Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
乘興而來,敗興而歸

chéng xìng ér lái bài xìng ér guī

przyjść pod wpływem impulsu, przyjść z wysokim morale; wrócić zawiedzionym

come on impulse; arrive in high spirits; come back disappointed

dd
乘虛蹈隙

chéng xū dǎo xì

wykorzystać czyjś brak przygotowania i zaatakować *

take advantage of sb.'s undefended state to attack

dd
乘虛而入

chéng xū ér rù

posuwać się naprzód gdy nieprzyjaciel traci czujność

advance when an opponent is off guard

dd
纏綿悱惻

chán mián fěi cè

nadmiernie uczuciowe (o pisarstwie); pełny patosu

exceedingly sentimental (of writing); full of pathos

dd
滄海橫流

cāng hǎi héng liú

polityczny chaos i zawirowania

political chaos and social turbulence

dd
滄海一粟

cāng hǎi yī sù

kropla w oceanie

a drop in the ocean

dd
滄海遺珠

cāng hǎi yí zhū

nieodkryty talent

undiscovered talent

dd
蒼生塗炭

cāng shēng tú tàn

Ludzie zepchnięci w otchłanie nieszczęścia

The people are plunged into an abyss of misery.

dd
蒼蠅見血

cāng yíng jiàn xuě

bardzo zachłanny

very greedy

dd
參差錯落

cēn cī cuò luò

nierówne, nieregularne; rozrzucone tu i tam

uneven; irregular scattered here and there

dd
操刀必割

cāo dāo bì gē

być pewnym, że wykorzysta się okazję, gdy ta się pojawi

be sure to take advantage of a chance when it comes

dd
操刀傷錦

cāo dāo shāng jǐn

podjąć się czegoś co przekracza umiejętności i odnieść porażkę

attempt sth beyond one's capability and end in failure

dd
草木皆兵

cǎo mù jiē bīng

wymyślone strachy

imaginary fears

dd
草率收兵

cǎo shuài shōu bīng

wykonywać rutynową pracę

do perfunctory work

dd
插翅難飛

chā chì nán fēi

Ucieczka jest niemożliwa

Escape is impossible.

dd
插翅難逃

chā chì nán táo

ucieczka jest niemożliwa

Escape is impossible

dd
插科打諢

chā kē dǎ hùn

błaznować i zachowywać się przemądrzale

clown and wisecrack

dd
慘綠少年

cǎn lǜ shào nián

przystojny młody człowiek; młodzi ludzie z wyszukanymi manierami

a handsome young man; young people with refined manners

dd
慘無天日

cǎn wú tiān rì

smutny i pochmurny, ponury żałosny prospekt przyszłości

sad and gloomy; lamentable gloomy view of the future

dd
差強人意

chā qiáng rén yì

"ujdzie"; ledwo się nadawać

just passable

dd
插圈弄套

chā quān nòng tào

chwytać innych w fortele

trap-snare others with tricks

dd
操縱自如

cāo zòng zì rú

działać z łatwością

operate with facility

dd
彩鳳隨鴉

cǎi fèng suí yā

piękna kobieta ożeniona z bezwartościowym mężczyzną

a beautiful woman married to a worthless man

dd
餐風宿水

cān fēng sù shuǐ

znosić trudności na łonie natury

endure outdoor hardships

dd
餐風飲露

cān fēng yǐn lù

odbyć żmudną podróż

make an extremely arduous journey

dd
採薪之憂

cǎi xīn zhī yōu

drobna niedyspozycja (grzeczn. o własnej chorobie)


Dosłownie: troska zbierania opału

a slight indisposition (referring to one's own illness)〈court.〉

dd
穿針引線

chuān zhēn yǐn xiàn

działać jako pośrednik

act as a go-between

dd
創業垂統

chuàng yè chuí tǒng

arch. znaleźć profesję i przekazać ją potomkom

found a business-profession-etc. and pass it down to descendents

dd
從善如登

cóng shàn rú dēng

Osiągnięcie perfekcji jest trudne.

To attain perfection is difficult.

dd
從善如登,從惡如崩

cóng shàn rú dēng cóng è rú bēng

Trudno jest osiągnąć doskonałość. Łatwo jest nabrać złych nawyków.

To attain perfection is difficult. It is easy to learn what is bad.

dd
層出疊見

céng chū dié jiàn

pojawiać się jedno za drugim

emerge one after another

dd
查無實據

chá wú shí jù

dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów

investigation turned up no evidence

dd
察言觀色

chá yán guān sè

uważnie obserwować czyjś wyraz twarzy

closely observe sb.'s words and expression

dd
殘冬臘月

cán dōng là yuè

ostatnie dni roku

the closing days of the year; the end of the year

dd
慚鳧企鶴

cán fú qǐ hè

wstydzić się własnej niekompetencji a jednocześnie zazdrościć zdolności innego

be ashamed of one's inadequacy while envying another's competence

dd
殘羹冷炙

cán gēng lěng zhì

resztki posiłku

dinner leftovers

dd
殘缺不全

cán quē bù quán

niepełny i fragmentaryczny

incomplete and fragmentary

dd
財不露白

cái bù lù bái

nie pokazywać swojego bogactwa

not expose one's wealth

dd
才兼文武

cái jiān wén wǔ

mieć talenty zarówno cywilne jak i wojskowe

. have both military and literary talents

dd
才識過人

cái shí guò rén

być obdarzonym nadzwyczajnym talentem i wnikliwością

be gifted with extraordinary talent and insight

dd
才疏學淺

cái shū xué qiǎn

mieć mierny talent i jeszcze mniej wykształcenia

have little talent and less learning

dd
藏龍臥虎

cáng lóng wò hǔ

niezauważony talent, dosł. przyczajony tygrys ukryty smok


Dosłownie: przyczajony tygrys ukryty smok

unnoticed talent

dd
藏巧於拙

cáng qiǎo yú zhuō

Ukryć swoją zmyślość pod niezdarnością

hide one's ingenuity in clumsiness

dd
藏頭露尾

cáng tóu lù wěi

ogłosić część, ale nie wszystko

divulge part but not all

dd
豺狼當道

chái láng dāng dào

niebezpieczni i okrutni są pod kontrolą

the rapacious and ruthless are in control

dd
豺狼野心

chái láng yě xīn

złowrogie intencje

sinister intentions

dd
柴米夫妻

chái mǐ fū qī

para utrzymująca się z czego popadnie; para zawierająca małżeństwo z powodów finansowych

a couple living hand-to-mouth; a couple married for financial reasons

dd
常備不懈

cháng bèi bù xiè

zawsze czujny

always on alert

dd
長此以往

cháng cǐ yǐ wǎng

jeśli będzie się nadal tak diało; od dłuższego czasu

if things go on like this; if things continue this way; continuously for a long time hence

dd
嘗膽眠薪

cháng dǎn mián xīn

nie zapominać o zemście

remind oneself constantly not to forget revenge

dd
長歌當哭

cháng gē dàng kū

śpiewać żewną pieśń zamiasp płakać aby wyrazić smutek lub złość

sing somber song instead of crying intone poems to express grief-anger

dd
長話短說

cháng huà duǎn shuō

zrobić długą opowieść krótką

make a long story short

dd
長江天塹

cháng jiāng tiān qiàn

Rzeka Jangcy jest naturalną brierą

The Yangtze River is a natural barrier.

dd
長久之計

cháng jiǔ zhī jì

rozwiązanie długoterminowe

a long-term-permanent solution

dd
長樂未央

cháng lè wèi yāng

bezkresna radość

boundless joy

dd
長命富貴

cháng mìng fù guì

długie życie w dostatku i powszechnego szacunku

a long life of abundance and respectability

dd
長年累月

cháng nián lěi yuè

rok za rokiem, przez lata

year in year out; over the years

dd
償其大欲

cháng qí dà yù

spełnić marzenia

fulfil one's desires

dd
長驅直入

cháng qū zhí rù

mil. pędzić prosto do

drive straight in

dd
長生久視

cháng shēng jiǔ shì

żyć długo i zachować dobry słuch i wzrok

live a long life with good eyes and ears

dd
長繩繫日

cháng shéng jì rì

próbować powstrzymać biegnący czas

. try to stop the passage of time

dd
長亭短亭

cháng tíng duǎn tíng

trad. małe pawilony poza granicami miasta

small pavilions outside a city ?trad.?

