Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
駿波虎浪

jùn bō hǔ làng

dd
駿骨牽鹽

jùn gǔ qiān yán

dd
俊傑廉悍

jùn jié lián hàn

dd
軍不血刃

jūn bù xuè rèn

dd
君臣佐使

jūn chén zuǒ shǐ

dd
軍法從事

jūn fǎ cóng shì

ukarać zgodnie z prawem wojennym

punish by military law

dd
麇駭雉伏

jūn hài zhì fú

dd
軍臨城下

jūn lín chéng xià

dd
軍令如山

jūn lìng rú shān

W wojsku rozkazów nie można zmienić i muszą być posłuchane.

Military orders are unalterable and must be obeyed.

dd
君命無二

jūn mìng wú èr

dd
君辱臣死

jūn rǔ chén sǐ

dd
君聖臣賢

jūn shèng chén xián

dd
皸手繭足

jūn shǒu jiǎn zú

dd
鈞天廣樂

jūn tiān guǎng yuè

dd
君子固窮

jūn zǐ gù qióng

dd
君子好逑

jūn zǐ hào qiú

dd
君子三戒

jūn zǐ sān jiè

dd
君子協定

jūn zǐ xié dìng

porozumienie dżentelmeńskie

gentlemen's agreement

dd
君子一言,快馬一鞭

jūn zǐ yī yán kuài mǎ yī biān

Szlachetnemu wystarczy jedno słowo, koniowi jeden bat

dd
君子之交

jūn zǐ zhī jiāo

n. gentlemen's relationship

dd
君子之交淡如水

jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ

dd
君子成人之美

jūn zichéng rén zhī měi

szlachetny jest zawsze gotowy pomóc innym w osiągnięciu ich celów.

A gentleman is always ready to help others attain their goals.

dd
君子之交淡若水

jūn zizhī jiāo dàn ruò shuǐ

dd
君子之接如水

jūn zizhī jiē rú shuǐ

dd
將本求財

jiāng běn qiú cái

dd
將本求利

jiāng běn qiú lì

f.e. earn interest from one's capital

dd
將錯就錯

jiāng cuò jiù cuò

f.e. accept the consequences of a mistake and make the best of it

dd
江東父老

jiāng dōng fù lǎo

n. my countrymen

dd
將奪固與

jiāng duó gū yǔ

dd
江翻海倒

jiāng fān hǎi dǎo

dd
江翻海沸

jiāng fān hǎi fèi

dd
江翻海攪

jiāng fān hǎi jiǎo

dd
江翻海擾

jiāng fān hǎi rǎo

dd
將飛翼伏

jiāng fēi yì fú

dd
將功補過

jiāng gōng bǔ guò

f.e. atone for faults by good deeds

dd
將功抵罪

jiāng gōng dǐ zuì

dd
將功折過

jiāng gōng shé guò

dd
將功贖罪

jiāng gōng shú zuì

f.e. expiate a crime by good deeds

dd
將功折罪

jiāng gōng zhé zuì

f.e. atone for mistakes by meritorious service

dd
姜桂之性

jiāng guì zhī xìng

dd
江海不逆小流

jiāng hǎi bù nì xiǎo liú

dd
江漢朝宗

jiāng hàn cháo zōng

dd
江河日下

jiāng hé rì xià

zmienić się ze złego w gorsze, pogorszyć się

go from bad to worse; decline

dd
江河行地

jiāng hé xíng dì

niereformowalny, niemożliwy do zmiany

unalterable; immutable

dd
江湖騙子

jiāng hú piàn zi

oszust, hochsztapler

swindler; charlatan

dd
將機就機

jiāng jī jiù jī

dd
將機就計

jiāng jī jiù jì

dd
將計就計

jiāng jì jiù jì

pokonać kogoś w jego własnej grze

beat sb. at their own game

dd
漿酒藿肉

jiāng jiǔ huò ròu

dd
漿酒霍肉

jiāng jiǔ huò ròu

dd
江郎才盡

jiāng láng cái jìn

f.e. have used up one's literary talent-energy

dd
江郎才掩

jiāng láng cái yǎn

dd
僵李代桃

jiāng lǐ dài táo

f.e. substitute one thing for another sacrifice oneself for another 234-1 36

dd
僵桃代李

jiāng táo dài lǐ

zamienić jedną rzecz na drugą

dd
將李代桃

jiāng lǐ dài táo

dd
江流日下

jiāng liú rì xià

dd
江南海北

jiāng nán hǎi běi

dd
將勤補拙

jiāng qín bǔ zhuō

dd
將取固予

jiāng qǔ gū yǔ

dd
江山好改,本性難移

jiāng shān hǎo gǎi běn xìng nán yí

dd
江山好改,秉性難移

jiāng shān hǎo gǎi bǐng xìng nán yí

秉-稟 秉-禀 temperament ?

dd
江山如故

jiāng shān rú gù

dd
江山如畫

jiāng shān rú huà

f.e. picturesque landscape

dd
江山易改,本性難移

jiāng shān yì gǎi běn xìng nán yí

Trudno jest zmienić swoją prawdziwą naturę

It's difficult to alter one's character.

dd
江山易改,秉性難移

jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí

dd
江山易改,稟性難移

jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí

dd
江水不犯河水

jiāng shuǐ bù fàn hé shuǐ

dd
漿水不交

jiāng shuǐ bù jiāo

dd
將順其美

jiāng shùn qí měi

dd
姜太公釣魚,願者上鉤

jiāng tài gōng diào yú yuàn zhě shàng gōu

dd
將天就地

jiāng tiān jiù dì

dd
江天一色

jiāng tiān yī sè

dd
將無做有

jiāng wú zuò yǒu

dd
將無作有

jiāng wú zuò yǒu

dd
將蝦釣鱉

jiāng xiā diào biē

dd
將心比心

jiāng xīn bǐ xīn

f.e. judge another's feelings by one's own be empathic

dd
江心補漏

jiāng xīn bǔ lòu

próbować uniknąć katastrofu gdy jest już za późno

try to avoid disaster when it's too late

dd
將信將疑

jiāng xìn jiāng yí

f.e. be half in doubt; be skeptical

dd
將胸比肚

jiāng xiōng bǐ dù

dd
江淹才盡

jiāng yān cái jìn

na granicy wyczerpania środków/zasobów

id. at the end of one's resources

dd
江淹夢筆

jiāng yān mèng bǐ

dd
江洋大盜

jiāng yáng dà dào

great robber; large-scale thief

dd
將欲取之,必先與之

jiāng yù qǔ zhī bì xiān yǔ zhī

dd
江雲渭樹

jiāng yún wèi shù

dd
禁暴正亂

jìn bào zhèng luàn

dd
禁暴誅亂

jìn bào zhū luàn

dd
進本退末

jìn běn tuì mò

dd
進讒害賢

jìn chán hài xián

dd
盡誠竭節

jìn chéng jié jié

dd
進道若踡

jìn dào ruò quán

dd
進道若蜷

jìn dào ruò quán

dd
進道若退

jìn dào ruò tuì

dd
進德脩業

jìn dé xiū yè

dd
進德修業

jìn dè xiū yè

f.e. improve one's virtue and refine one's achievements

dd
禁鼎一臠

jìn dǐng yī luán

dd
進俯退俯

jìn fǔ tuì fǔ

dd
盡付東流

jìn fù dōng liú

id. all in vain

dd
禁攻寢兵

jìn gōng qǐn bīng

dd
盡歡而散

jìn huān ér sàn

f.e. leave only after a surfeit of pleasure

dd
晉惠聞蛙

jìn huì wén wā

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.