Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
鋪采摛文

pù cǎi chī wén

dd
曝骨履腸

pù gǔ lǚ cháng

polskie

angielskie

dd
鋪謀定計

pù móu dìng jì

dd
暴腮龍門

pù sāi lóng mén

nie zdać egzaminu urzędniczego

id. flunk the civil-service examination

dd
曝書見竹

pù shū jiàn zhú

dd
暴衣露蓋

pù yī lù gài

dd
暴衣露冠

pù yī lù guàn

dd
匹夫溝瀆

pǐ fū gōu dú

dd
匹夫懷璧

pǐ fū huái bì

dd
匹夫匹婦

pǐ fū pǐ fù

zwykli ludzie (bez szczególnych cech, przypadkowi, z ulicy)

f.e. common-ordinary people

dd
匹夫無罪

pǐ fū wú zuì

dd
匹夫無罪,懷璧其罪

pǐ fū wú zuì huái bì qí zuì

dd
匹夫小諒

pǐ fū xiǎo liàng

dd
匹夫有責

pǐ fū yǒu zé

oczekiwać, że każdy spełni swój obowiazek

expect everyone to do his duty

dd
匹夫之諒

pǐ fū zhī liàng

dd
匹夫之勇

pǐ fū zhī yǒng

n. foolhardiness

dd
匹婦溝渠

pǐ fù gōu qú

dd
否極泰回

pǐ jí tài huí

dd
否極泰來

pǐ jí tài lái

wielkie nieszczęście zmienia się w błogość

from-after deep misfortune comes bliss

dd
否極陽回

pǐ jí yáng huí

dd
匹馬單鎗

pǐ mǎ dān qiāng

dd
匹馬單槍

pǐ mǎ dān qiāng

f.e. all by oneself; single-handed

dd
匹馬當先

pǐ mǎ dāng xiān

dd
匹馬一麾

pǐ mǎ yī huī

dd
匹馬只輪

pǐ mǎ zhī lún

dd
否去泰來

pǐ qù tài lái

dd
否往泰來

pǐ wǎng tài lái

dd
擗踴拊心

pǐ yǒng fǔ xīn

dd
否終复泰

pǐ zhōng fù tài

dd
否終則泰

pǐ zhōng zé tài

dd
翩翩風度

piān piān fēng dù

być przystojnym i obytym

be handsome and suave

dd
翩翩公子

piān piān gōng zǐ

przystojny i elegancki młody człowiek

lively and elegant young man

dd
翩翩年少

piān piān nián shǎo

n. a handsome beau

dd
翩翩起舞

piān piān qǐ wǔ

dd
翩翩少年

piān piān shào nián

elegancki młody człowiek

an elegant young man

dd
翩其反矣

piān qí fǎn yǐ

dd
翩若驚鴻

piān ruò jīng hóng

kroczyć lekko jak wystraszony łąbądź

tripping lightly like a startled swan (of a beautiful woman)

dd
偏三向四

piān sān xiàng sì

pot. faworyzowć, mieć uprzedzenie

be biased; favor one over another (coll.)

dd
偏聽偏言

piān tīng piān yán

dd
偏聽偏信

piān tīng piāng xìn

f.e. heed and trust only one side

dd
偏鄉僻壤

piān xiāng pì rǎng

dd
偏信則暗

piān xìn zé àn

dd
蒲鞭示辱

pú biān shì rǔ

dd
蒲鞭之罰

pú biān zhī fá

dd
匍匐之救

pú fú zhī jiù

dd
蒲柳之質

pú liǔ zhī zhì

dd
蒲柳之姿

pú liǔ zhī zī

być słabego zdrowia

suffer from poor health

dd
僕僕道途

pú pú dào tú

dd
僕僕風塵

pú pú fēng chén

być zmęczony podróżą

be travel-worn and weary

dd
僕僕亟拜

pú pú jí bài

dd
菩薩低眉

pú sà dī méi

f.e. kind-looking

dd
璞玉渾金

pú yù hún jīn

id. The real value of things lies in what they are made of, not what they appear to be.

dd
剖蚌得珠

pōu bàng dé zhū

dd
剖蚌求珠

pōu bàng qiú zhū

dd
剖腹藏珠

pōu fù cáng zhū

f.e. die in pursuit of gain

dd
剖肝瀝膽

pōu gān lì dǎn

okazać komuś swoje najgłębsze uczucia

show sb. one's innermost feelings

dd
剖肝泣血

pōu gān qì xuè

bardzo smutny

extremely sad

dd
剖毫析芒

pōu háo xī máng

dd
剖決如流

pōu jué rú liú

f.e. decide cases promptly

dd
剖析肝膽

pōu xī gān dǎn

dd
剖心坼肝

pōu xīn chè gān

dd
剖心泣血

pōu xīn qì xuè

dd
剖心析膽

pōu xīn xī dǎn

dd
剖心析肝

pōu xīn xī gān

dd
剖玄析微

pōu xuán xī wēi

dd
剖幽析微

pōu yōu xī wēi

dd
駢肩疊跡

pián jiān dié jì

dd
駢肩迭跡

pián jiān dié jì

dd
駢肩接跡

pián jiān jiē jì

dd
駢肩累跡

pián jiān lěi jì

dd
駢肩累足

pián jiān lěi zú

dd
駢肩累踵

pián jiān lèi zhǒng

dd
駢門連室

pián mén lián shì

dd
駢拇枝指

pián mǔ zhī zhǐ

nadmiar

superfluity; redundancy

dd
駢首就逮

pián shǒu jiù dǎi

dd
駢首就僇

pián shǒu jiù guī

dd
駢首就戮

pián shǒu jiù lù

dd
駢首就死

pián shǒu jiù sǐ

dd
駢首就系

pián shǒu jiù xì

dd
胼手胝足

pián shǒu zhī zú

f.e. calloused hands and feet a life of toil ③toil-work hard

dd
駢四儷六

pián sì lì liù

arch. złożenie pary zdań z czterech lub sześciu znaków

?wr.? parallel construction of pairs of four- and six-character sentences

dd
駢興錯出

pián xīng cuò chū

dd
駢枝儷葉

pián zhī lì yè

dd
胼胝手足

pián zhī shǒu zú

dd
普度群生

pǔ dù qún shēng

dd
普度羣生

pǔ dù qún shēng

dd
普度眾生

pǔ dù zhòng shēng

(buddyjskie) zbawić wszelkie stworzenia od cierpienia; uratować wszystko co obdarzone życiem

deliver all creatures from torment (budd.); save all beings

dd
普渡眾生

pǔ dù zhòng shēng

dd
普濟群生

pǔ jì qún shēng

dd
普濟羣生

pǔ jì qún shēng

dd
普濟眾生

pǔ jì zhòng shēng

dd
樸訥誠篤

pǔ nè chéng dǔ

dd
樸實無華

pǔ shí wú huá

f.e. simple and unadorned

dd
樸素無華

pǔ sù wú huá

dd
溥天率土

pǔ tiān lǜ tǔ

dd
普天率土

pǔ tiān shuài tǔ

cały świat


Dosłownie: całe niebo i cała ziemia

the whole world

dd
普天同慶

pǔ tiān tóng qìng

普-溥 f.e. universal jubilation

dd
普天匝地

pǔ tiān zā dì

dd
普天之下

pǔ tiān zhī xià

f.e. the whole world

dd
樸斫之材

pǔ zhuó zhī cái

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.