Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
得不償失

dé bù cháng shī

nie warty wysiłku

not worth the effort

dd
得步進步

dé bù jìn bù

nigdy nie być zadowolonym; nadużywać uprzejmości innych

never be satisfied; take advantage of people's kindness

dd
端人正士

duān rén zhèng shì

osoba o wzniosłych zasadach

a high-principled person

dd
燈蛾撲火

dé é pū huǒ

akt samobójczy

suicidal act

dd
德高望重

dé gāo wàng zhòng

być osobą szlachetnego charakteru i o wysokim prestiżu

be of noble character and high prestige

dd
得失參半

dé shī cān bàn

osiągnięć tyle o porażek

achievements equal failures

dd
得失成敗

dé shī chéng bài

sukces i porażka; zyski i straty

success and failure; gain and loss

dd
得天獨厚

dé tiān dú hòu

być szczególnie faworyzowanym przez naturę

be particularly favored by nature

dd
得心應手

dé xīn yìng shǒu

łatwy w użytkowaniu, przystępny, wydajny, itp.

very facile; with high proficiency handy; serviceable

dd
得意忘言

dé yì wàng yán

Gdy zrozumie się myśl, słowa nie są już potrzebne.

The meaning being already known, one's words are no longer necessary.

dd
得魚忘筌

dé yú wàng quán

niewdzięczny

ungrateful

dd
眈眈虎視

dān dān hǔ shì

zerkać łakomie

eye covetously

dd
單刀赴會

dān dāo fù huì

w pojedynkę stawić czoła nieprzyjacielowi

face the enemy by oneself

dd
單刀直入

dān dāo zhí rù

trafiający w sedno, wprost

right to the point; straightforward

dd
單鵠寡鳧

dān hú guǎ fú

wdowiec, wdowa

widow; widower

dd
殫見洽聞

dān jiàn qià wén

arch. erudyta, człowiek wykształcony

?wr.? erudite; learned

dd
殫精竭力

dān jīng jié lì

zrobić wszystko co w mocy, iść na całego

do one's utmost; go all out

dd
殫精竭慮

dān jīng jié lǜ

głowić się, poświęcić całą swoją energię i myśli

rack one's brains; devote one's entire energy and thought

dd
擔驚受怕

dān jīng shòu pà

pozostać w stanie niepokoju

remain in a state of anxiety

dd
丹青妙手

dān qīng miào shǒu

zdolny malarz

skillful painter

dd
簞食瓢飲

dān sì piáo yǐn

żyć w biedzie

live in poverty

dd
等米下鍋

děng mǐ xià guō

żyć na krawędzi ubóstwa, bez pieniędzy

await necessary precondition; live from hand to mouth

dd
東奔西竄

dōng bēn xī cuàn

uciekać we wszystkich kierunkach

flee in all directions

dd
東抄西襲

dōng chāo xī xí

dokonać plagiatu posługując się wieloma źródłami

plagiarize from various sources

dd
東窗事發

dōng chuāng shì fā

wyjść na światło dzienne (spisek, sekret, itp.)

come to the light (of a plot-secret-etc.)

dd
東道主

(dōng dào zhǔ

gospodarz

host

dd
東躲西藏

dōng duǒ xī cáng

chować się to tu to tam

hide oneself from place to place

dd
東躲西跑

dōng duǒ xī pǎo

uciec w panice

flee in terror

dd
東風吹馬耳

dōng fēng chuī mǎ ěr

wejść jednym uchem i wyjść drugim

go in one ear and out the other

dd
東海揚塵

dōng hǎi yáng chén

nieprzewidywalność spraw tego świata

unpredictability of world affairs

dd
東鄰西舍

dōng lín xī shè

sąsiedzi

neighbors

dd
東扭西捏

dōng niǔ xī niē

być emocjonalnie poruszonym i nienaturalnym

be affected and unnatural

dd
東挪西借

dōng nuó xī jiè

pożyczać zewsząd dookoła

borrow all around

dd
冬溫夏清

dōng wēn xià qīng

być bardzo uważnym wobec rodziców

be very attentive to one's parents

dd
東掩西遮

dōng yǎn xī zhē


Dosłownie: bezustannie tuszować błędy

constantly cover up

dd
東游西蕩

dōng yóu xī dàng

kręcić się bez celu

fool around

dd
東張西望

dōng zhāng xī wàng

rozglądać sie wokół; patrzeć dookoła

look around; gaze about

dd
刀山劍樹

dāo shān jiàn shù

narzędzie okrótnych tortur

cruel instrument of torture

dd
刀下留人

dāo xià liú rén

Oszczędzić! Litości!; wstrzymać egzekucję

Spare him-her!; Hold the execution.

dd
點金成鐵

diǎn jīn chéng tiě

błędnie skorygować tekst


Dosłownie: postawić kreskę i zmienić złoto w żelazo

miscorrect a piece of writing

dd
蠹國害民

dù guó hài mín

okradać państwo i ranić ludzi

rob the state and hurt the people

dd
杜門卻掃

dù mén què sǎo

wycofać się ze społeczeństwa i żyć w samotności

withdraw from society and live in solitude

dd
獨步一時

dú bù yī shí

panować, władać przez pewien (krótki) czas

reign supreme for a time

dd
洞察秋毫

dòng chá qiū háo

spostrzegać nawet najmniejsze detale

be perceptive of the minutest detail

dd
洞察一切

dòng chá yī qiè

mieć dobry wgląd we wszystko

have a keen insight into everything

dd
動蕩不安

dòng dàng bù ān

powstanie, niepokoje

upheaval; unrest

dd
洞見癥結

dòng jiàn zhèng jié

przejść do sedna problemu

get to the heart of the problem

dd
棟梁之材

dòng liáng zhī cái

ostoja, filar jakiejś sprawy; ktoś ulepiony na męża stanu; osoba wielkich możliwości i potencjale

1. the mainstay of a cause 2. sb. with the makings of a statesman ; 3.person of great ability and tremendous potential

dd
動魄驚心

dòng pò jīng xīn

głęboko uderzający, porażony strachem

profoundly affecting; struck with fear

dd
動人心魄

dòng rén xīn pò

poruszać czyjeś serce i duszę

move-touch one's heart and soul

dd
動如脫兔

dòng rú tuō tù

przy rozpoczęciu działania zwinny jak uciekający królik

as nimble as an escaping hare when going into action

dd
洞若觀火

dòng ruò guān huǒ

rozumieć coś na wskroś, bardzo dobrze rozumieć

understand thoroughly

dd
洞天福地

dòng tiān fú dì

kraina baśni; słynne wzgórza i miejsca widokowe

fairyland; famous hills and scenic spots

dd
動輒得咎

dòng zhé dé jiù

być zaalarmowanym do tego, co się robi

be blamed for whatever one does

dd
洞燭其奸

dòng zhú qí jiān

przejrzeć czyjeś zło

see through sb.'s villainy

dd
獨出心裁

dú chū xīn cái

pokazać oryginalność

show originality

dd
獨此一家,別無分店

dú cǐ yī jiā bié wú fēn diàn

jedyny oryginalny sklep (lub inny interes), nie ma filii

the only authentic brand, there is no branch

dd
獨膽英雄

dú dǎn yīng xióng

bohater bez strachu

fearless-courageous hero

dd
獨到之處

dú dào zhī chù

oryginalność, wyróżniające cechy; cechy charakterystyczne

originality distinctive qualities; specific characteristics

dd
獨斷專行

dú duàn zhuān xíng

działać arbitralnie

act arbitrarily

dd
獨夫民賊

dú fū mín zéi

autokratyczny zdrajca

autocrat traitor

dd
獨具匠心

dú jù jiàng xīn

pokazać inwencję; mieć wyjątkowy kreatywny umysł

show ingenuity have a special inventive mind

dd
獨具隻眼

dú jù zhī yǎn

mieć wyjątkowy wgląd

have exceptional insight

dd
獨攬大權

dú lǎn dà quán

zagarnąć wszystkie plenipotencje i władzę dla siebie

arrogate all powers to oneself

dd
獨立自主

dú lì zì zhǔ

zachować niezależność i utrymywać inicjatywę; działać niezależnie wg własnej inicjatywy

maintain one's independence and hold the initiative act independently and on one's own initiative

dd
獨木難支

dú mù nán zhī

w pojedynkę nie nie da się uratować sytuacji

one alone can't save the situation

dd
獨辟蹊徑

dú pì xī jìng


Dosłownie: otworzyć sobie drogę (np. do sukcesu)

open up one's own path (to success-etc.)

