Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
搭搭撒撒

dā dā sā sā

dd
大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

dd
登鋒陷陣

dēng fēng xiàn zhèn

dd
登峰造極

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

dd
登高必賦

dēng gāo bì fù

dd
登高履危

dēng gāo lǚ wēi

dd
登高能賦

dēng gāo néng fù

dd
登高去梯

dēng gāo qù tī

dd
登高望遠

dēng gāo wàng yuǎn

dd
登高一呼

dēng gāo yī hū

make a clarion call

dd
登高自卑

dēng gāo zì bēi

Aby wspiąć się wysoko trzeba zacząć od samego dołu. Ten kto chce wejść po drabinie musi zacąć od pierwszego szczebla.

In order to climb up high one must begin from the bottom. He that climbs a ladder must begin at the first step.

dd
燈紅酒綠

dēng hóng jiǔ lǜ

scene of debauchery feasting and revelry

dd
燈紅酒緑

dēng hóng jiǔ lǜ

dd
燈火輝煌

dēng huǒ huī huáng

ablaze with lights

dd
燈火萬家

dēng huǒ wàn jiā

dd
登界游方

dēng jiè yóu fāng

dd
燈盡油幹

dēng jìn yóu gàn

dd
登山臨水

dēng shān lín shuǐ

dd
登山涉水

dēng shān shè shuǐ

przekraczać góry i morza

scale mountains and cross rivers

dd
登山小魯

dēng shān xiǎo lǔ

dd
登山越嶺

dēng shān yuè lǐng

dd
登山陟嶺

dēng shān zhì lǐng

przekraczać góry i wzgórza

go over hills and mountains

dd
登臺拜將

dēng tái bài jiàng

dd
登壇拜將

dēng tán bài jiàng

〈hist.〉 conduct the ceremony of appointing a commander-in-chief

dd
登堂入室

dēng táng rù shì

osiągnąć wyższy poziom zaawansowania lub doświadczenia zawodowego

reach a higher level of proficiency; reach a higher level in one's studies-profession

dd
燈燭輝煌

dēng zhú huī huáng

be brilliantly lighted with lamps

dd
打抱不平

dǎ bào bù píng

help victims of injustice

dd
打邊鼓

dǎ biān gǔ

incite; drum up 〈coll.〉 chime in; give verbal support

dd
大步流星

dǎ bù liú xīng

at a stride; with vigorous strides

dd
打草驚蛇

dǎ cǎo jīng shé

nieumyślnie zaalarmować przeciwnika; ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

inadvertently alert an enemy-opponent; punish sb. as a warning to others

dd
打草蛇驚

dǎ cǎo shé jīng

dd
打成一片

dǎ chéng yī piàn

integrować się

integrate

dd
打得火熱

dǎ dé huǒ rè

być bliskimi przyjaciółmi, kochać się wzajemnie z pasją, być w samym środku podejmowanych działań

be as thick as thieves, be passionately in love with each other; be in the heat of action

dd
打鳳撈龍

dǎ fèng lāo lóng

dd
打鳳牢龍

dǎ fèng láo lóng

dd
陡壁懸崖

dǒu bì xuán yá

strome klify i skały

steep cliffs and crags

dd
斗方名士

dǒu fāng míng shì

pisarze piszący doufang; literaci-pozerzy

writers of doufang

dd
斗酒百篇

dǒu jiǔ bǎi piān

great capacity for drinking and poetry

dd
斗酒學士

dǒu jiǔ xué shì

dd
斗酒隻雞

dǒu jiǔ zhī jī

offerings to the spirit of the dead

dd
斗絕一隅

dǒu jué yī yú

dd
斗量車載

dǒu liáng chē zài

powszechny i liczny

a dime a dozen; common and numerous

dd
斗量筲計

dǒu liáng shāo jì

dd
斗米尺布

dǒu mǐ chǐ bù

dd
斗南一人

dǒu nán yī rén

ten, który nie ma sobie równych pod słońcem

one who knows no equal under the sun

dd
斗筲之器

dǒu shāo zhī qì

osoba wąskiego umysłu i krótkowzroczna

person narrow-minded and shortsighted

dd
斗筲之人

dǒu shāo zhī rén

płytcy prostacy (tak Konfucjusz określał współczenych mu urzędników)

