Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
目別匯分

mù bié huì fēn

dd
目不別視

mù bù bié shì

dd
目不給賞

mù bù gěi shǎng

dd
目不苟視

mù bù gǒu shì

dd
目不見睫

mù bù jiàn jié

f.e. lack self-knowledge

dd
目不交睫

mù bù jiāo jié

f.e. not sleep a wink

dd
目不窺園

mù bù kuī yuán

nie wychodzić z biblioteki (studiować intensywnie)

bury oneself with books

dd
目不忍睹

mù bù rěn dǔ

f.e. cannot bear to look at

dd
目不忍覩

mù bù rěn dǔ

dd
目不忍見

mù bù rěn jiàn

dd
目不忍視

mù bù rěn shì

dd
目不識丁

mù bù shí dīng

f.e. be totally illiterate

dd
目不識書

mù bù shí shū

dd
目不暇給

mù bù xiá jǐ

oczy tego nie obejmą

the eye cannot take it all in

dd
目不暇接

mù bù xiá jiē

f.e. the eye cannot take it all in

dd
目不斜視

mù bù xié shì

patrzyć prosto przed siebie, nie dać odwrócić sobie uwagi

refuse to be distracted; look straight ahead

dd
目不邪視

mù bù xié shì

f.e. be upright and proper be cold and detached; unconcerned; indifferent

dd
目不知書

mù bù zhī shū

dd
目不轉睛

mù bù zhuǎn jīng

f.e. look fixedly

dd
目成心許

mù chéng xīn xǔ

f.e. convey love by exchanging longing glances 34-12

dd
暮楚朝秦

mù chǔ cháo qín

f.e. fickle; capricious 34-12

dd
暮爨朝舂

mù cuàn cháo chōng

dd
暮翠朝紅

mù cuì cháo hóng

dd
目達耳通

mù dá ěr tōng

dd
目瞪口呆

mù dèng kǒu dāi

ogłupiony; w stuporze

f.e. stupefied; dumbstruck

dd
目瞪口僵

mù dèng kǒu jiāng

dd
目瞪口結

mù dèng kǒu jié

dd
目瞪口歪

mù dèng kǒu wāi

dd
目瞪口張

mù dèng kǒu zhāng

dd
目瞪舌彊

mù dèng shé jiàng

dd
目瞪舌撟

mù dèng shé jiǎo

dd
目瞪舌強

mù dèng shé qiáng

dd
目瞪心駭

mù dèng xīn hài

dd
木雕泥塑

mù diāo ní sù

n. statue carved of wood or modeled from clay blockhead

dd
目定口呆

mù dìng kǒu dāi

dd
目動言肆

mù dòng yán sì

dd
目睹耳聞

mù dǔ ěr wén

f.e. hear and see 34-12

dd
目斷魂銷

mù duàn hún xiāo

dd
目斷鱗鴻

mù duàn lín hóng

dd
木幹鳥棲

mù gàn niǎo qī

dd
木梗之患

mù gěng zhī huàn

dd
木公金母

mù gōng jīn mǔ

dd
慕古薄今

mù gǔ bó jīn

dd
暮鼓朝鐘

mù gǔ cháo zhōng

dd
暮鼓晨鐘

mù gǔ chén zhōng

budd. ceremoniał wieczornego bicia w bębny i porannego w dzwony celem przywołania cnót czystości

evening drums and morning bells exhortations to virtue and purity (Budd.)

dd
目光炯炯

mù guāng jiǒng jiǒng

v.p. eagle-eyed; eyes bright and shining

dd
目光如豆

mù guāng rú dòu

metaf. krótkowzroczny

shortsighted

dd
目光如炬

mù guāng rú jù

Oczy płonące złością; dalekowzroczny

eyes blazing with anger, farsighted

dd
目光如鼠

mù guāng rú shǔ

dd
暮虢朝虞

mù guó zhāo yú

dd
目酣神醉

mù hān shén zuì

dd
沐猴而冠

mù hóu ér guàn

id. worthless person in imposing attire puppet

dd
沐猴衣冠

mù hóu yī guàn

dd
木壞山頹

mù huài shān tuí

śmierć utalentowanej i znanej postaci

death of a talented-reknowned person

dd
目擊道存

mù jī dào cún

dd
目擊耳聞

mù jī ěr wén

dd
木雞養到

mù jī yǎng dào

dd
目見耳聞

mù jiàn ěr wén

dd
目交心通

mù jiāo xīn tōng

dd
目睫之論

mù jié zhī lùn

powierzchowny sąd lub opinia

superficial view

dd
暮景殘光

mù jǐng cán guāng

dd
暮景桑榆

mù jǐng sāng yú

ostatnie lata życia

closing years of one's life

dd
目空一切

mù kōng yī qiè

f.e. be supercilious-arrogant

dd
目空一世

mù kōng yī shì

dd
目空餘子

mù kōng yú zǐ

dd
暮禮晨參

mù lǐ chén cān

dd
目量意營

mù liàng yì yíng

dd
沐露梳風

mù lù shū fēng

dd
沐露沾霜

mù lù zhān shuāng

dd
目亂精迷

mù luàn jīng mí

dd
目亂睛迷

mù luàn jīng mí

dd
木落歸本

mù luò guī běn

dd
目迷五色

mù mí wǔ sè

f.e. dazzled by a riot of color bewildered by a complicated situation

dd
慕名而來

mù míng ér lái

f.e. come, attracted by sb.'s-sth.'s fame

dd
墓木拱矣

mù mù gǒng yǐ

dd
目目相覷

mù mù xiāng qù

dd
墓木已拱

mù mù yǐ gǒng

zmarły dawno temu

long deceased

dd
暮暮朝朝

mù mù zhāo zhāo

r.f. every day; always; day and night

dd
木訥寡言

mù nè guǎ yán

dd
目逆而送

mù nì ér sòng

dd
目牛無全

mù niú wú quán

dd
暮氣沉沉

mù qì chén chén

f.e. lethargic; lifeless

dd
暮去朝來

mù qù cháo lái

czas mija

Time flies.

dd
目染耳濡

mù rǎn ěr rú

być pod wpływem otoczenia

be influenced by one's surroundings

dd
木人石心

mù rén shí xīn

być bez współczucia; bez serca

f.e. be pitiless; unfeeling; heartless

dd
沐仁浴義

mù rén yù yì

dd
沐日浴月

mù rì yù yuè

dd
穆如清風

mù rú qīng fēng

być łagodnym jak bryza

be as gentle as the breeze

dd
目濡耳染

mù rǔ ěr rǎn

zaznajomić się z czymś poprzez długie obcowanie z tym

become familiar with sth. through long exposure

dd
目擩耳染

mù rù ěr rǎn

dd
目若懸珠

mù ruò xuán zhū

dd
暮色蒼茫

mù sè cāng máng

f.e. 〈wr.〉 deepening dusk; spreading shades of dusk

dd
目食耳視

mù shí ěr shì

dd
木石心腸

mù shí xīn cháng

f.e. heartless; unfeeling

dd
牧豕聽經

mù shǐ tīng jīng

dd
目使頤令

mù shǐ yí lìng

f.e. radiating authority

dd
暮四朝三

mù sì cháo sān

f.e. hoodwink the gullible play fast and loose; be fickle 34-12

dd
目送手揮

mù sòng shǒu huī

f.e. Hands and eyes act in coordination.

dd
幕天席地

mù tiān xí dì

f.e. 〈wr.〉 take one's ease out in the open air have great breath of view ③have great ambitions

dd
目挑眉語

mù tiāo méi yǔ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury