Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
不分皂白

bù fēn zào bái

porywczo,zapalczywie; niewybrednie

impetuously; indiscriminately

dd
不分畛域

bù fēn zhěn yù

nie robić rozróżnień, bez zwracania uwagi na różnice narodowe i regionalne

make no distinctions; regardless of national-regional difference

dd
不憤不啟

bù fèn bù qǐ

Oświecać [naukami] tylko tych, którzy wiedzy są chętni.

enlighten only those eager to learn

dd
不敢高攀

bù gǎn gāo pān

nie ośmielać się przyjaźnić lub głosić związku pokrewieństwa z kimś o wyższej pozycji społecznej

not dare to make friends or claim ties of kinship with sb. of higher social position

dd
不敢告勞

bù gǎn gào láo

nie narzekać na ciężką pracę

not complain of hard work

dd
不敢苟同

bù gǎn gǒu tóng

błagać o coś innego; za bardzo zły żeby zaakceptować

beg to differ; too bad to be accepted

dd
不敢問津

bù gǎn wèn jīn

nie ośmielać się pytać (o ceny lub sytuację); prosić o pokierowanie w nowej sytuacji; pytać w którym iść kierunku

not dare make inquiries (as about prices or the situation); ask for guidance in a new field of endeavor; ask in which direction to go

dd
不敢越雷池一步

bù gǎn yuè léi chí yī bù

nie ośmielać się przekroczyć zakazów

not dare to transgress the bounds

dd
不共戴天

bù gòng dài tiān

absolutnie niereformowalny

absolutely irreconcilable

dd
不苟言笑

bù gǒu yán xiào

poważny w mowie i manierach; małomówny

serious in speech and manner reticent; taciturn

dd
不顧大局

bù gù dà jú

ignorować ogólną sytuację

disregard the overall situation

dd
不顧死活

bù gù sǐ huó

działać w pośpiechu; lekkomyślny i brawurowy

be rash; foolhardy

dd
不顧一切

bù gù yī qiè

nie zważając na nic

regardless of everything

dd
不關緊要

bù guān jǐn yào

ignorować kluczowe aspekty

ignore crucial issues

dd
不關痛癢

bù guān tòng yǎng

bez znaczenia; nieważny

of no concern-significance of no consequence; immaterial

dd
不管三七二十一

bù guǎn sān qī èr shí yī

nie dowierzać; kol. jakakolwiek jest prawdziwa historia o...

pay no heed to ?coll.? whatever it is true story of a

dd
不合時宜

bù hé shí yí

w niewłaściwym czasie

untimely

dd
不慌不忙

bù huāng bù máng

swobodnie, bez nerwów

leisurely, composedly

dd
不急之務

bù jí zhī wù

sprawa niezbyt pilna

a matter of no great urgency

dd
不計其數

bù jì qí shù

niezliczone

countless; innumerable

dd
不見天日

bù jiàn tiān rì

cierpieć ucisk pod mrocznymi rządami

suffering oppression under dark rule

dd
不教而誅

bù jiào ér zhū

ukarać bez uprzedzenia

punish without prior warning

dd
不矜不伐

bù jīn bù fá

ani nie okazywać arogancji, ani piać pieśni na własną cześć

neither show arrogance nor sing one's own praise

dd
不今不古

bù jīn bù gǔ

ani nowoczesny ani antyczny (sarkast. uwaga o pedancie)

neither modern nor ancient (sarcastic reference to a pedant)

dd
不矜細行

bù jīn xì xíng

nie zwracać uwagi na małe sprawy

pay no attention to small matters

dd
不進則退

bù jìn zé tuì

Idź naprzód, albo zostaniesz w tyle.

Move forward, or you will fall behind.

dd
不經一事,不長一智

bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì

jeśli nie doświadczysz się na jakiej sprawie, nie zyskasz mądrości i doświadczenia

dd
不咎既往

bù jiù jì wǎng

nie wracajmy już do przeszłości

let bygones be bygones

dd
不覺技癢

bù jué jì yǎng

nie móc powstrzymać się od popisania swoimi zdolnościami

cannot suppress the desire to show off one's ability-skill

dd
不堪一擊

bù kān yī jī

zapaść się po pierwszym uderzeniu

collapse at the first blow

dd
不堪造就

bù kān zào jiù

nie rokujący że da się wyszkolić; nie obiecujący

untrainable; unpromising

dd
不刊之論

bù kān zhī lùn

niepodważalne twierdzenie, aksjomat, niezmienna prawda

an unalterable statement; axiom; unalterable truth

dd
不看僧面看佛面

bù kàn sēng miàn kàn fó miàn

nie patrzeć na twarz mnicha, tylko na oblicze Buddy

dd
不可究詰

bù kě jiū jié

nie móc wytłumaczyć lub zrozumieć dlaczego

cannot explain or find out why

dd
不可名狀

bù kě míng zhuàng

niemożliwy do opisania

indescribable

dd
不可偏廢

bù kě piān fèi

shouldn't one-sidedly dismiss sth.

dd
不可勝言

bù kě shèng yán

niemożliwy do opisania, poza możliwością opisu

inexpressible; beyond description

dd
不可思議

bù kě sī yì

niepojęty; niewiarygodny


Dosłownie: (przeczenie) - można - myśleć - znaczenie

inconceivable; enigma; incredible; unbelievable

dd
不可同日而語

bù kě tóng rì ér yǔ

nie może być wspomniany jednym oddechem

can't be mentioned in the same breath

dd
不可言傳

bù kě yán chuán

nie da się wyrazić w słowach

can not be communicated in words

dd
不可終日

bù kě zhōng rì

być w desperackiej sytuacji; niepokoić się przez cały dzień

be in desperate situation; be anxious throughout the day

dd
不勞而獲

bù láo ér huò

czerpać zysk z trudu innych ludzi

profit by other people's toil

dd
不冷不熱

bù lěng bù rè

być ani zimnym, ani gorącym

be neither hot nor cold

dd
不劣方頭

bù liè fāng tóu

uparty i nieprzyjazny

stubborn and unamiable

dd
不吝指教

bù lìn zhǐ jiào

nie oszczędzaj się w krytykowaniu

don't stint your criticism

dd
不吝珠玉

bù lìn zhū yù

(grzeczn.) proszę o szczere komentarze [mojego występu]

〈court.〉 Please make frank comments (on my performance).

dd
不露圭角

bù lù guī jiǎo

nie popisywać się swoją wiedzą

not show off one's knowledge

dd
不露聲色

bù lù shēng sè

nie okazywać intencji, uczuć itp.

not show feelings-intentions-etc.

dd
不落窠臼

bù luò kē jiù

nie mieć oryginalnego stylu

have an original style

dd
步履維艱

bù lǚ wéi jiān

iść z trudem (arch.); napotkać trudności w czasie pracy

walk with difficulty 〈wr.〉; meet with difficulties in one's work

dd
不蔓不枝

bù màn bù zhī

krótki, zwięzły (o pisaniu)

concise; succinct (of writing)

dd
不名一文

bù míng yī wén

bez grosza

penniless

dd
不謀而合

bù móu ér hé

tak się składa że ma te same poglądy

happen to hold the same views

dd
不能登大雅之堂

bù néng dēng dà yǎ zhī táng

nie może wyrobić sobie właściwego wysublimowanego smaku

dd
不能自拔

bù néng zì bá

nie móc się wyplątać

can't extricate oneself

dd
不偏不黨

bù piān bù dǎng

niestronniczy wobec żadnej strony, sprawiedliwy dla wszystkich

without leaning to one side or the other; fair to all

dd
不平則鳴

bù píng zé míng

niesprawiedliwość wywołuje okrzyki (protestu)

injustice provokes outcries

dd
不破不立

bù può bù lì

nie ma budowania bez niszczenia

no construction without destruction

dd
不欺暗室

bù qī àn shì

być konsekwentnie szczerym (uczciwym) nawet gdy nie ma nikogo dookoła

be scrupulously honest even when there is no one around

dd
不求有功,但求無過

bù qiú yǒu gōng dàn qiú wú guò

nie modlić się o sukces, ale modlić się o nie popełnienie błędu

praying to commit no wrong

dd
不屈不撓

bù qū bù náo

niepoddający się, niemożliwy do okiełznania kontroli

unyielding; indomitable

dd
不染一塵

bù rǎn yī chén

bez skazy; nieskorumpowany; pozostać nieskażony

spotless; incorruptible remain uncontaminated

dd
不如歸去

bù rú guī qù

(wyrażęnie zawodu lub frustracji) lepiej się już wycofać

It's better to retire-quit (expression connoting frustration-disappointment-etc.)

dd
不辱使命

bù rǔ shǐ mìng

z sukcesem wykonać zadanie

have succeeded in carrying out an assignment

dd
不入虎穴,不得虎子

bù rù hǔ xué bù dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

dd
不入虎穴,焉得虎子

bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

dd
不僧不俗

bù sēng bù sú

niemożliwy do opisania

nondescript

dd
不衫不履

bù shān bù lǚ

nie brać pod uwagę czyjegoś wyglądu

disregard one's appearance

dd
不甚了了

bù shèn liǎo liǎo

nie do końca coś rozumieć

not quite understand sth.