dd
獨善其身

dú shàn qí shēn

uważać na własny moralny rozwój, nie zważać na innych; zamknąć się w wieży z kości słoniowej

pay attention to one's own moral uplift; without thought of others''; shut oneself up in an ivory tower

dd
頓挫抑揚

dùn cuò yì yáng

modulacja tonu, kadencja

modulation in tone; cadence

dd
頓開茅塞

dùn kāi máo sè

nagle zobaczyć światło

suddenly see light

dd
頓口無言

dùn kǒu wú yán

nie mieć nic do powiedzenia w odpowiedzi

have nothing to say in reply

dd
遁入空門

dùn rù kōng mén

zostać mnichem/mniszką

become a monk-nun

dd
毒蛇猛獸

dú shé měng shòu

jadowite węże i dzikie zwierzęta

venomous serpents and wild beasts

dd
讀書破萬卷

dú shū pò wàn juàn

być dobrze oczytanym

be well read

dd
獨往獨來

dú wǎng dú lái

iść własną drogą

go one's own way

dd
獨行其道

dú xíng qí dào

iść swoją własną drogą

go one's own way

dd
獨行其是

dú xíng qí shì

iść własną drogą niezależnie od opinii innych ludzi

go one's own way do what one thinks is right regardless of others' opinions

dd
獨運匠心

dú yùn jiàng xīn

pokazać zmyślność; mieć wielką orginalność

show ingenuity; have great originality

dd
度德量力

duó dé liàng lì

przejąć czyjeś kompetencje aby coś zrobić

assess one's competency to do sth.

dd
點頭會意

diǎn tóu huì yì

przytaknąć w zrozumieniu

nod in understanding

dd
跌腳捶胸

diē jiǎo chuí xiōng

następować na własne stopy i bić się w piersi z żalu, zawodu etc.

stamp one's feet and beat one's chest in bitterness

dd
澹泊明志,寧靜致遠

dàn bó míng zhì níng jìng zhì yuǎn

okazywać wysokie ideały przez wzniosłe życie

show high ideals by frugal living

dd
旦旦而伐

dàn dàn ér fá

mieć stosunek seksualny każdej nocy

have sexual intercourse every night

dd
淡而無味

dàn ér wú wèi

bez gustu, bez gustu, bez smaku

tasteless; insipid

dd
短兵相接

duǎn bīng xiāng jiē

walczyć w zwarciu z przeciwnikiem

fight at close quarters

dd
短綆汲深

duǎn gěng jí shēn

niewielki talent [osoby] na wysokim stanowisku

small talent in high position

dd
短小精悍

duǎn xiǎo jīng hàn

buć niepozornego wyglądu, ale dużych zdolności; (o utworze) zwięzły i mocny

be of unimposing stature but strong and capable; be short and pithy; be terse and forceful (of writing)

dd
短垣自逾

duǎn yuán zì yú

złamać swoje własne zasady

break one's own rule

dd
彈盡糧絕

dàn jìn liáng jué

wyczerpać amunicję i zapasy żywności

run out of ammunition and food supplies

dd
淡然處之

dàn rán chǔ zhī

traktować z obojętnością

treat with indifference

dd
淡然置之

dàn rán zhì zhī

niepodekscytowany, nie dający się wytrącić z równowagi

unruffled

dd
彈丸之地

dàn wán zhī dì

skrawek lądu

tiny piece of land

dd
彈無虛發

dàn wú xū fā

Każdy strzał trafia w dziesiatkę

Every shot hit the mark.

dd
躲躲閃閃

duǒ duǒ shǎn shǎn

stosować uniki, poruszać się z ostrożnością, być nieśmiałym

be evasive; move carefully so as to avoid danger; be bashful-timid-shy

dd
喋喋不休

dié dié bù xiū

bez przerwy trajkotać

jabber on and on

dd
丁一確二

dīng yī què èr

dokładnie; z całą pewnością

exactly; sure enough

dd
鼎鼎有名

dǐng dǐng yǒu míng

mieć dobrą reputację

have a great reputation

dd
鼎新革故

dǐng xīn gé gù

odrzucić stare drogi i przyjąć nowe

discard the old ways of life in favor of the new

dd
定於一尊

dìng yú yī zūn

oprzeć odpowiedź na jednym autorytecie; traktować jednego człowieka jako najwyższy autorytet

settle a given question on a single authority; look up to one man as the highest authority

dd
鼎足三分

dǐng zú sān fēn

trójstronny podział

tripartite division

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.