Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

鴉巢生鳳

yā cháo shēng fèng

feniks z gniazda kruka, wybitna osoba ze zwykłej rodziny

a phoenix from a crow's nest; a distinguished man from a humble family

壓倒元白

yā dǎo yuán bái

鴉飛鵲亂

yā fēi què luàn

鴉飛雀亂

yā fēi què luàn

całkowity bałagan, rozgardisz

utter disorder

壓肩迭背

yā jiān dié bèi

stłoczyć się plecy do piersi i ramię do ramienia

press breast-to-back and shoulder-to-shoulder

壓肩疊背

yā jiān dié bèi

壓卷之作

yā juàn zhī zuò

壓良為賤

yā liáng wéi jiàn

鴉沒鵲靜

yā méi què jìng

鴉默鵲靜

yā mò què jìng

鴉默雀靜

yā mò què jìng

鴉鵲無聲

yā què wú shēng

鴉雀無聲

yā què wú shēng

there is no sound

鴉雀無聞

yā què wú wén

królująca cisza (ani ptak nie wyda dźwięku)

silence reigns

鴨行鵝步

yā xíng é bù

waddle

壓雪求油

yā xuě qiú yóu

運策決機

yùn cè jué jī

運策帷幄

yùn cè wéi wò

運籌出奇

yùn chóu chū qí

運籌畫策

yùn chóu huà cè

運籌劃策

yùn chóu huà cè

運籌建策

yùn chóu jiàn cè

運籌借箸

yùn chóu jiè zhù

運籌決策

yùn chóu jué cè

運籌決勝

yùn chóu jué shèng

運籌決算

yùn chóu jué suàn

運籌千里

yùn chóu qiān lǐ

運籌設策

yùn chóu shè cè

運籌帷幄

yùn chóu wéi wò

obmyślić strategię kampanii

devise a campaign strategy

運籌幃幄

yùn chóu wéi wò

運籌帷帳

yùn chóu wéi zhàng

運籌演謀

yùn chóu yǎn móu

運籌制勝

yùn chóu zhì shèng

運掉自如

yùn diào zì rú

韞櫝藏珠

yùn dú cáng zhū

韞櫝而藏

yùn dú ér cáng

運斧般門

yùn fǔ bān mén

運乖時蹇

yùn guāi shí jiǎn

縕褐瓢簞

yùn hè piáo dān

運計鋪謀

yùn jì pù móu

運蹇時低

yùn jiǎn shí dī

運蹇時乖

yùn jiǎn shí guāi

運斤成風

yùn jīn chéng fēng

id. an uncanny feat

運斤如風

yùn jīn rú fēng

運開時泰

yùn kāi shí tài

運旺時盛

yùn wàng shí shèng

運移時易

yùn yí shí yì

運用之妙,存乎一心

yùn yòng zhī miào cún hū yī xīn

運用之妙,在於一心

yùn yòng zhī miào zài yú yī xīn

運用自如

yùn yòng zì rú

operować/używać po mistrzowsku

handle masterfully

運之掌上

yùn zhī zhǎng shàng

運智鋪謀

yùn zhì pù móu

運轉時來

yùn zhuǎn shí lái

運拙時乖

yùn zhuō shí guāi

運拙時艱

yùn zhuō shí jiān

有案可查

yǒu àn kě chá

be a matter of record; be on the record; can be checked against a file

有案可稽

yǒu àn kě jī

be matter of record

有板有眼

yǒu bǎn yǒu yǎn

rhythmical systematic; methodical; orderly

有備無患

yǒu bèi wú huàn

przygotowanie pozwala uniknąć niebezpieczeństwa; być przygotowanym; w razie czego

preparedness averts peril; be prepared, just in case

有本有源

yǒu běn yǒu yuán

有本有原

yǒu běn yǒu yuán

有鼻子有眼

yǒu bí ziyǒu yǎn

〈coll.〉 in vivid detail minutely lifelike ③plausible; convincing

有蠙可乘

yǒu bīn kě chéng

有才無命

yǒu cái wú mìng

be gifted but unlucky

有財有勢

yǒu cái yǒu shì

być bogatym i potężnym

be rich and powerful

有恥且格

yǒu chǐ qiě gé

有膽有識

yǒu dǎn yǒu shí

courageous and knowledgeable

有的放矢

yǒu dǐ fàng shǐ

have definite goal

有風有化

yǒu fēng yǒu huà

友風子雨

yǒu fēng zǐ yǔ

有鳳來儀

yǒu fèng lái yí

有福同享

yǒu fú tóng xiǎng

dzielić wspólny los

share each other's fortunes

有福同享,有禍同當

yǒu fú tóng xiǎng yǒu huò tóng dāng

share each other's fortunes;

有福同享,有難同當

yǒu fú tóng xiǎng yǒu nàn tóng dāng

dzielić wspólny los; dzielić z kimś ryzyko

share each other's fortunes; join in with sb. to take a risk

有負眾望

yǒu fù zhòng wàng

fail to live up to people's expectations

有根有底

yǒu gēn yǒu dǐ

? *

有根有苗

yǒu gēn yǒu miáo

有國難投

yǒu guó nán tóu

choć ktoś ma ojczyznę, nie może jednak powrócić.

Though one has a country one may not return.

有過之而無不及

yǒu guò zhī ér wú bù jí

有過之無不及

yǒu guò zhī wú bù jí

go even further than; outdo

有過之,無不及

yǒu guò zhī wú bù jí

有害無利

yǒu hài wú lì

szkodzić raczej niż pomagać

do harm rather than good

有何面目

yǒu hé miàn mù

feel ashamed to do sth.

有機可乘

yǒu jī kě chéng

są kruczki do wykorzystania

there are loopholes to exploit

有己無人

yǒu jǐ wú rén

regardless of others; selfish

有家難奔

yǒu jiā nán bēn

有加無已

yǒu jiā wǔ yǐ

increase without end become worse or more serious

有腳書櫥

yǒu jiǎo shū chú

. a walking encyclopedia

有腳書廚

yǒu jiǎo shū chú

有腳陽春

yǒu jiǎo yáng chūn

zachwalać czyjeś cnoty

eulogize sb.'s virtues

有教無類

yǒu jiào wú lèi

zapewnić edukację wszystkim bez dyskryminacji

provide education for all without discrimination

有借無還

yǒu jiè wú huán

borrow without returning

有進無退

yǒu jìn wú tuì

only advance, never retreat

有口皆碑

yǒu kǒu jiē bēi

uzyskać powszechne uznanie

win universal praise

有口難辯

yǒu kǒu nán biàn

find it hard to vindicate oneself

有口難分

yǒu kǒu nán fēn

find it hard to vindicate oneself

有口難言

yǒu kǒu nán yán

find it hard to bring up a matter *

有口無心

yǒu kǒu wú xīn

be sharp-tongued but not malicious *

有口無行

yǒu kǒu wú xíng

有來無回

yǒu lái wú huí

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.