: , 605 → 617.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


隋恭帝

Ostatni cesarz Sui

Imię osobiste: 楊侑

Imię pośmiertne: Gōng Dì 恭帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Sui. Czas życia / rządów: , 617 → 618.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

唐高祖 - Najwyższy przodek Tang

Imię osobiste: Li Yuan 李淵

Imię świątynne: Gao Zu 高祖

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 618–626.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Taizong 太宗

Imię osobiste: Li Shimin 李世民

Imię świątynne: Taizong 太宗

Chronologicznie to drugi władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 627 → 649.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS: Uważany za słabego władcę. Ster rządów przejęła od niego uzurpatorka Wu Zetian

唐高宗

Uważany za słabego władcę. Ster rządów przejęła od niego uzurpatorka Wu Zetian

Imię osobiste: 李治 Li Zhi

Imię świątynne: Gao Zong 高宗

Imię pośmiertne: 天皇大帝


CHARS:

Zhong Zong 中宗

Imię osobiste: Li Xian 李顯

Imię świątynne: Zhong Zong 中宗

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 684, 705–710.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao


CHARS: Czwarty syn uzurpatorki Wu Zetian

Rui Zong 睿宗

Czwarty syn uzurpatorki Wu Zetian

Imię osobiste: Li Dan 李旦

Imię świątynne: Rui Zong 睿宗

Chronologicznie to piąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 684–690, 710–712.

Rządy tego władcy to cztery okresy nianhao


CHARS: Żyła w latach 624–705, cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski i wzmocniła potęgę imperium.

Wu Zetian 武則天

Żyła w latach 624–705, cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski i wzmocniła potęgę imperium.

Imię osobiste: Wu Zhao 武曌

Imię świątynne: (BRAK, uzurpatorka)

Chronologicznie to !! władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 690 → 705.

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Li Chongmao 李重茂

Imię pośmiertne: Shang Di 殤帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 0 → 710.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Xuan Zong 玄宗

Imię osobiste: Li Longji 李隆基

Imię świątynne: Xuan Zong 玄宗

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 712 → 756.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao


CHARS:

Su Zong 肅宗

Imię osobiste: Lǐ Hēng 李亨

Imię świątynne: Su Zong 肅宗

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 756 → 762.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìdé 至德 756–758 Qiányuán 乾元 758–760 Shàngyuán 上元 760–761

CHARS:

Dài Zōng 代宗

Imię osobiste: Lǐ Yù 李豫

Imię świątynne: Dài Zōng 代宗

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 762 → 779.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎoyìng 寶應 762–763 Guǎngdé 廣德 763–764 Yǒngtài 永泰 765–766 Dàlì 大曆 766–779

CHARS:

Dé Zōng 德宗

Imię osobiste: Lǐ Guā 李适

Imię świątynne: Dé Zōng 德宗

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 780 → 805.

Okresy dynastyczne nianhao

Jianzhong 建中 780–783 Xingyuan 興元 784 Zhenyuan 貞元 785–805

CHARS:

Shùn Zōng 順宗

Imię osobiste: Lǐ Sòng 李誦

Imię świątynne: Shùn Zōng 順宗

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 805.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngzhēn 永貞805

CHARS:

Xiàn Zōng 憲宗

Imię osobiste: Lǐ Chún 李純

Imię świątynne: Xiàn Zōng 憲宗

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 806 → 820.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánhé 元和 806–820

CHARS:

Mu Zong 穆宗

Imię osobiste: Li Heng 李恆

Imię świątynne: Mu Zong 穆宗

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 821 → 824.

Okresy dynastyczne nianhao

Changqing 長慶 821–824

CHARS:

Jìng Zōng 敬宗

Imię osobiste: Li Zhan 李湛

Imię świątynne: Jìng Zōng 敬宗

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 824 → 826.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎolì 寶曆 824–826

CHARS:

Wén Zōng 文宗

Imię osobiste: Lǐ Áng 李昂

Imię świątynne: Wén Zōng 文宗

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 826 → 840.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎolì 寶曆 826 Dàhé 大和 lub Tàihé 太和 827–835 Kāichéng 開成 836–840

CHARS:

Wǔ Zōng 武宗

Imię osobiste: Lǐ Yán 李炎

Imię świątynne: Wǔ Zōng 武宗

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 840 → 846.

Okresy dynastyczne nianhao

Huichang 會昌 841–846

CHARS:

Xuān Zōng 宣宗

Imię osobiste: Lǐ Chén 李忱

Imię świątynne: Xuān Zōng 宣宗

Chronologicznie to dziewiętnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 846 → 859.

Okresy dynastyczne nianhao

Dachong 847–859

CHARS:

Yì Zōng 懿宗

Imię osobiste: Lǐ Cuǐ 李漼

Imię świątynne: Yì Zōng 懿宗

Chronologicznie to dwudziesty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 859 → 873.

Okresy dynastyczne nianhao

Dàchōng 大中 859 Xiántōng 咸通 860–873

CHARS:

Xī Zōng 僖宗

Imię osobiste: Li Xuan 李儇

Imię świątynne: Xī Zōng 僖宗

Chronologicznie to dwudziesty pierwszy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 873 → 888.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiantong 咸通 873–874 Qianfu 乾符 874–879 Guangming 廣明 880–881 Zhonghe 中和 881–885 Guangqi 光啟 885–888 Wende 文德 888

CHARS:

Zhao Zong 昭宗

Imię osobiste: Li Ye 李曄

Imię świątynne: Zhao Zong 昭宗

Chronologicznie to dwudziesty drugi władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 888 → 904.

Okresy dynastyczne nianhao

Longji 龍紀 889 Dashun 大順 890–891 Jingfu 景福 892–893 Qianning 乾寧 894–898 Guanghua 光化 898–901 Tianfu 天復 901–904 Tianyou 天佑 904

CHARS:

Imię osobiste: Lǐ Zhù 李柷

Imię pośmiertne: Ai Di 哀帝, także Zhao Xuan Di 昭宣帝

Chronologicznie to dwudziesty trzeci władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 904 → 907.