shallow common men (Confucius's description of contemporary officials)

dd
斗升之水

dǒu shēng zhī shuǐ

trifling pecuniary assistance

dd
抖擻精神

dǒu sǒu jīng shén

zebrać swoje siły; zebrać się do kupy

brace up; pull oneself together; muster one's energies

dd
抖摟精神

dǒu sǒu jīng shén

dd
斗粟尺布

dǒu sù chǐ bù

brothers at loggerheads

dd
斗榫合縫

dǒu sǔn hé fèng

dd
賭彩一擲

dǔ cǎi yī zhì

dd
賭長較短

dǔ cháng jiào duǎn

dd
篤定泰山

dǔ dìng tài shān

dd
篤而論之

dǔ ér lùn zhī

dd
篤近舉遠

dǔ jìn jǔ juǎn

dd
睹景傷情

dǔ jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to, co się widzi

be moved by what one sees

dd
篤論高言

dǔ lùn gāo yán

dd
賭神發咒

dǔ shén fā zhòu

dd
篤實好學

dǔ shí hào xué

dd
覩始知終

dǔ shǐ zhī zhōng

dd
睹始知終

dǔ shǐ zhī zhōng

dd
賭誓發原

dǔ shì fā yuán

dd
賭誓發願

dǔ shì fā yuàn

dd
睹微知著

dǔ wēi zhī zhe

dd
睹微知著

dǔ wēi zhī zhù

dd
睹物傷情

dǔ wù shāng qíng

be sentimentally affected by sth. one sees

dd
賭物思人

dǔ wù sī rén

dd
睹物思人

dǔ wù sī rén

zobaczenie rzeczy przynosi na myśl osobę

seeing sth. reminds one of sb.

dd
睹物興情

dǔ wù xīng qíng

dd
篤新怠舊

dǔ xīn dài jiù

dd
篤信好學

dǔ xìn hào xué

dd
篤學不倦

dǔ xué bù juàn

dd
篤學好古

dǔ xué hào gǔ

dd
睹著知微

dǔ zhezhī wēi

dd
篤志好學

dǔ zhì hǎo xué

dd
賭咒發誓

dǔ zhòu fā shì

take the name of God in vain take an oath

dd
豆重榆瞑

dòu chóng yú míng

dd
鬥唇合舌

dòu chún hé shé

dd
鬥而鑄兵

dòu ér zhù bīng

jest za późno by czynić przygotowania

be too late to make preparations

dd
鬥而鑄錐

dòu ér zhù zhuī

dd
豆分瓜剖

dòu fēn guā pōu

być podzielonym

be partitioned

dd
鬥怪爭奇

dòu guài zhēng qí

? *

dd
鬥雞養狗

dòu jī yǎng gǒu

dd
鬥雞走狗

dòu jī zǒu gǒu

enjoy cockfights and dog racing

dd
鬥雞走馬

dòu jī zǒu mǎ

enjoy cockfighting and horse racing

dd
鬥雞走犬

dòu jī zǒu quǎn

dd
鬥酒雙柑

dòu jiǔ shuāng gān

dd
鬥絶一隅

dòu jué yī yú

dd
豆蔻年華

dòu kòu nián huá

wiek łożnicowy, dojżała dziewczyna; wczesny wiek nastoletni

marriageable age; an adolescent girl; early teens

dd
鬥麗爭妍

dòu lì zhēng yán

dd
鬥美誇麗

dòu měi kuā lì

dd
鬥媚爭妍

dòu mèi zhēng yán

dd
豆剖瓜分

dòu pōu guā fēn

podzielić coś

divide up something

dd
豆萁燃豆

dòu qí rán dòu

dd
豆萁相煎

dòu qí xiāng jiān

dd
鬥色爭妍

dòu sè zhēng yán

dd
斗筲穿窬

dòu shāo chuān yú

dd
鬥霜傲雪

dòu shuāng ào xuě

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury