Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
高飛遠翔

gāo fēi yuǎn xiáng

dd
高飛遠走

gāo fēi yuǎn zǒu

dd
高風勁節

gāo fēng jìn jié

dd
高風峻節

gāo fēng jùn jié

dd
高風亮節

gāo fēng liàng jié

dd
高鳳自穢

gāo fèng zì huì

dd
高高在上

gāo gāo zài shàng

dd
高歌猛進

gāo gē měng jìn

dd
櫜弓戢戈

gāo gōng jí gē

dd
櫜弓戢矢

gāo gōng jí shǐ

dd
櫜弓臥鼓

gāo gōng wò gǔ

dd
高顧遐視

gāo gù xiá shì

dd
高冠博帶

gāo guān bó dài

dd
高官厚祿

gāo guān hòu lù

dd
高官極品

gāo guān jí pǐn

dd
高官顯爵

gāo guān xiǎn jué

dd
高官重祿

gāo guān zhòng lù

dd
高官尊爵

gāo guān zūn jué

dd
膏肓之疾

gāo huāng zhī jí

dd
膏火之費

gāo huǒ zhī fèi

dd
膏火自煎

gāo huǒ zì jiān

dd
櫜甲束兵

gāo jiǎ shù bīng

dd
高見遠識

gāo jiàn yuǎn shí

dd
高節清風

gāo jié qīng fēng

dd
高居深拱

gāo jū shēn gǒng

dd
高舉深藏

gāo jǔ shēn cáng

dd
高舉遠蹈

gāo jǔ yuǎn dǎo

dd
高爵厚祿

gāo jué hòu lù

dd
高爵重祿

gāo jué zhòng lù

dd
高壘深溝

gāo lěi shēn gōu

dd
膏粱錦繡

gāo liáng jǐn xiù

dd
膏梁錦繡

gāo liáng jǐn xiù

dd
膏粱年少

gāo liáng nián shào

dd
膏粱紈袴

gāo liáng wán kù

dd
膏梁紈袴

gāo liáng wán kù

dd
膏粱文繡

gāo liáng wén xiù

dd
膏梁子弟

gāo liáng zǐ dì

dd
膏粱子弟

gāo liáng zǐ dì

dd
高樓大廈

gāo lóu dà shà

dd
高門大戶

gāo mén dà hù

dd
高門大屋

gāo mén dà wū

dd
高名大姓

gāo míng dà xìng

dd
高明遠識

gāo míng yuǎn shí

dd
高睨大談

gāo nì dà tán

dd
高鳥盡,良弓藏

gāo niǎo jìn liáng gōng cáng

dd
高鳥盡良弓藏

gāo niǎo jìn liáng gōng cáng

dd
高朋滿座

gāo péng mǎn zuò

dd
高情厚誼

gāo qíng hòu yì

dd
高情逸態

gāo qíng yì tai

dd
高情逸興

gāo qíng yì xīng

dd
高情遠意

gāo qíng yuǎn yì

dd
高情遠韻

gāo qíng yuǎn yùn

dd
高情遠致

gāo qíng yuǎn zhì

dd
高人雅士

gāo rén yǎ shì

dd
高人一籌

gāo rén yī chóu

dd
高人一等

gāo rén yī děng

dd
高人逸士

gāo rén yì shì

dd
高山景行

gāo shān jǐng xíng

dd
高山峻嶺

gāo shān jùn lǐng

dd
高山流水

gāo shān liú shuǐ

dd
高山仰之

gāo shān yǎng zhī

dd
高山仰止

gāo shān yǎng zhǐ

dd
高深莫測

gāo shēn mò cè

dd
高識遠見

gāo shí yuǎn jiàn

dd
高世駭俗

gāo shì hài sú

dd
高視闊步

gāo shì kuò bù

dd
高聳入雲

gāo sǒng rù yún

dd
高抬貴手

gāo tái guì shǒu

dd
高抬明鏡

gāo tái míng jìng

dd
高談大論

gāo tán dà lùn

dd
高談弘論

gāo tán hóng lùn

dd
高談闊論

gāo tán kuò lùn

dd
高談雄辯

gāo tán xióng biàn

dd
高談虛論

gāo tán xū lùn

dd
高堂大廈

gāo táng dà shà

dd
高天厚地

gāo tiān hòu dì

dd
高頭大馬

gāo tóu dà mǎ

dd
高頭講章

gāo tóu jiǎng zhāng

dd
高位厚祿

gāo wèi hòu lù

dd
高位重祿

gāo wèi zhòng lù

dd
高文大冊

gāo wén dà cè

dd
高文典策

gāo wén diǎn cè

dd
高文典冊

gāo wén diǎn cè

dd
高臥東山

gāo wò dōng shān

dd
高屋建瓴

gāo wū jiàn líng

dd
高下其手

gāo xià qí shǒu

dd
高下任心

gāo xià rèn xīn

dd
高下在口

gāo xià zài kǒu

dd
高下在手

gāo xià zài shǒu

dd
高下在心

gāo xià zài xīn

dd
高翔遠引

gāo xiáng yuǎn yǐn

dd
高姓大名

gāo xìng dà míng

dd
高懸秦鏡

gāo xuán qín jìng

dd
高牙大纛

gāo yá dà dào

dd
高陽酒徒

gāo yáng jiǔ tú

dd
高義薄雲天

gāo yì báo yún tiān

dd
高義薄雲

gāo yì bó yún

dd
膏腴貴游

gāo yú guì yóu

dd
膏腴之地

gāo yú zhī dì

dd
膏腴子弟

gāo yú zǐ dì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.