Okresy dynastyczne nianhao

Tianyou 天佑 904–907

CHARS:

Pierwszy Cesarz Shi Huangdì 始皇帝

Imię osobiste: Yíng Zhèng 嬴政

Imię świątynne: Shi Huangdì 始皇帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Qin. Czas życia / rządów: , 246 → 210 p.n.e..


CHARS:

Drugi Cesarz Świata Èr Shì Huángdì 二世皇帝

Imię osobiste: Yíng Húhài 嬴胡亥

Imię świątynne: Èr Shì Huángdì 二世皇帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Qin. Czas życia / rządów: , 209 → 207 p.n.e..


CHARS:

Trzeci Cesarz Sān Shì Huángdì 三世皇帝

Imię osobiste: Yíng Ziyīng 嬴子嬰

Imię świątynne: Sān Shì Huángdì 三世皇帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Qin. Czas życia / rządów: , 207 p.n.e..


CHARS:

Gao Zu 高祖

Imię osobiste: Liu Bang 劉邦

Imię świątynne: Gao Zu 高祖

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 206 → 195 p.n.e..

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Ying 劉盈

Imię pośmiertne: Hui Di 惠帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 194 → 188 p.n.e..

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Gong 劉恭

Imię pośmiertne: Shao Di Qian Shao Di 前少帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 188 → 184 p.n.e..

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Hong 劉弘

Imię pośmiertne: Hou Shao Di 後少帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 184 → 180 p.n.e..

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Heng 劉恆

Imię pośmiertne: Wen Di 文帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 179 → 157 p.n.e..

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Qi 劉啟

Imię pośmiertne: Jing Di 景帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 156 → 141 p.n.e..

Rządy tego władcy to cztery okresy nianhao


CHARS:

CHARS:

Imię osobiste: Liu Fuling 劉弗陵

Imię pośmiertne: Zhao Di 昭帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 86 → 74 p.n.e..

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao


Król Changyi

inne imię markiz Haihun 海昏侯

Imię osobiste: Liu He 劉賀

Imię pośmiertne: (Chāngyì Wang) 昌邑王

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 74.

Rządy tego władcy to 1. nie ma żadnych nianhao

Współdzielone z innym władcą: 1 元平 () lata 74–74

Imię osobiste: Liu Xun 劉詢

Imię pośmiertne: Xuān dì 宣帝


CHARS:

Imię osobiste: Liu Shi 劉奭

Imię pośmiertne: Yuán Dì 元帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 48 → 33 p.n.e..

Rządy tego władcy to cztery okresy nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Ao 劉驁

Imię pośmiertne: Chéng Dì 成帝


CHARS:

Imię osobiste: Liu Xin 劉欣

Imię pośmiertne: Āi Dì 哀帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 6 → 1 p.n.e..

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànpíng 建平 6–3 BC
Yuánshòu 元壽 2–1 BC

CHARS:

Imię osobiste: Liu Kan 劉衎

Imię pośmiertne: Píng Dì 平帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 1 p.n.e.–5 n.e..

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánshǐ 元始 1 BC–5 AD
Ruzi Ying 孺子嬰
Liu Ying 劉嬰 6–8
Jùshè 居攝 6–Oct. 8
Chūshǐ 初始 8 listopada. 8–8 grudnia

CHARS:

Imię osobiste: Liu Ying 劉嬰

Imię pośmiertne: Ruzi Ying 孺子嬰

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 6 → 8.

Okresy dynastyczne nianhao

Jùshè 居攝 6–października 8 Chūshǐ 初始 listopada 8–grudnia 8

CHARS: rządu cesarza Gengshi 23–25 n.e. nie zalicza się  do czasu trwania dynastii Zachodniej Han.

rządu cesarza Gengshi 23–25 n.e. nie zalicza się do czasu trwania dynastii Zachodniej Han.

Imię osobiste: Liu Xuan 劉玄

Imię pośmiertne: Geng Shi Di 更始帝

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 23 → 25.

Okresy dynastyczne nianhao

Gēngshǐ 更始 23–25

CHARS:

Imię osobiste: Liu Xiu 劉秀

Imię pośmiertne: Guang Wu Di 光武帝

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 25 → 57.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànwǔ 建武 25–56
Jiànwǔzhōngyuán 建武中元 56–57

CHARS:

Imię osobiste: Liu Zhuang 劉莊

Imię pośmiertne: Míng Dì 明帝

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 58 → 75.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngpíng 永平 58–75

CHARS:

Imię osobiste: Liu Da 劉炟

Imię pośmiertne: Zhāng Dì 章帝

Chronologicznie to dziewiętnasty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 76 → 88.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànchū 建初 76–84
Yuánhé 元和 84–87
Zhānghé 章和 87–88

CHARS:

Imię osobiste: Liu Zhao 劉肇

Imię pośmiertne: Hé Dì 和帝

Chronologicznie to dwudziesty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 89 → 105.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngyuán 永元 89–105
Yuánxīng 元興 105

CHARS:

Imię osobiste: Liu Long 劉隆

Imię pośmiertne: Shāng Dì 殤帝

Chronologicznie to dwudziesty pierwszy władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 106 .

Okresy dynastyczne nianhao

Yánpíng 延平 dziewięć miesięcy roku 106

CHARS:

Imię osobiste: Liu Hu 劉祜

Imię pośmiertne: Ān Dì 安帝

Chronologicznie to dwudziesty drugi władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 106 → 125.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngchū 永初 107–113
Yuánchū 元初 114–120
Yǒngníng 永寧 120–121
Jiànguāng 建光 121–122
Yánguāng 延光 122–125

CHARS: * - uwaga, imię tożsame z imieniem króla Hongnong (panował r. 189)

Běixiānghóu (markiz Beixiang) 北鄉侯

* - uwaga, imię tożsame z imieniem króla Hongnong (panował r. 189)

Imię osobiste: Liú Yì 劉懿

Imię pośmiertne: Shao Di 少帝

Chronologicznie to dwudziesty trzeci władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 125.

Okresy dynastyczne nianhao

Yánguāng 延光 125

CHARS:

Imię osobiste: Liu Bao 劉保

Imię pośmiertne: Shùn Dì 順帝

Chronologicznie to dwudziesty czwarty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 125 → 144.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngjiàn 永建 126–132
Yángjiā 陽嘉 132–135
Yǒnghé 永和 136–141
Hàn'ān 漢安 142–144
Jiànkāng 建康 144

CHARS:

Imię osobiste: Liu Bing 劉炳

Imię pośmiertne: Chōng Dì 沖帝

Chronologicznie to dwudziesty piąty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 144 → 145.

Okresy dynastyczne nianhao

Yōngxī 永嘉 145

CHARS:

Imię osobiste: Liu Zuan 劉纘

Imię pośmiertne: Zhì Dì 質帝

Chronologicznie to dwudziesty szósty władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 145 → 146.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Liu Zhi 劉志

Imię pośmiertne: Huán Dì 桓帝

Chronologicznie to dwudziesty siódmy władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 146 → 168.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànhé 建和 147–149
Hépíng 和平 150
Yuánjiā 元嘉 151–153
Yǒngxīng 永興 153–154
Yǒngshòu 永壽 155–158
Yánxī 延熹 158–167
Yǒngkāng 永康 167

CHARS:

Imię osobiste: Liu Hong 劉宏

Imię pośmiertne: Líng Dì 靈帝

Chronologicznie to dwudziesty ósmy władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 168 → 189.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànníng 建寧 168–172
Xīpíng 熹平 172–178
Guānghé 光和 178–184
Zhōngpíng 中平 184–189

CHARS: Inne imię: Hóng Nóng Wáng (król Hongnong) 弘農王

Inne imię: Hóng Nóng Wáng (król Hongnong) 弘農王

Imię osobiste: Liu Bian 劉辯

Imię pośmiertne: Shǎo Dì 少帝

Chronologicznie to !!! władca dynastii Han. Czas życia / rządów: , 189.

Okresy dynastyczne nianhao

Guīngxī 光熹 189

CHARS:

Imię osobiste: Liu Xie (liú xié) 劉協

Imię pośmiertne: Xian Di 獻帝


Król Wu Dynastii Zhou

Imię osobiste: Jī Fā 姬發

Imię pośmiertne: Wǔ Wáng 武王

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 1046 → 1043 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Sòng 姬誦

Imię pośmiertne: Chéng Wáng 成王

Chronologicznie to drugi władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 1042 → 1021 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Zhāo 姬釗

Imię pośmiertne: Kāng Wáng 康王

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 1020 → 996 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Xiá 姬瑕

Imię pośmiertne: Zhāo Wáng 昭王

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 995 → 977 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Mǎn 姬滿

Imię pośmiertne: Mù Wáng 穆王

Chronologicznie to piąty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , .


CHARS:

Imię osobiste: Jī Yīhù 姬繄扈

Imię pośmiertne: Gōng Wáng 共王

Chronologicznie to szósty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 922 → 900 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Jiān 姬囏

Imię pośmiertne: Yì Wáng 懿王

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 899 → 892 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Pìfāng 姬辟方

Imię pośmiertne: Xiào Wáng 孝王

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 891 → 886 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Xiè 姬燮

Imię pośmiertne: Yí Wáng 夷王

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 885 → 878 p.n.e..


CHARS: Daty panowania tego władcy i wcześniejszych są jedynie orientacyjne  – do tej pory nie zostały potwierdzone.

Daty panowania tego władcy i wcześniejszych są jedynie orientacyjne – do tej pory nie zostały potwierdzone.

Imię osobiste: Jī Hú 姬胡

Imię pośmiertne: Lì Wáng 厲王

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 877 → 841 p.n.e..


CHARS:

(Regent) Gònghè 共和

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 841 → 828 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Jìng 姬靜

Imię pośmiertne: Xuān Wáng 宣王

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 827 → 782 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Jī Gōngshēng 姬宮湦

Imię pośmiertne: Yōu Wáng 幽王

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 781 → 771 p.n.e..


CHARS: Pierwszy władca Wschodniej Dynastii Zhou

Pierwszy władca Wschodniej Dynastii Zhou

Imię osobiste: Ji Yijiu 姬宜臼

Imię pośmiertne: Ping Wang 平王

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 770 → 720 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Lin 姬林

Imię pośmiertne: Huán Wáng 桓王

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 719 → 697 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Tuo 姬佗

Imię pośmiertne: Zhuang Wang 莊王

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 696 → 682 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Huqi 姬胡齊

Imię pośmiertne: Xǐ Wáng 釐王

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 681 → 677 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Lang 姬閬

Imię pośmiertne: Huì Wáng 惠王

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 676 → 652 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Zheng 姬鄭

Imię pośmiertne: Xiāng Wáng 襄王

Chronologicznie to dziewiętnasty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 651 → 619 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Renchen 姬壬臣

Imię pośmiertne: Qǐng Wáng 頃王

Chronologicznie to dwudziesty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 618 → 613 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Ban 姬班

Imię pośmiertne: Kuāng Wáng 匡王

Chronologicznie to dwudziesty pierwszy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 612 → 607 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Yu 姬瑜

Imię pośmiertne: Dìng Wáng 定王

Chronologicznie to dwudziesty drugi władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 606 → 586 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Yi 姬夷

Imię pośmiertne: Jiǎn Wáng 簡王

Chronologicznie to dwudziesty trzeci władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 585 → 572 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Xiexin 姬泄心

Imię pośmiertne: Líng Wáng 靈王

Chronologicznie to dwudziesty czwarty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 571 → 545 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Gui 姬貴

Imię pośmiertne: Jǐng Wáng 景王

Chronologicznie to dwudziesty piąty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 544 → 521 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Meng 姬猛

Imię pośmiertne: Dào Wáng 悼王

Chronologicznie to dwudziesty szósty władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 520 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Gai 姬丐

Imię pośmiertne: Jìng Wáng 敬王

Chronologicznie to dwudziesty siódmy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 519 → 476 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Ren 姬仁

Imię pośmiertne: Yuán Wáng 元王

Chronologicznie to dwudziesty ósmy władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 475 → 469 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Jie 姬介

Imię pośmiertne: Zhēndìng Wáng 貞定王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 468 → 442 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Quji 姬去疾

Imię pośmiertne: Āi Wáng 哀王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 441 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Shu 姬叔

Imię pośmiertne: Sī Wáng 思王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 441 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Wei 姬嵬

Imię pośmiertne: Kǎo Wáng 考王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 440 → 426 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Wu 姬午

Imię pośmiertne: Wēiliè Wáng 威烈王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 425 → 402 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Jiao 姬驕

Imię pośmiertne: Ān Wáng 安王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 401 → 376 p.n.e..


