Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
百載樹人

bǎi zǎi shù rén

dd
百戰百敗

bǎi zhàn bǎi bài

sto bitew - sto porażek

A hundred battles and a hudred defeats

dd
百戰百勝

bǎi zhàn bǎi shèng

be ever victorious

dd
百戰不殆

bǎi zhàn bù dài

win battle after battle

dd
百戰無前

bǎi zhàn wú qián

dd
百丈竿頭

bǎi zhàng gān tóu

dd
百折不摧

bǎi zhé bù cuī

dd
百折不回

bǎi zhé bù huí

unbending; not turning back for anything

dd
百折不撓

bǎi zhé bù náo

keep fighting in spite of all setbacks

dd
百折不屈

bǎi zhé bù qū

dd
百折不移

bǎi zhé bù yí

dd
百折千回

bǎi zhé qiān huí

tysiąc odmian losu

a thousand twists and turns

dd
百中百發

bǎi zhòng bǎi fā

shoot with unfailing accuracy 34-12

dd
柏舟之節

bǎi zhōu zhī jié

dd
柏舟之誓

bǎi zhōu zhī shì

dd
百囀千聲

bǎi zhuàn qiān shēng

dd
百拙千醜

bǎi zhuō qiān chǒu

dd
百紫千紅

bǎi zǐ qiān hóng

dd
百縱千隨

bǎi zòng qiān suí

spełniać czyjeś każde życzenie

give in to sb.'s every wish

dd
百足不僵

bǎi zú bù jiāng

dd
百足之蟲

bǎi zú zhī chóng

dd
百足之蟲,斷而不蹶

bǎi zú zhī chóng duàn ér bù jué

dd
百足之蟲,死而不僵

bǎi zú zhī chóng sǐ ér bù jiāng

? *

dd
百足之蟲,至斷不蹶

bǎi zú zhī chóng zhì duàn bù jué

dd
百足之蟲,至死不僵

bǎi zú zhī chóng zhì sǐ bù jiāng

dd
表裡相依

biǎo lǐ xiāng yī

dd
表裡相應

biǎo lǐ xiāng yìng

działać w sposób skoordynowany na zewnatrz i wewnątrz

act coordinately from within and without

dd
表裡一致

biǎo lǐ yī zhì

myśleć i działać podobnie

think and act alike

dd
表面文章

biǎo miàn wén zhāng

zaledwie przedstawienie, powierzchowna praca, nacisk na formę

mere show; superficial work lip service; tokenism; emphasis on form

dd
表壯不如理壯

biǎo zhuàng bù rú lǐ zhuàng

dd
表壯不如裡壯

biǎo zhuàng bù rú lǐ zhuàng

dd
標同伐異

biāo tóng fá yì

dd
標新創異

biāo xīn chuàng yì

dd
標新競異

biāo xīn jìng yì

dd
標新立異

biāo xīn lì yì

do sth. unconventional-unorthodox; make a display of novelty start sth. new just to be different

dd
博采眾長

bó cǎi zhòng cháng

learn widely from others' strong points

dd
博採眾議

bó cǎi zhòng yì

dd
博大精深

bó dà jīng shēn

szeroko zakrojony i głęboki

wide-ranging and profound

dd
伯道無兒

bó dào wú ér

dd
踣地呼天

bó dì hū tiān

dd
博而不精

bó ér bù jīng

know sth. about everything

dd
博而寡要

bó ér guǎ yào

dd
伯歌季舞

bó gē jì wǔ

dd
博古通今

bó gǔ tōng jīn

z szeroką wiedzą o przeszłości i przyszłości

knowledgeable about past and present

dd
薄寒中人

bó hán zhòng rén

dd
薄技在身

bó jì zài shēn

mieć odrobinę umiejętności

have slight skill 〈humb.〉

dd
博覽古今

bó lǎn gǔ jīn

dd
博覽群書

bó lǎn qún shū

dobrze oczytany

well-read

dd
博覽五車

bó lǎn wǔ chē

dd
伯勞飛燕

bó láo fēi yàn

dd
伯樂相馬

bó lè xiàng mǎ

dobry w odkrywaniu utalentowanych ludzi

good at discovering talent

dd
擘兩分星

bó liǎng fēn xīng

dd
薄命佳人

bó mìng jiā rén

dd
薄暮冥冥

bó mù míng míng

dd
搏牛之虻

bó niú zhī méng

dd
博洽多聞

bó qià duō wén

dd
勃然變色

bó rán biàn sè

nagle okazać niezadowolenie lub zadziwienie

suddenly show displeasure-bewilderment

dd
勃然大怒

bó rán dà nù

wpaść w furię

fly into a rage; flare up

dd
勃然奮勵

bó rán fèn lì

dd
博施濟眾

bó shī jì zhòng

dostarczyć pomocy masom; być zainteresowanym w działalności charytatywnej

provide liberal relief to the masses; be interested in charities

dd
博識多通

bó shí duō tōng

dd
博士買驢

bó shì mǎi lǘ

dd
搏手無策

bó shǒu wú cè

dd
博碩肥腯

bó shuò féi tú

dd
博通經籍

bó tōng jīng jí

dd
博聞辯言

bó wén biàn yán

dd
博聞多識

bó wén duō shí

dd
博聞強記

bó wén qiáng jì

mieć encyklopedyczną wiedzę

have encyclopedic knowledge

dd
博聞強志

bó wén qiáng zhì

dd
博聞強識

bó wén qiáng zhì

dd
博文約禮

bó wén yuè lǐ

dd
博物多聞

bó wù duō wén

dd
博物君子

bó wù jūn zǐ

dd
博物洽聞

bó wù qià wén

have extensive knowledge and wide experience

dd
薄物細故

bó wù xì gù

trifles; trivialities; trivia

dd
駁瑕指颣

bó xiá zhǐ lèi

dd
渤澥桑田

bó xiè sāng tián

dd
博學多才

bó xué duō cái

erudite and versatile

dd
博學多聞

bó xué duō wén

wyedukowany i dobrze poinformowany

learned and well-informed

dd
博學洽聞

bó xué qià wén

dd
伯塤仲篪

bó xūn zhòng chí

dd
伯玉知非

bó yù zhī fēi

dd
伯仲叔季

bó zhòng shū jì

order of seniority among brothers

dd
伯仲之間

bó zhòng zhī jiān

prawie równy

almost on a par

dd
標新領異

biāo xīn lǐng yì

dd
標新豎異

biāo xīn shù yì

dd
彪形大漢

biāo xíng dà hàn

burly-husky fellow

dd
標枝野鹿

biāo zhī yě lù

dd
哺糟啜醨

bǔ zāo chuò lí

dd
餔糟啜漓

bǔ zāo chuò lí

dd
餔糟歠漓

bǔ zāo huài lí

dd
卜晝卜夜

bǔ zhòu bǔ yè

day and night without stop

dd
賓來如歸

bīn lái rú guī

dd
賓朋滿座

bīn péng mǎn zuò

Dom pełen jest gości

The house is full of guests.

dd
賓入如歸

bīn rù rú guī

dd
賓至如歸

bīn zhì rú guī

dom daleko od domu; jak w domu

a home away from home; homelike

dd
奔軼絶塵

bēn yì jué chén

dd
奔走呼號

bēn zǒu hū háo

przemieszczać się głosząc jakąś sprawę

go around campaigning for a cause

dd
奔走如市

bēn zǒu rú shì

dd
奔走相告

bēn zǒu xiāng gào

run around spreading news

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.