dd
不生不滅

bù shēng bù miè

bez narodzin i śmierci; stan Nirwany

?Budd.? without birth or death; the state of Nirvana

dd
不失時機

bù shī shí jī

schwytać chwilę, carpe diem

seize the moment

dd
不識好歹

bù shí hǎo dǎi

nie wiedzieć co jest najlepsze dla siebie

not know what's best for one

dd
不識廬山真面目

bù shí lú shān zhēn miàn mù

nie rozpoznać prawdy o osobie bądź sprawie

not rcognize the truth about a person-matter

dd
不識時務

bù shí shí wù

okazać brak zrozumienia dla ducha czasów, nie mieć zdolności osądu rzeczy

show no understanding of the times; lack judgment

dd
不食煙火

bù shí yān huǒ

przestać jeść gotowane jedzenie, żywić się owocami; być nieśmiertelnym

stop eating cooked food; live on fruits; be an immortal

dd
不識之無

bù shí zhī wú

Być anaflabetą, niepiśmiennym


Dosłownie: zhi-wu - to dwa naczęście występujące znaki w piśmie chińskim, zwłaszcza w piśmiennictwie klasycznym

unable to read and write; illiterate

dd
不是冤家不聚頭

bù shì yuān jiā bù jù tóu

jeśli nie są sobie przeznaczeni, nie spotkają się

dd
不腆之儀

bù tiǎn zhī yí

(pokornie) mój mały drobny podarunek

?humb.? (my) small-negligible gift

dd
不同流俗

bù tóng liú sú

inny od powszechnego zwyczaju, wbrew obecnym modom

different from the prevalent custom; against the current fashion

dd
布襪青鞋

bù wà qīng xié

życie pustelnika

the life of a hermit

dd
不忘溝壑

bù wàng gōu hè

być zdeterminowanym aby umrzeć za swój kraj

be determined to die for one's country

dd
不忘故舊

bù wàng gù jiù

nie zapominać starych przyjaciół

forget not old friends

dd
不為五斗米折腰

bù wèi wǔ dǒu mǐ zhé yāo

nie będę poświęcal swoich zasad dla nędznych korzyści materialnych

dd
不文不武

bù wén bù wǔ

niekompetentny, niezdolny

incompetent; incapable

dd
不問青紅皂白

bù wèn qīng hóng zào bái

bez robienia różnic; nie odróżniać białego od czarnego; bez uprzedniego zastanowienia

indiscriminately; do not distinguish black from white; without forethought

dd
不問皂白

bù wèn zào bái

nie zwracać uwagi na dobro i zło

pay no attention to right and wrong

dd
不無小補

bù wú xiǎo bǔ

być pomocnym

be of some help

dd
不務正業

bù wù zhèng yè

nie angazować się w uczciwą pracę; ignorrować swoją właściwą profesję

not engage in honest work ignore one's proper occupation

dd
不相上下

bù xiāng shàng xià

równi, prawie tacy sami

equally matched; almost the same

dd
不祥之兆

bù xiáng zhī zhào

zły omen, zapowiedź złych rzeczy które nadejdą

bad omen; portent of bad things to come

dd
不肖子孫

bù xiào zǐ sūn

niegodni potomkowie

unworthy descendants

dd
不屑教誨

bù xiè jiào huì

być odpornym na perswazję

be impervious to persuasion

dd
不省人事

bù xǐng rén shì

być w komie, nieskomplikowany

be in a coma unsophisticated

dd
不幸而言中

bù xìng ér yán zhòng

Złe przepowiednie niestety sie spełniły.

The prediction has unfortunately come true.

dd
不虛此行

bù xū cǐ xíng

to była podróż warta przeżycia

it's been a worthwhile trip

dd
不徐不疾

bù xú bù jí

ani za szybko, ani za wolno

neither too fast nor too slow

dd
不學無術

bù xué wú shù

być niekompetentnym ignorantem

be ignorant and incompetent

dd
不言不語

bù yán bù yǔ

nie wypowiedzieć choćby jednego słowa

utter not a single word

dd
不言而喻

bù yán ér yù

to sie rozumie bez słów

it goes without saying

dd
不厭其煩

bù yàn qí fán

ponosić wielkie cierpienia, być cierpliwym

take great pains; be patient

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.