CHARS:

Król Lie dynastii Zhou

Imię osobiste: Ji Xi 姬喜

Imię pośmiertne: Liè Wáng 烈王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 375 → 369 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Bian 姬扁

Imię pośmiertne: Xiǎn Wáng 顯王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 368 → 321 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: Ji Ding 姬定

Imię pośmiertne: Shènjìng Wáng 慎靚王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 320 → 315 p.n.e..


CHARS:

Imię osobiste: i Yan 姬延

Imię pośmiertne: Nǎn Wáng 赧王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 314 → 256 p.n.e..


Król Hui (czyt. Hłej) został koronowany już po tym, jak domena królewska Zhou została zagarnięta przez państwo Qin. Za ostatniego cesarza Dynastii Zhou uznaje się więc króla Nan (314–256 p.n.e.)

Imię osobiste: Ji Jie 姬杰

Imię pośmiertne: Hui Wang 惠王

Chronologicznie to !!! władca dynastii Zhou. Czas życia / rządów: , 255 → 249 p.n.e..


CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Zhào Kuāngyìn 趙匡胤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Xiào dì 孝帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 960 → 976.

Okresy dynastyczne nianhao

建隆 Jiànlóng 960–963
乾德 Qiándé 963–968
開寶 Kāibǎo 968–976

CHARS:

Tàizōng 太宗

Imię osobiste: Zhào Kuāngyì 趙匡義 lub Zhào Guāngyì 趙光義 lub Zhào Jiǒng 趙炅

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Dé dì 德帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 976 → 997.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàipíngxīngguó太平興國 976–984
Yōngxī 雍熙 984–987
Duāngǒng 端拱 988–989
Chúnhuà淳化 990–994
Zhìdào至道 995–997

CHARS:

Zhēnzōng 真宗

Imię osobiste: Zhào Héng 趙恆

Imię świątynne: Zhēnzōng 真宗

Imię pośmiertne: Zhāng dì 章帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 997 → 1022.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánpíng 咸平998–1003
Jǐngdé 景德 1004–1007
Dàzhōngxiángfú 大中祥符 1008–1016
Tiānxǐ 天禧 1017–1021
Qiánxīng 乾興 1022

CHARS:

Rénzōng 仁宗

Imię osobiste: Zhào Zhēn 趙禎

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Wén dì 文帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1022–1063.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshèng 天聖 1023–1032
Míngdào 明道1032–1033
Jǐngyòu 景祐 1034–1038
Bǎoyuán 寶元 1038–1040
Kāngdìng 康定 1040–1041
Qìnglì 慶曆 1041–1048
Huángyòu 皇祐 1049–1054
Zhìhé 至和 1054–1056
Jiāyòu 嘉祐 1056–1063

CHARS:

Yīngzōng 英宗

Imię osobiste: Zhào Shù 趙曙

Imię świątynne: Yīngzōng 英宗

Imię pośmiertne: Xuān dì 宣帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1063–1067.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìpíng 治平 1064–1067

CHARS:

Shénzōng神宗

Imię osobiste: Zhào Xū 趙頊

Imię świątynne: Shénzōng神宗

Imię pośmiertne: Qīn dì 欽帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1067–1085.

Okresy dynastyczne nianhao

Xīníng 熙寧 1068–1077
Yuánfēng 元豐 1078–1085

CHARS:

Zhézōng 哲宗

Imię osobiste: Zhào Xǔ 趙煦

Imię świątynne: Zhézōng 哲宗

Imię pośmiertne: Zhāo dì 昭帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1085–1100.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuányòu 元祐 1086–1094
Shàoshèng 紹聖 1094–1098
Yuánfú 元符 1098–1100

CHARS:

Huīzōng 徽宗

Imię osobiste: Zhào Jí 趙佶

Imię świątynne: Huīzōng 徽宗

Imię pośmiertne: Xiǎn dì 顯帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1100–1125.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànzhōngjìngguó 建中靖國1101
Chóngníng 崇寧 1102–1106
Dàguān 大觀 1107–1110
Zhènghé 政和 1111–1118
Chónghé 重和 1118–1119
Xuānhé 宣和 1119–1125

CHARS:

Qīnzōng 欽宗

Imię osobiste: Zhào Huán 趙桓

Imię świątynne: Qīnzōng 欽宗

Imię pośmiertne: Rén dì 仁帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1126–1127.

Okresy dynastyczne nianhao

Jìngkāng 靖康 1125–1127

CHARS: Pierwszy cesarz dynastii południowej

Gāozōng 高宗

Pierwszy cesarz dynastii południowej

Imię osobiste: Zhào Gòu 趙構

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Xiàn dì 憲帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1127–1162.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànyán 建炎 1127–1130
Shàoxīng 紹興 1131–1162

CHARS:

Xiàozōng 孝宗

Imię osobiste: Zhào Shèn 趙昚

Imię świątynne: Xiàozōng 孝宗

Imię pośmiertne: Chéng dì 成帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1162–1189.

Okresy dynastyczne nianhao

Lóngxīng 隆興 1163–1164
Qiándào 乾道 1165–1173
Chúnxī 淳熙 1174–1189

CHARS:

Guāngzōng 光宗

Imię osobiste: Zhào Dūn 趙惇

Imię świątynne: Guāngzōng 光宗

Imię pośmiertne: Cí dì 慈帝

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1189–1194 .

Okresy dynastyczne nianhao

Shàoxī 紹熙 1190–1194

CHARS:

Níngzōng 寧宗

Imię osobiste: Zháo Kuó 趙擴

Imię świątynne: Níngzōng 寧宗

Imię pośmiertne: Gōng dì 恭帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1194–1224 .

Okresy dynastyczne nianhao

Qìngyuán 慶元 1195–1200
Jiātài 嘉泰 1201–1204
Kāixǐ 開禧 1205–1207
Jiādìng 嘉定 1208–1224

CHARS:

Lǐzōng 理宗

Imię osobiste: Zhào Yún 趙昀

Imię świątynne: Lǐzōng 理宗

Imię pośmiertne: Ān dì 安帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1224–1264.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎoqìng 寶慶 1225–1227
Shàodìng 紹定 1228–1233
Duānpíng 端平 1234–1236
Jiāxī嘉熙 1237–1240
Chúnyòu 淳祐 1241–1252
Bǎoyòu 寶祐 1253–1258
Kāiqìng 開慶 1259
Jǐngdìng 景定 1260–1264

CHARS:

Dùzōng 度宗

Imię osobiste: Zhào Qí 趙禥

Imię świątynne: Dùzōng 度宗

Imię pośmiertne: Jǐng dì 景帝

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1264–1274.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánchún 咸淳 1265–1274

CHARS:

Gōngzong 恭宗

Imię osobiste: Zhào Xiǎn 趙顯

Imię świątynne: Gōngzong 恭宗

Imię pośmiertne: Xiàogōng Yìshèng Huángdì 孝恭懿圣皇帝

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1274–1276.

Okresy dynastyczne nianhao

Déyòu 德祐 1275–1276

CHARS:

Duān Zōng 端宗

Imię osobiste: Zhào Shì 趙昰

Imię świątynne: Duān Zōng 端宗

Imię pośmiertne: Yù Wén Zhāo Wǔ Mǐn Xiào Huángdì 裕文昭武愍孝皇帝

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1276–1278.

Okresy dynastyczne nianhao

Jingyan Jǐngyán 景炎1276–1278

Sòng Dì Bǐng 宋帝昺

Imię osobiste: Zhào Bǐng 趙昺

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Dì 帝 lub Wèiwáng 衛王

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1278–1279.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiangxing 祥興 1278–1279

Shìzǔ 世祖

Tytuł mongolski: Kublai Khan

Imię osobiste: Borjigin Kublai (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè)

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , .

Okresy dynastyczne nianhao

Zhōngtǒng (中統) 1260-1264
Zhìyuán (至元) 1264-1294

Chéngzōng 成宗

Tytuł mongolski: Temür Öljeytü Khân

Imię osobiste: Borjigin Temür (孛兒只斤鐵穆耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr)

Imię świątynne: Chéngzōng 成宗

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Chronologicznie to drugi władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1294–1307.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánzhēn (元貞) 1295-1297
Dàdé (大德) 1297-1307

Wǔzōng 武宗

Tytuł mongolski: Qayshan Gülük

Imię osobiste: Borjigin Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān)

Imię świątynne: Wǔzōng 武宗

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1308–1311.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìdà (至大) 1308-1311

Rénzōng (仁宗)

Tytuł mongolski: Ayurparibhadra

Imię osobiste: Borjigin Ayurparibhadra (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá)

Imię świątynne: Rénzōng (仁宗)

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1311–1320.

Okresy dynastyczne nianhao

Huángqìng (皇慶) 1312-1313
Yányòu (延祐) 1314-1320

Yīngzōng (英宗)

Tytuł mongolski: Suddhipala Gege'en

Imię osobiste: Borjigin Suddhipala (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá)

Imię świątynne: Yīngzōng (英宗)

Chronologicznie to piąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1321–1323.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìzhì (至治) 1321-1323

nie przyznane

Tytuł mongolski: Yesün-Temür

Imię osobiste: Borjigin Yesün-Temür (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tàidìng Dì (泰定帝)

Chronologicznie to szósty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1323–1328.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàidìng (泰定) 1321-1328
Zhìhé (致和) 1328

nie przyznane

Tytuł mongolski: Arigaba

Imię osobiste: Borjigin Arigaba (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tiānshùn Dì (天順帝)

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1328.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshùn (天順) 1328

Wénzōng (文宗)

Tytuł mongolski: Jijaghatu Toq-Temür

Imię osobiste: Borjigin Toq-Temür (孛兒只斤圖帖睦爾 Bóérzhījīn Tútiěmùér)

Imię świątynne: Wénzōng (文宗)

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1328–1329 i 1329–1332.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānlì (天曆) 1328-1330
Zhìshùn (至順) 1330-1332

Míngzōng (明宗)

Tytuł mongolski: Qoshila Qutuqtu

Imię osobiste: Borjigin Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà)

Imię świątynne: Míngzōng (明宗)

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1329.

Okresy dynastyczne nianhao

brak

Níngzōng (寧宗)

Tytuł mongolski: Irinchibal

Imię osobiste: Borjigin Irinchibal (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān)

Imię świątynne: Níngzōng (寧宗)

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1332.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1332

Huìzōng (惠宗)

Tytuł mongolski: Toghan-Temür

Imię osobiste: Borjigin Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽帖睦爾 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)

Imię świątynne: Huìzōng (惠宗)

Imię pośmiertne: Shundi (順帝 Shùndì)

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1333–1370 .

