Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
彼此彼此

bǐ cǐ bǐ cǐ

udczucie jest wzajemne

the feeling is mutual

dd
筆大如椽

bǐ dà rú chuán

dd
筆底超生

bǐ dǐ chāo shēng

dd
筆底春風

bǐ dǐ chūn fēng

dd
筆底龍蛇

bǐ dǐ lóng shé

dd
筆伐口誅

bǐ fá kǒu zhū

dd
敝蓋不棄

bǐ gài bù qì

dd
筆歌墨舞

bǐ gē mò wǔ

dd
筆耕硯田

bǐ gēng yàn tián

dd
筆酣墨飽

bǐ hān mò bǎo

e in the middle of a creative writing mood

dd
筆翰如流

bǐ hàn rú liú

dd
比戶可封

bǐ hù kě fēng

dd
比肩並起

bǐ jiān bìng qǐ

dd
本固邦寧

běn gù bāng níng

dd
本來面目

běn lái miàn mù

true colors-features

dd
本末倒置

běn mò dào zhì

take the incidental for the fundamental

dd
本末源流

běn mò yuán liú

dogłębny, zarazem ogólny jak i szczegółówy

all about; fundamental and incidental

dd
蚌病成珠

bàng bìng chéng zhū

dd
蚌病生珠

bàng bìng shēng zhū

dd
棒打鴛鴦

bàng dǎ yuān yāng

dd
傍觀冷眼

bàng guān lěng yǎn

dd
傍觀者清

bàng guān zhě qīng

dd
傍觀者審,當局者迷

bàng guān zhě shěn dāng jú zhě mí

stojący z boku widzi sprawę jasno, uczestnik nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

dd
傍花隨柳

bàng huā suí liǔ

enjoy flowers on a spring outing

dd
傍人籬壁

bàng rén lí bì

depend on others

dd
傍人籬落

bàng rén lí luò

dd
傍人門戶

bàng rén mén hù

być od kogoś zależnym

be dependent upon sb.

dd
蚌鷸相持

bàng yù xiāng chí

dd
本同末離

běn tóng mò lí

dd
本同末異

běn tóng mò yì

dd
本鄉本土

běn xiāng běn tǔ

rodzinna wioska lub rodzinne okolice

native village-place

dd
本相畢露

běn xiàng bì lù

prawdziwa natura w pełni wyszla na wierzch

true nature completely revealed

dd
本小利微

běn xiǎo lì wēi

mała inwestycja i mały zysk

small capital and little gain

dd
本性難移

běn xìng nán yí

It's difficult to alter one's character.

dd
本支百世

běn zhī bǒ ishì

dd
本枝百世

běn zhī bǒ ishì

dd
比肩迭跡

bǐ jiān dié jì

dd
比肩疊跡

bǐ jiān dié jì

dd
比肩迭踵

bǐ jiān dié zhǒng

dd
比肩疊踵

bǐ jiān dié zhǒng

dd
比肩而立

bǐ jiān ér lì

stać ramię przy ramieniu

stand shoulder to shoulder

dd
比肩繼踵

bǐ jiān jì zhǒng

in a tightly packed crowd; in close array

dd
比肩接跡

bǐ jiān jiē jì

dd
比肩皆是

bǐ jiān jiē shì

dd
比肩接踵

bǐ jiān jiē zhǒng

dd
比肩連袂

bǐ jiān lián mèi

dd
比肩齊聲

bǐ jiān qí shēng

dd
比肩隨踵

bǐ jiān suí zhǒng

dd
比肩係踵

bǐ jiān xì zhǒng

dd
彼竭我盈

bǐ jié wǒ yíng

dd
筆困紙窮

bǐ kùn zhǐ qióng

dd
筆老墨秀

bǐ lǎo mò xiù

dd
比類從事

bǐ lèi cóng shì

dd
鄙俚淺陋

bǐ lǐ qiǎn lòu

dd
比量齊觀

bǐ liàng qí guān

dd
鄙吝復萌

bǐ lìn fù méng

dd
筆墨官司

bǐ mò guān sī

battle of words; written polemics

dd
筆墨橫姿

bǐ mò héng zī

dd
筆墨之林

bǐ mò zhī lín

dd
比目連枝

bǐ mù lián zhī

dd
比年不登

bǐ nián bù dēng

dd
彼棄我取

bǐ qì wǒ qǔ

dd
比權量力

bǐ quán liàng lì

dd
筆掃千軍

bǐ sǎo qiān jūn

dd
比上不足,比下有餘

bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú

dd
比手畫腳

bǐ shǒu huà jiǎo

gestykulować

gesticulate

dd
比歲不登

bǐ suì bù dēng

dd
筆頭生花

bǐ tóu shēng huā

dd
敝帷不棄

bǐ wéi bù qì

nic nie zmarnować

not waste anything (wr.)

dd
比屋而封

bǐ wū ér fēng

dd
比屋可封

bǐ wū kě fēng

dd
比屋連甍

bǐ wū lián méng

dd
比物醜類

bǐ wù chǒu lèi

dd
比物此志

bǐ wù cǐ zhì

wyrażać się metaforycznie

express oneself metaphorically 〈wr.〉

dd
比物假事

bǐ wù jiǎ shì

dd
比物連類

bǐ wù lián lèi

dd
比物屬事

bǐ wù zhǔ shì

dd
筆誤作牛

bǐ wù zuò niú

dd
筆下超生

bǐ xià chāo shēng

spare sb.'s life when writing a verdict

dd
筆下生花

bǐ xià shēng huā

dd
筆削褒貶

bǐ xuē bāo biǎn

dd
秕言謬說

bǐ yán miù shuò

dd
俾夜作晝

bǐ yè zuò zhòu

dd
彼一時,此一時

bǐ yī shí cǐ yī shí

dd
鄙夷不屑

bǐ yí bù xiè

disdain throughfuly

dd
比翼連枝

bǐ yì lián zhī

dd
比翼齊飛

bǐ yì qí fēi

dd
比翼雙飛

bǐ yì shuāng fēi

go places together as a couple

dd
鄙於不屑

bǐ yú bù xiè

dd
筆冢研穿

bǐ zhǒng yán chuān

dd
比眾不同

bǐ zhòng bù tóng

unparalleled

dd
彼眾我寡

bǐ zhòng wǒ guǎ

dd
俾晝作夜

bǐ zhòu zuò yè

turn day into night sleep during the day

dd
筆誅墨伐

bǐ zhū mò fá

dd
筆走龍蛇

bǐ zǒu lóng shé

id. 〈wr.〉 vigorous calligraphic style

dd
鼻端出火

bí duān chū huǒ

dd
鼻端生火

bí duān shēng huǒ

dd
鼻堊揮斤

bí è huī jīn

dd
鼻孔朝天

bí kǒng cháo tiān

dd
鼻孔撩天

bí kǒng liáo tiān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.