buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastie i okresy historyczne Państwa Środka

Zestawienie nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Prehistoria i czasy legendarne

石器时代

Pinyin: Shíqì Shídài

Czasy neolityczne ---

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Mityczny okres trzech czcigodnych i pięciu cesarzy

三皇五帝

Pinyin: Sān-Huáng Wǔ-Dì

Mityczny okres trzech czcigodnych i pięciu cesarzy to okres historyczny, w którym w latach w czasach legendarnych nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Xia

夏朝

Pinyin: xiachao

Pierwsza legendarna dynastia --- państwo istniejące 2100–1600 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Shang

商朝

Pinyin: shangchao

Dynastia Shang --- państwo istniejące w latach 1766 → 1122 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Zhou

周朝

Pinyin: zhouchao

Dynastia Zhou --- państwo istniejące w latach 1045 → 256 p.n.e., a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Qin

Pinyin: qinchao

Dynastia Qin --- państwo istniejące w latach 221 → 206 p.n.e., a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Han

漢朝

Pinyin: hanchao

Dynastia Han --- państwo istniejące w latach 206 → 220 , a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Xin

新朝

Pinyin: xinchao

Efemeryczna Dynastia Xin --- państwo istniejące w latach 9 → 23 , a rządziło nią jeden władca.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Trzch Królestw

三國

Pinyin: sanguo

Okres wojen i chaosu - zmagania Trzech królestw to okres historyczny, w którym w latach w latach 220 → 280 istniało trzy pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jin

晉朝

Pinyin: jinchao

Dżurdżeńska Dynastia Jin --- państwo istniejące w latach 265 → 420 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Szesnastu Królestw

十六國

Pinyin: Shi liu guo

Okres chaosu, w którym rdzenne tereny Chin były areną rywalizacji państw nie-chińskich to okres historyczny, w którym w latach w latach 304 → 439 istniało jedna pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Dynastie północne i południowe

南北朝

Pinyin: Nan bei chao

Kolejny okres rozbicia politycznego Państwa Środka to okres historyczny, w którym w latach w latach 420 → 589 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Sui

隋朝

Pinyin: suichao

Dynastia, która po okresie chaosu stworzyła podwaliny pod potęgę Tang --- państwo istniejące w latach 581 → 618 , a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Tang

唐朝

Pinyin: tangchao

Potężna dynastia, która pchnęła rozwój cywilizacyjny daleko do przodu. --- państwo istniejące w latach 618 → 907 , a rządziło nią dwudziestu dwóch władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Pięć Dynastii i Dziesięć Państw

五代 十國

Pinyin: Wŭ dài Shí guó

Kolejny okres Chaosu - Pięć dynastii i dziesięć państw to okres historyczny, w którym w latach w latach 907 → 960 istniało 15. pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Liao

契丹國, 大遼

Pinyin: liao

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 1125 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Song

宋朝

Pinyin: songchao

--- państwo istniejące w latach 960 → 1279 , a rządziło nią osiemnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Zachodnia Xia

白高大夏國 (西夏)

Pinyin: daxia

to okres historyczny, w którym w latach w latach 1038 → 1227 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jin (2)

大金

Pinyin: dajin

Dynastia Jin (2) to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 1115 → 1234 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Yuan

元朝

Pinyin: yuanchao

--- państwo istniejące w latach 1271 → 1368 , a rządziło nią jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Ming

明朝

Pinyin: mingchao

Dynastia Ming --- dynastia cesarska istniejące w latach 1368 → 1644 , a rządziło nią szesnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Qing

清朝

Pinyin: qingchao

Dynastia Mandżurska Qing --- dynastia cesarska istniejące w latach 1644 → 1911 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Republika Chińska

中華民國

Pinyin: zhonghuaminguo

to okres historyczny, w którym w latach 1911- nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Chińska Republika Ludowa

中華人民共和國

Pinyin: zhonghuarenminguo

--- państwo istniejące w latach 1949 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Epoka Wiosen i Jesieni

春秋

Pinyin: chūnqiū

Okres pogłębiającego się chaosu w czasie panowania dynastii Zhou to okres historyczny, w którym w latach w latach 770 → 476 p.n.e. nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Walczących Królestw

戰國

Pinyin: Zhànguó

Eskalacja chaosu czasów schyłku dynastii Zhou to okres historyczny, w którym w latach w latach 480 → 221 p.n.e. nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Wei

Pinyin: Wèi

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 220 → 265 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Shu

Pinyin: Shǔ

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 221-263 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Wu

東吳

Pinyin:

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 222–280 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Liang

後梁

Pinyin: Hòu Liáng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 923 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Tang

後唐

Pinyin: Hòu Táng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 923–936 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Jin

後晉

Pinyin: Hòu Jìn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 936–946 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Han

後漢

Pinyin: Hòu Hàn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 947–950 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Zhou

後周

Pinyin: Hòu Zhōu

Dynastia Zhou w okresie po wyparciu jej z terenów zachodnich to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 951 → 960 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Dawne Shu

前蜀

Pinyin: Qián Shǔ

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 925 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Shu

後蜀

Pinyin: Hòu Shǔ

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 934 → 965 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Pinyin:

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 907–937 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Południowe Tang

南唐

Pinyin: Nán Táng

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 937–975 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Wuyue

吳越國

Pinyin: Wú yuè guó

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 907–978 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Min

Pinyin: Mǐn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 909–945 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Państwo Chu

楚國

Pinyin: Chǔguó

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 951 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Południowe Han

南漢

Pinyin: Nán Hàn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 917 → 971 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jingnan

荊南

Pinyin: Jīng nán

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. zwana też 南平 Nán píng to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 924 → 963 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Północne Han

北漢

Pinyin: Běi Hàn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 951 – 979 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Niebiańskie królestwo Tajpingów

太平天國

Pinyin: Tàipíng Tiānguó

Efemeryczne, ale potężne państwo założone przez ruch religijny to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Han później Wcześniejsze Zhao

漢→前趙

Pinyin: Han, Qián Zhào

Jedno z szesnastu królestw, założone przez szczep Xiongnu 匈奴. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 304-318, 318-329 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury