Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

搭搭撒撒

dā dā sā sā

大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

登鋒陷陣

dēng fēng xiàn zhèn

登峰造極

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

登高必賦

dēng gāo bì fù

登高履危

dēng gāo lǚ wēi

登高能賦

dēng gāo néng fù

登高去梯

dēng gāo qù tī

登高望遠

dēng gāo wàng yuǎn

登高一呼

dēng gāo yī hū

make a clarion call

登高自卑

dēng gāo zì bēi

Aby wspiąć się wysoko trzeba zacząć od samego dołu. Ten kto chce wejść po drabinie musi zacąć od pierwszego szczebla.

In order to climb up high one must begin from the bottom. He that climbs a ladder must begin at the first step.

燈紅酒綠

dēng hóng jiǔ lǜ

scene of debauchery feasting and revelry

燈紅酒緑

dēng hóng jiǔ lǜ

燈火輝煌

dēng huǒ huī huáng

ablaze with lights

燈火萬家

dēng huǒ wàn jiā

登界游方

dēng jiè yóu fāng

燈盡油幹

dēng jìn yóu gàn

登山臨水

dēng shān lín shuǐ

登山涉水

dēng shān shè shuǐ

przekraczać góry i morza

scale mountains and cross rivers

登山小魯

dēng shān xiǎo lǔ

登山越嶺

dēng shān yuè lǐng

登山陟嶺

dēng shān zhì lǐng

przekraczać góry i wzgórza

go over hills and mountains

登臺拜將

dēng tái bài jiàng

登壇拜將

dēng tán bài jiàng

〈hist.〉 conduct the ceremony of appointing a commander-in-chief

登堂入室

dēng táng rù shì

osiągnąć wyższy poziom zaawansowania lub doświadczenia zawodowego

reach a higher level of proficiency; reach a higher level in one's studies-profession

燈燭輝煌

dēng zhú huī huáng

be brilliantly lighted with lamps

打抱不平

dǎ bào bù píng

help victims of injustice

打邊鼓

dǎ biān gǔ

incite; drum up 〈coll.〉 chime in; give verbal support

大步流星

dǎ bù liú xīng

at a stride; with vigorous strides

打草驚蛇

dǎ cǎo jīng shé

nieumyślnie zaalarmować przeciwnika; ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

inadvertently alert an enemy-opponent; punish sb. as a warning to others

打草蛇驚

dǎ cǎo shé jīng

打成一片

dǎ chéng yī piàn

integrować się

integrate

打得火熱

dǎ dé huǒ rè

być bliskimi przyjaciółmi, kochać się wzajemnie z pasją, być w samym środku podejmowanych działań

be as thick as thieves, be passionately in love with each other; be in the heat of action

打鳳撈龍

dǎ fèng lāo lóng

打鳳牢龍

dǎ fèng láo lóng

陡壁懸崖

dǒu bì xuán yá

strome klify i skały

steep cliffs and crags

斗方名士

dǒu fāng míng shì

pisarze piszący doufang; literaci-pozerzy

writers of doufang

斗酒百篇

dǒu jiǔ bǎi piān

great capacity for drinking and poetry

斗酒學士

dǒu jiǔ xué shì

斗酒隻雞

dǒu jiǔ zhī jī

offerings to the spirit of the dead

斗絕一隅

dǒu jué yī yú

斗量車載

dǒu liáng chē zài

powszechny i liczny

a dime a dozen; common and numerous

斗量筲計

dǒu liáng shāo jì

斗米尺布

dǒu mǐ chǐ bù

斗南一人

dǒu nán yī rén

ten, który nie ma sobie równych pod słońcem

one who knows no equal under the sun

斗筲之器

dǒu shāo zhī qì

osoba wąskiego umysłu i krótkowzroczna

person narrow-minded and shortsighted

斗筲之人

dǒu shāo zhī rén

płytcy prostacy (tak Konfucjusz określał współczenych mu urzędników)

shallow common men (Confucius's description of contemporary officials)

斗升之水

dǒu shēng zhī shuǐ

trifling pecuniary assistance

抖擻精神

dǒu sǒu jīng shén

zebrać swoje siły; zebrać się do kupy

brace up; pull oneself together; muster one's energies

抖摟精神

dǒu sǒu jīng shén

斗粟尺布

dǒu sù chǐ bù

brothers at loggerheads

斗榫合縫

dǒu sǔn hé fèng

賭彩一擲

dǔ cǎi yī zhì

賭長較短

dǔ cháng jiào duǎn

篤定泰山

dǔ dìng tài shān

篤而論之

dǔ ér lùn zhī

篤近舉遠

dǔ jìn jǔ juǎn

睹景傷情

dǔ jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to, co się widzi

be moved by what one sees

篤論高言

dǔ lùn gāo yán

賭神發咒

dǔ shén fā zhòu

篤實好學

dǔ shí hào xué

覩始知終

dǔ shǐ zhī zhōng

睹始知終

dǔ shǐ zhī zhōng

賭誓發原

dǔ shì fā yuán

賭誓發願

dǔ shì fā yuàn

睹微知著

dǔ wēi zhī zhe

睹微知著

dǔ wēi zhī zhù

睹物傷情

dǔ wù shāng qíng

be sentimentally affected by sth. one sees

賭物思人

dǔ wù sī rén

睹物思人

dǔ wù sī rén

zobaczenie rzeczy przynosi na myśl osobę

seeing sth. reminds one of sb.

睹物興情

dǔ wù xīng qíng

篤新怠舊

dǔ xīn dài jiù

篤信好學

dǔ xìn hào xué

篤學不倦

dǔ xué bù juàn

篤學好古

dǔ xué hào gǔ

睹著知微

dǔ zhezhī wēi

篤志好學

dǔ zhì hǎo xué

賭咒發誓

dǔ zhòu fā shì

take the name of God in vain take an oath

豆重榆瞑

dòu chóng yú míng

鬥唇合舌

dòu chún hé shé

鬥而鑄兵

dòu ér zhù bīng

jest za późno by czynić przygotowania

be too late to make preparations

鬥而鑄錐

dòu ér zhù zhuī

豆分瓜剖

dòu fēn guā pōu

być podzielonym

be partitioned

鬥怪爭奇

dòu guài zhēng qí

? *

鬥雞養狗

dòu jī yǎng gǒu

鬥雞走狗

dòu jī zǒu gǒu

enjoy cockfights and dog racing

鬥雞走馬

dòu jī zǒu mǎ

enjoy cockfighting and horse racing

鬥雞走犬

dòu jī zǒu quǎn

鬥酒雙柑

dòu jiǔ shuāng gān

鬥絶一隅

dòu jué yī yú

豆蔻年華

dòu kòu nián huá

wiek łożnicowy, dojżała dziewczyna; wczesny wiek nastoletni

marriageable age; an adolescent girl; early teens

鬥麗爭妍

dòu lì zhēng yán

鬥美誇麗

dòu měi kuā lì

鬥媚爭妍

dòu mèi zhēng yán

豆剖瓜分

dòu pōu guā fēn

podzielić coś

divide up something

豆萁燃豆

dòu qí rán dòu

豆萁相煎

dòu qí xiāng jiān

鬥色爭妍

dòu sè zhēng yán

斗筲穿窬

dòu shāo chuān yú

鬥霜傲雪

dòu shuāng ào xuě

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.