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1333
Yuántǒng (元統) 1333-1335
Zhìyuán (至元) 1335-1340
Zhìzhèng (至正) 1341-1368
Zhìyuán (至元) 1368-1370

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yán 司馬炎

Imię pośmiertne: Wǔ Dì 武帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 265–290.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàishǐ 泰始 265–274
Xiánníng 咸寧 275–280
Tàikāng 太康 280–289
Tàixī 太熙 290

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Zhōng 司馬衷

Imię pośmiertne: Huì Dì 惠帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 290–306.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngxī 永熙 290
Yǒngpīng 永平 291
Yuánkāng 元康 291–299
Yǒngkāng 永康 300–301
Yǒngníng 永寧 301–302
Tàiān 太安 302–303
Yǒngān 永安 304
Jiànwǔ 建武 304
Yǒngān 永安 304
Yǒngxīng 永興 304–306
Guāngxī 光熙 306

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Chì 司馬熾

Imię pośmiertne: Huái Dì 懷帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 307–311.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngjiā 永嘉 307–313

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yè 司馬鄴

Imię pośmiertne: Mǐn Dì 愍帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 313–317.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànxīng 建興 313–317

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Ruì 司馬睿

Imię pośmiertne: Yuán Dì 元帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 317–322.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànwǔ 建武 317–318
Dàxīng 大興 318–321
Yǒngchāng 永昌 321–322

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Shào 司馬紹

Imię pośmiertne: Míng Dì 明帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 322–325.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngchāng 永昌 322–323
Tàiníng 太寧 323–325

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yǎn 司馬衍

Imię pośmiertne: Chéng Dì 成帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 325–342.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàiníng 太寧 325
Xiánhé 咸和 326–334
Xiánkāng 咸康 335–342

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yuè 司馬岳

Imię pośmiertne: Kāng Dì 康帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 342–344.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànyuán 建元 343–344

CHARS:

Imię osobiste: Sima Dān 司馬聃

Imię pośmiertne: Mù Dì 穆帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 345–361.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒnghé 永和 345–356
Shēngpíng 升平 357–361

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Pī 司馬丕

Imię pośmiertne: Āi Dì 哀帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 361–365.

Okresy dynastyczne nianhao

Lónghé 隆和 362–363
Xīngníng 興寧 363–365

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yì 司馬奕

Imię pośmiertne: Fèi Dì 廢帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 365–371.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàihé 太和 365–371

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yù 司馬昱

Imię pośmiertne: Jiǎnwén Dì 簡文帝

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 371–372.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánān 咸安 371–372

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Yào 司馬曜

Imię pośmiertne: Xiāowǔ Dì 孝武帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 372–396.

Okresy dynastyczne nianhao

Níngkāng 寧康 373–375
Tàiyuán 太元 376–396

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Dézōng 司馬德宗

Imię pośmiertne: Ān Dì 安帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 396–418.

Okresy dynastyczne nianhao

Lóngān 隆安 397–401
Yuánxīng 元興 402–404
Yìxī 義熙 405–418

CHARS:

Imię osobiste: Sīmǎ Déwén 司馬德文

Imię pośmiertne: Gōng Dì 恭帝

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Jin. Czas życia / rządów: , 419–420.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánxī 元熙 419–420

CHARS: Inne informacje: uzurpator i założyciel dynastii Xia.

Wang Mang 王莽, Wu Zhao 武曌

Inne informacje: uzurpator i założyciel dynastii Xia.

Imię osobiste: Wang Mang 王莽

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Xin. Czas życia / rządów: , 9–23.

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Wányán Āgǔdǎ 完顏阿骨打 lub Wányán Min 完顏旻

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Yīng gān xīng yùn zhāo dé dìng gōng rén míng zhuāng xiào dàshèng

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1115–1123 .

Okresy dynastyczne nianhao

Shōuguó (收國, 1115–1116)
Tiānfǔ (天輔, 1117–1123)

CHARS:

Tàizōng 太宗

Imię osobiste: Wányán Wúqǐmǎi 完顏吳乞買 lub Wányán Shèng 完顏晟

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Tǐ yuán yìngyùn shìdé zhāo gōng zhé huì rén shèng wén liè huángd

Chronologicznie to drugi władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1123–1135 .

Okresy dynastyczne nianhao

iānhuì (天會, 1123–1135)

CHARS:

Xīzōng 熙宗

Imię osobiste: Wányán Hélá 完顏合剌 lub Wányán Dǎn 完顏亶

Imię świątynne: Xīzōng 熙宗

Imię pośmiertne: (brak)

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1135–1149 .

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānhuì (天會, 1135–1138)
Tiānjuàn (天眷, 1138–1141)
Huángtǒng (皇統, 1141–1149)

CHARS:

(brak)

Imię osobiste: Wányán Dígǔnǎi 完顏迪古乃 lub Wányán Liàng 完顏亮

Imię świątynne: (brak)

Imię pośmiertne: Hǎilíngwáng 海陵王

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1149–1161 .

Okresy dynastyczne nianhao

Tiāndé (天德, 1149–1153)
Zhènyuán (貞元, 1153–1156)
Zhènglóng (正隆, 1156–1161)

CHARS:

Shìzōng 世宗

Imię osobiste: Wányán Wūlù 完顏烏祿 lub Wányán Yōng 完顏雍

Imię świątynne: Shìzōng 世宗

Imię pośmiertne: Guāng tiān xīng yùn wéndé wǔgōng shèngmíng rén xiào huángdì 光天興運

Chronologicznie to piąty władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1161–1189.

Okresy dynastyczne nianhao

Dàdìng (大定, 1161–1189)

CHARS:

Zhāngzōng 章宗

Imię osobiste: Wányán Jǐng 完顏璟

Imię świątynne: Zhāngzōng 章宗

Imię pośmiertne: Guāng tiān xīng yùn wéndé wǔgōng shèngmíng rén xiào huángdì 光天興運文德武功聖明仁孝皇帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1189–1208 .

Okresy dynastyczne nianhao

Míngchāng 明昌 1190–1196
Chéng'ān 承安 1196–1200
Tàihé 泰和 1200–1208

CHARS:

(brak)

Imię osobiste: Wányán Yǒngjì 完顏永濟

Imię świątynne: (brak)

Imię pośmiertne: Wèishàowáng 衛紹王 (lub Wèiwáng 衛王)

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1208–1213.

Okresy dynastyczne nianhao

Dà'ān 大安 1209-1212
Chóngqìng 崇慶 1212-1213
Zhìníng 至寧 1213

CHARS:

Xuānzōng 宣宗

Imię osobiste: Wányán Xún 完顏珣

Imię świątynne: Xuānzōng 宣宗

Imię pośmiertne: Jì tiān xīng tǒng shù dào qín rén yīngwǔ shèng xiào huángdì 繼天興統述道勤仁英武聖孝皇帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1213–1224.

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Āizōng 哀宗

Imię osobiste: Wányán Shǒuxù 完顏守緒

Imię świątynne: Āizōng 哀宗

Imię pośmiertne: Āi zōng jìng tiān dé yùn zhōng wén jìng wǔ tiān shèng liè xiào zhuāng huángdì mǐn huángdì 哀宗敬天德運忠文靖武天聖烈孝莊 皇帝閔皇帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1224–1234.

Okresy dynastyczne nianhao

Kāixīng 開興 1232
Tiānxīng 天興 1232-1234

CHARS:

(nie przyznane)

Imię osobiste: Wányán Chénglín 完顏承麟

Imię świątynne: (nie przyznane)

Imię pośmiertne: Mòdì 末帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Jin (2). Czas życia / rządów: , 1234.

Okresy dynastyczne nianhao

(brak)

CHARS:

Imię osobiste: Cáo Pī 曹丕

Imię pośmiertne: Wén Dì 文帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Królestwo Wei. Czas życia / rządów: , 220–226.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Cáo Ruì 曹叡

Imię pośmiertne: Míng Dì 明帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Królestwo Wei. Czas życia / rządów: , 226–239.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Cáo Fāng 曹芳

Imię pośmiertne: Qí Wáng 齊王

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Królestwo Wei. Czas życia / rządów: , 239–254.

Rządy tego władcy to dwa okresy nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Cáo Máo 曹髦

Imię pośmiertne: Gāoguìxiāng Gōng 高貴鄉公

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Królestwo Wei. Czas życia / rządów: , 254–260.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhèngyuán 正元 254–256 Gānlù 甘露 256–260

CHARS:

Imię osobiste: Cáo Huàn 曹奐

Imię pośmiertne: Yuán Dì 元帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Królestwo Wei. Czas życia / rządów: , 260–265.

Okresy dynastyczne nianhao

Jǐngyuán 景元 260–264 Xiánxī 咸熙 264-265

CHARS:

Imię osobiste: Liú Bèi 劉備

Imię pośmiertne: Zhāoliè Dì 昭烈帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Królestwo Shu. Czas życia / rządów: , 221–223.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhāngwǔ 章武 221–223

CHARS:

Imię osobiste: Liú Shàn 劉禪

Imię pośmiertne: Hòuzhǔ 後主

Chronologicznie to drugi władca dynastii Królestwo Shu. Czas życia / rządów: , 223–263.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànxīng 建興 223–237 Yánxī 延熙 238-257 Jǐngyào 景耀 258-263 Yánxīng 炎興 263

CHARS:

Imię osobiste: Sūn Quán 孫權

Imię pośmiertne: Dà Dì 大帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Królestwo Wu. Czas życia / rządów: , 222–252.

Okresy dynastyczne nianhao

Huángwǔ 黃武 222–229

Huánglóng 黃龍 229–231

Jiāhé 嘉禾 232–238

Chìwū 赤烏 238–251

Tàiyuán 太元 251-252

Shénfèng 神鳳 252


CHARS:

Imię osobiste: Sūn Liàng 孫亮

Imię pośmiertne: Kuàijī Wáng 會稽王

Chronologicznie to drugi władca dynastii Królestwo Wu. Czas życia / rządów: , 0.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Sūn Xiū 孫休

Imię pośmiertne: Jǐng Dì 景帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Królestwo Wu. Czas życia / rządów: , 258–264.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngān 永安 258–264

CHARS:

Imię osobiste: Sūn Hào 孫皓

Imię pośmiertne: Wūchéng Hóu 烏程侯

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Królestwo Wu. Czas życia / rządów: , 264–280.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánxīng 元興 264–265
Gānlù 甘露 265–266
Bǎodǐng 寶鼎 266–269
Jiànhéng 建衡 269–271
Fènghuáng 鳳凰 272–274
Tiāncè 天冊 275–276
Tiānxǐ 天璽 276
Tiānjì 天紀 277–280

CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Gāodì 高帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1616 → 1630.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Tàizōng 太宗

Imię osobiste: Huángtàijí 皇太極 lub Hóng Tàijí (洪太極)

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Wéndì 文帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1626-1643.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiāncōng 天聰 (Abkai sure) 1627–1636;
Chóngdé 崇德(Wesihun erdemungge) 1636–1643

清成宗

Imię osobiste: Aisin-Gioro Dorgon (愛新覺羅·多爾袞)

Imię świątynne: 清成宗

Imię pośmiertne: 義皇帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1643–1650.

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Shìzǔ 世祖

Imię osobiste: Fúlín 福臨

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: Zhāngdì 章帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1643–1661.

Okresy dynastyczne nianhao

Shùnzhì 順治 (Ijishūn dasan)

CHARS:

22

Imię osobiste: Xuányè 玄燁

Imię świątynne: Shèngzǔ 聖祖

Imię pośmiertne: Réndì 仁帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1661–1722.

Okresy dynastyczne nianhao

Kāngxī 康熙 1661–1722

CHARS:

Shìzōng 世宗

Imię osobiste: Yìnzhēn 胤禛

Imię świątynne: Shìzōng 世宗

Imię pośmiertne: Xiàndì 憲帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1722–1735.

Okresy dynastyczne nianhao

Yōngzhèng 雍正 (Hūwaliyasun tob) 1722–1735

CHARS:

Gāozōng 高宗

Imię osobiste: Hónglì 弘曆

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Chúndì 純帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: 25 09 171- 17 02 1799, 1735–1796.

Okresy dynastyczne nianhao

Qiánlóng 乾隆 (Abkai wehiyehe) 1735–1796

CHARS:

Rénzōng 仁宗

Imię osobiste: Yóngyǎn 顒琰

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Ruìdì 睿帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1796–1820.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiāqìng 嘉慶 (Saicungga fengšen) 1796–1820

CHARS:

Xuānzōng 宣宗

Imię osobiste: Mínníng 旻寧

Imię świątynne: Xuānzōng 宣宗

Imię pośmiertne: Chéngdì 成帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1820–1850.

Okresy dynastyczne nianhao

Dàoguāng 道光 (Doro eldengge) 1820–1850

CHARS:

Wénzōng 文宗

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861

CHARS:

Wénzōng 文宗

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861

CHARS:

Mùzōng 穆宗

Imię osobiste: Zǎichún 載淳

Imię świątynne: Mùzōng 穆宗

Imię pośmiertne: Yìdì 毅帝

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1861–1875.

Okresy dynastyczne nianhao

Tóngzhì 同治 (Yooningga dasan) 1861–1875

CHARS:

Dézōng 德宗

Imię osobiste: Zǎitián 載湉

Imię świątynne: Dézōng 德宗

Imię pośmiertne: Jǐngdì 景帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1875–1908.

Okresy dynastyczne nianhao

Guāngxù 光緒 (Badarangga doro) 1875–1908

CHARS:

Puyi 溥儀

Imię osobiste: Pǔyí 溥儀

Imię pośmiertne: Xùndì 遜帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1908–1911.

Okresy dynastyczne nianhao

Xuāntǒng 宣統 (Gehungge yoso) 1908–1911

慈禧太后

cesarska konkubina, Cesarzowa Wdowa, a potem szara eminencja sprawująca realną władzę 1861–1908. Za jej długiego panowania rządzone przez Mandżurów Cesarstwo popadło w nieodwracalną zapaść.

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1861–1908.

Okresy dynastyczne nianhao


CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Zhū Yuánzhāng 朱元璋

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Gāodì 高帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1368–1398.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao


CHARS:

Imię osobiste: Zhū Yǔnwén 朱允炆

Imię pośmiertne: Huìdì 惠帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1398–1402.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànwén 建文 1398–1402

CHARS:

Chéngzǔ, 成祖 lub Tàizōng, 太宗

Imię osobiste: Zhū Dì 朱棣

Imię świątynne: Chéngzǔ, 成祖 lub Tàizōng, 太宗

Imię pośmiertne: Wēndì 文帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1402–1424.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒnglè 永樂 1402–1424

CHARS:

Rénzōng 仁宗

Imię osobiste: Zhū Gāochì 朱高熾

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Zhāodì 昭帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1424–1425.

Okresy dynastyczne nianhao

Hóngxī 洪熙 1424–1425

CHARS:

Xuānzōng 宣宗

Imię osobiste: Zhū Zhānjī 朱瞻基

Imię świątynne: Xuānzōng 宣宗

Imię pośmiertne: Zhāngdì 章帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1425–1435.

Okresy dynastyczne nianhao

Xuāndé 宣德 1425–1435

CHARS:

Yīngzōng 英宗

Imię osobiste: Zhū Qízhèn 朱祁鎮

Imię świątynne: Yīngzōng 英宗

Imię pośmiertne: Ruìdì 睿帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1435–1449; 1457-1464.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhèngtǒng 正統 1436-1449; Tiānshùn 天順 1457-1464

CHARS:

Dàizōng 代宗

Imię osobiste: Zhū Qíyù 朱祁鈺

Imię świątynne: Dàizōng 代宗

Imię pośmiertne: Jǐngdì 景帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1449–1457.

Okresy dynastyczne nianhao

Jǐngtài 景泰 1449–1457

CHARS:

Xiànzōng 憲宗

Imię osobiste: Zhū Jiànshēn 朱見深

Imię świątynne: Xiànzōng 憲宗

Imię pośmiertne: Chúndì 純帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1464–1487.

Okresy dynastyczne nianhao

Chénghuà 成化 1464–1487

CHARS:

Xiàozōng 孝宗

Imię osobiste: Zhū Yòutáng 朱祐樘

Imię świątynne: Xiàozōng 孝宗

Imię pośmiertne: Jìngdì 敬帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1487–1505.

Okresy dynastyczne nianhao

Hóngzhì 弘治 1487–1505

CHARS:

Wǔzōng 武宗

Imię osobiste: Zhū Hòuzhào 朱厚照

Imię świątynne: Wǔzōng 武宗

Imię pośmiertne: Yìdì 毅帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1505–1521.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhèngdé 正德 1505–1521

CHARS:

Shìzōng 世宗

Imię osobiste: Zhū Hòucōng 朱厚熜

Imię świątynne: Shìzōng 世宗

Imię pośmiertne: Sùdì 肅帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1521–1566.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiājìng 嘉靖 1521–1566

CHARS:

Mùzōng 穆宗

Imię osobiste: Zhū Zǎihòu 朱載垕

Imię świątynne: Mùzōng 穆宗

Imię pośmiertne: Zhuāngdì 莊帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1566–1572.

Okresy dynastyczne nianhao

Lóngqìng 隆慶 1566–1572

CHARS:

Shénzōng 神宗

Imię osobiste: Zhū Yìjūn 朱翊鈞

Imię świątynne: Shénzōng 神宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1572–1620.

Okresy dynastyczne nianhao

Wànlì 萬曆 1572–1620

CHARS:

Guāngzōng 光宗

Imię osobiste: Zhū Chángluò 朱常洛

Imię świątynne: Guāngzōng 光宗

Imię pośmiertne: Zhēndì 貞帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1620.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàichāng 泰昌 1620

CHARS:

Xīzōng 熹宗

Imię osobiste: Zhū Yóujiào 朱由校

Imię świątynne: Xīzōng 熹宗

Imię pośmiertne: Zhédì 悊帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1620–1627.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānqǐ 天啓 1620–1627

CHARS:

Sīzōng, 思宗 lub Yìzōng, 毅宗

Imię osobiste: Zhū Yóujiǎn 朱由檢

Imię świątynne: Sīzōng, 思宗 lub Yìzōng, 毅宗

Imię pośmiertne: Zhuānglièmǐnhuángdì 莊烈愍皇帝

Chronologicznie to !! władca dynastii Ming. Czas życia / rządów: , 1627 → 1644.

Okresy dynastyczne nianhao

Chóngzhēn 崇禎 1627–1644

孫中山

Ojciec nowoczesnego narodu chińskiego, prezydent-założyciel Republiki Chińskiej

Imię osobiste: 逸仙

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Republika Chińska. Czas życia / rządów: , 1919 → 1925.

Okresy dynastyczne nianhao


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury