Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

舉止不凡

jǔ zhǐ bù fán

舉止大方

jǔ zhǐ dà fāng

mieć w sobie dostojność i powagę

have a dignified air

舉止失措

jǔ zhǐ shī cuò

舉止嫻雅

jǔ zhǐ xián yǎ

舉止言談

jǔ zhǐ yán tán

f.e. one's behavior and conversation

舉止自若

jǔ zhǐ zì ruò

舉踵思慕

jǔ zhǒng sī mù

舉踵思望

jǔ zhǒng sī wàng

舉重若輕

jǔ zhòng ruò qīng

舉足輕重

jǔ zú qīng zhòng

f.e. play a decisive role

九洲四海

jiǔ zhōu sì hǎi

九轉功成

jiǔ zhuàn gōng chéng

九宗七祖

jiǔ zōng qī zǔ

酒足飯飽

jiǔ zú fàn bǎo

f.e. drink and eat to one's heart's content

酒醉飯飽

jiǔ zuì fàn bǎo

借題發揮

jiè tí fā huī

f.e. seize on sth. to beat own drum

疥癬之疾

jiè xuǎn zhī jí

解衣衣人

jiè yī yī rén

敬陳管見

jìng chén guǎn jiàn

脛大於股

jìng dà yú gǔ

競短爭長

jìng duǎn zhēng cháng

敬而遠之

jìng ér yuǎn zhī

zostać w należytym dystansie od kogoś/czegoś

stay at a respectful distance from sb.-sth.

鏡分鸞鳳

jìng fēn luán fèng

敬恭桑梓

jìng gōng sāng zǐ

靜觀默察

jìng guān mò chá

鏡花水月

jìng huā shuǐ yuè

id. an illusion

靜極思動

jìng jí sī dòng

f.e. When idle for too long, one thinks of resuming active life.

敬姜猶績

jìng jiāng yóu jì

競今疏古

jìng jīng shū gǔ

敬老慈少

jìng lǎo cí shǎo

敬老慈幼

jìng lǎo cí yòu

敬老慈穉

jìng lǎo cí zhì

敬老憐貧

jìng lǎo lián pín

敬老恤貧

jìng lǎo xù pín

敬老尊賢

jìng lǎo zūn xián

szanować starszych i oddawać pokłon mądrych

respect the aged and honor the wise-worthy

鏡裡採花

jìng lǐ cǎi huā

鏡裡觀花

jìng lǐ guān huā

鏡破釵分

jìng pò chāi fēn

徑情直遂

jìng qíng zhí suì

f.e. as smoothly as one would wish

徑情直行

jìng qíng zhí xíng

靜如處女,動如脫兔

jìng rú chǔ nǚ dòng rú tuō tù

; id. as nimble as an escaping hare when going into action

敬如上賓

jìng rú shàng bīn

靜若處子,動若脫兔

jìng ruò chǔ zǐ dòng ruò tuō tù

敬若神明

jìng ruò shén míng

f.e. worship sb.-sth.; make a fetish of sth.

敬上愛下

jìng shàng ài xià

敬上接下

jìng shàng jiē xià

敬時愛日

jìng shí ài rì

敬事不暇

jìng shì bù xiá

敬事後食

jìng shì hòu shí

敬授民時

jìng shòu mín shí

敬授人時

jìng shòu rén shí

敬天愛民

jìng tiān ài mín

敬賢愛士

jìng xián ài shì

敬賢禮士

jìng xián lǐ shì

respect wisdom and revere scholarship

敬賢下士

jìng xián xià shì

敬賢重士

jìng xián zhòng shì

敬小慎微

jìng xiǎo shèn wēi

敬謝不敏

jìng xiè bù mǐn

grzecznie odmówić prośbie; błągam o wybaczenie; przykromi, ale nie mogę tego zrobić

decline a request politely I beg to be excused; I'm sorry but I can't do it.

徑行直遂

jìng xíng zhí suí

靜言令色

jìng yán lìng sè

靖言庸回

jìng yán yōng huí

靜言庸違

jìng yán yōng wéi

靖言庸違

jìng yán yōng wéi

撧耳撓腮

juē ěr náo sāi

撅天撲地

juē tiān pū dì

敬業樂羣

jìng yè lè qún

敬業樂群

jìng yè yào qún

f.e. respect work and enjoy company

徑一周三

jìng yī zhōu sān

靜影沉璧

jìng yǐng chén bì

鏡圓璧合

jìng yuán bì hé

經邦論道

jīng bāng lùn dào

經幫緯國

jīng bāng wěi guó

經邦緯國

jīng bāng wěi guó

精兵簡政

jīng bīng jiǎn zhèng

f.e. crack troops and streamlined administration

精兵強將

jīng bīng qiáng jiàng

f.e. crack troops and brilliant generals

鯨波鱷浪

jīng bō è làng

鯨波怒浪

jīng bō nù làng

鯨波鼉浪

jīng bō tuó làng

驚才風逸

jīng cái fēng yì

驚才絕艷

jīng cái jué yàn

驚才絶艷

jīng cái jué yàn

精彩逼人

jīng cǎi bī rén

驚採絕艷

jīng cǎi jué yàn

精彩秀髮

jīng cǎi xiù fā

荊釵布裙

jīng chāi bù qún

f.e. poor woman's clothing modest and virtuous woman

精誠所至

jīng chéng suǒ zhì

To jest właśnie gdzie jest całkowita szczerość.

That is where one's absolute sincerity lies.

精誠所至,金石為開

jīng chéng suǒ zhì jīn shí wéi kāi

to jest właśnie skończona szczerośćl szczerość może sprawić że metal i kamień pęknie

That is where one's absolute sincerity lies.; sincerity can make metal and stone crack

精誠團結

jīng chéng tuán jié

f.e. unite with gung ho spirit

精打細算

jīng dǎ xì suàn

uważne planowanie i ścisła kontrola budżetu

careful calculation and strict budgeting

精雕細刻

jīng diāo xì kè

pracować nad czymś niestrudzenie

work at sth. meticulously

驚愕失色

jīng è shī sè

驚耳駭目

jīng ěr hài mù

驚風駭浪

jīng fēng hài làng

f.e. fearful winds and terrific billows

驚風怒濤

jīng fēng nù tāo

精耕細作

jīng gēng xì zuò

f.e. intensive cultivation

驚弓之鳥

jīng gōng zhī niǎo

n. an easily frightened person

精貫白日

jīng guàn bái rì

經國大業

jīng guó dà yè

經國之才

jīng guó zhī cái

驚鴻艷影

jīng hóng yàn yǐng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.