dd
長袖善舞

cháng xiù shàn wǔ

mieć w zanadrzu sposoby rozwiązywania problemów

be resourceful

dd
長吁短嘆

cháng xū duǎn tàn

głośne jęki; jęki i zawodzenie

deep groans; moaning and groaning

dd
長夜漫漫

cháng yè màn màn

długa, długa noc

long, long night

dd
長揖不拜

cháng yī bù bài

głęboko się skłonić , ale odmówić uklęknięcia

make a deep bow but refuse to kneel down

dd
超塵拔俗

chāo chén bá sú

wyróżniać się, unikać przyziemnych trosk i trzymać się ponad przeciętnością

be above average avoid earthly concerns and hold oneself aloof from the vulgar

dd
超凡入聖

chāo fán rù shèng

przekroczyć to co ziemskie i osiągnąć świętość

transcend worldliness and attain holiness

dd
超群絕倫

chāo qún jué lún

daleko ponad przeciętność

far above the ordinary

dd
嘲風詠月

cháo fēng yǒng yuè

(o poetach) spacerować na wietrze i śpiewać do księżyca

to sport with the wind and sing of the moon (of poets)

dd
巢毀卵破

cháo huǐ luǎn pò

Wszystko (co ktoś miał) zniszczone; katastrofa

Everything one has is destroyed; a disaster

dd
赤地千里

chì dì qiān lǐ

koniec całkowitej izolacji

ene of utter desolation

dd
赤口白舌

chì kǒu bái shé

rozwodzić lub kłócic nad nieistotną drobnostką

squabble over nothing

dd
赤手空拳

chì shǒu kōng quán

z gołymi rękami, nieuzbrojony

bare-handed; unarmed

dd
馳騁疆場

chí chěng jiāng chǎng

dokazywać w czasie bitwy

dash about in a battlefield

dd
踟躕不前

chí chú bù qián

zawahać się by pójść do przodu

hesitate to move forward

dd
持盈保泰

chí yíng bǎo tài

zachować wysoką pozycję poprzez umiarkowanie, zachować skromność mimo bogactwa

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

dd
趁火打劫

chèn huǒ dǎ jié

skorzystaj z pożaru by okraść dom

take unfair advantage of sb. to serve one's own ends

dd
趁浪逐波

chèn làng zhú bō

płynąć z prądem

drift with the tide

dd
趁水和泥

chèn shuǐ huò ní

wykorzystać okazję

seize the opportunity

dd
趁心如意

chèn xīn rú yì

zgodnie z życzeniem, bardzo satysfakcjonujący

in accord with one's wishes; very gratifying and satisfactory

dd
抽抽搭搭

chōu chōu dā dā

łkać i pociągać nosem

sob and sniffle

dd
抽抽噎噎

chōu chōu yē yē

pociągać nosem, szlochać

sob and sniffle

dd
崇本抑末

chóng běn yì mò

popierać kluczowe, umniejszać przygodne

promote what is fundamental and suppress what is the incidental

dd
重操舊業

chóng cāo jiù yè

powrócić do dawnego zajęcia

resume a former occupation

dd
重巒疊嶂

chóng luán dié zhàng

przepaściste góry

precipitous mountains

dd
崇論宏議

chóng lùn hóng yì

dyskusja wysokich lotów i doniosłe stwierdzenia

an exalted discussion and extensive statement

dd
重起爐灶

chóng qǐ lú zào

zrobić świeży start

make a fresh start

dd
崇山峻嶺

chóng shān jùn lǐng

nieprzebyte góry

precipitous mountains

dd
蟲魚之學

chóng yù zhī xué

powierzchowne badania oaprte na cytowaniu i bez żadnego znaczenia

textual research of little value

dd
車載斗量

chē zài dǒu liáng

tuzin, dziesiątka; powszechny i liczny

a dime, a dozen; common and numerous

dd
車在馬前

chē zài mǎ qián

nonsensowny, śmieszny

preposterous

dd
撐腸拄肚

chēng cháng zhǔ dù

jeść ponad miarę

eat to excess; fill the stomach

dd
稱孤道寡

chēng gū dào guǎ

tytułować siebie królem

call-style oneself king

dd
稱王稱霸

chēng wáng chēng bà

rządzić tyranicznie lub z arogancją

domineer

dd
稱薪而爨

chēng xīn ér cuàn

być niezwykle skąpym

be extremely stingy

dd
澈底澄清

chè dǐ chéng qīng

całkowicie oczyścić; przejść przez coś starannie przeczesując

purify completely; purge radically; go through sth. with a fine-toothed comb

dd
沉博絕麗

chén bó jué lì

głęboki w treści i piękny w stylu

profound in substance and beautiful in style

dd
陳穀子爛芝麻

chén gǔ zilàn zhī má

stare drobnostki; błache tematy konwersacji

old trivialities; stale topics of conversation

dd
晨光熹微

chén guāng xī wēi

pierwsze blade promienie świtu

the first faint rays of dawn

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.