Dynastie

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Mandżrska, dynastia Qing

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Istniała w latach 1644 → 1911 .

O dynastii

   Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrznych. Zaanektowano Tybet, Tajwan, Mongolię, oraz inne obszary Azji Środkowej.

-charbox-

   W roku 1644 proklamowano Imperium Wielkiego [rodu] Qing. Zanim w ten sposób przemianowano Chiny, Mandżurowie wywodzący się z klanu Aisin Gurun rządzili od 1616 jako Późniejsza Dynastia Jin (Hòu Jīn 後金 ), po mandżursku Amaga Aisin Gurun. Dopiero w roku 1636 zmienili swoją nazwę na Qing.

Po wygraniu bitwy o przełęcz Shanhai, w roku 1644 zajęli Pekin, rozpoczyna się ich oficjalne rządy nad Chinami. Pierwszy władca tej dynastii to Shunzhi Shizu (順治世祖). rządził do do 1661.Dopiero jednak dwa lata później udaje im się objąć kontrolą kluczowe obszary imperium. Całkowitą kontrolę nad Chinami uzyskali dopiero w roku 1683.

Po zakończeniu okresu podbojów, nastąpił okres około stu lat rozwoju gospodarczego i kulturalnego. W czasie tego okresu Mandżurowie utworzyli z siebie uprzywilejowaną kastę wojskowo-urzędniczą. Jednocześnie miejscowa arystokracja była dopuszczana do aparatu władzy tylko w minimalnym zakresie.

Jako ciekawostkę można podać, że w okresie tym Chińczycy przyjęli bambus jako symbol oporu wobec mandżurskiej dominacji. Jako roślina o znakomitej trwałości, symbolizował on wolę Chińczyków do wytrwania nawet największego poniżenia ze strony rządzącej nimi grupy nie-Chińczyków.

Pierwsze sto lat rządów dynastii Qing upłynęło spokojnie także ze względu na brak zagrożeń zewnętrznych. Od północy Rosja zajęta była konsolidowaniem swojej nowo zdobytej władzy nad północnymi obszarami Azji, Japonia zamknęła się na świat, a Korea oraz Wietnam były chińskimi państwami wasalnymi. Dzięki tej sytuacji, Chiny mogły zająć się systematyczną i bezlitosną ekspansją kosztem żyjących tam nacji i ludów. Dodać jedynie należy, że wzajemne podboje między owymi ludami i Chińczykami stanowiły sposób na życie obu stron.

Ze względu na represyjne wobec rdzennych Chińczyków rządy, za czasów dynastii Qing wybuchały liczne bunty i rebelie, w dużej mierze o podłożu narodowym. Największym z nich była rebelia zorganizowana przez bractwo religijne Białego Lotosu w 1793 r. Jej celem było przywrócenie rządów dynastii Ming.

Nałożyły się na ten problem coraz bardziej natarczywe ingerencje mocarstw zachodnich i Japonii. Z upływem XIX wieku coraz więcej sił zewnętrznych i wewnętrznych destabilizowało funkcjonowanie imperium. Najważniejsze wydarzenia, które wtedy zaszły to Wojny opiumowe (1939–42 oraz 1856–60) i Powstanie Tajpingów.

Stopniowo Imperium Chińskie było okrajane przez sąsiadów i mocarstwa zachodnie. Utraciły Wietnam, Koreę, Japończycy zaanektowali wyspę Okinawa, a potem Tajwan. Jednocześnie państwa zachodnie przejmowały kontrolę nad handlem, terytoriami i koncesjami na wydobycie surowców. Władcą, który najbardziej przyczynił się do upadku dynastii była cesarzowa Cixi.

-charbox-

Ostatni cesarz tej dynastii Xuantong Puyi (宣統溥儀) – został obalony w roku 1911 w wydarzeniach, które znamy jako Rewolucja Xinhai.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (15)

CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Gāodì 高帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1616 → 1630.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao

CHARS:

Tàizōng 太宗

Imię osobiste: Huángtàijí 皇太極 lub Hóng Tàijí (洪太極)

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Wéndì 文帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1626-1643.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiāncōng 天聰 (Abkai sure) 1627–1636;
Chóngdé 崇德(Wesihun erdemungge) 1636–1643

清成宗

Imię osobiste: Aisin-Gioro Dorgon (愛新覺羅·多爾袞)

Imię świątynne: 清成宗

Imię pośmiertne: 義皇帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1643–1650.

Okresy dynastyczne nianhao

CHARS:

Shìzǔ 世祖

Imię osobiste: Fúlín 福臨

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: Zhāngdì 章帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1643–1661.

Okresy dynastyczne nianhao

Shùnzhì 順治 (Ijishūn dasan)
CHARS:

22

Imię osobiste: Xuányè 玄燁

Imię świątynne: Shèngzǔ 聖祖

Imię pośmiertne: Réndì 仁帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1661–1722.

Okresy dynastyczne nianhao

Kāngxī 康熙 1661–1722
CHARS:

Shìzōng 世宗

Imię osobiste: Yìnzhēn 胤禛

Imię świątynne: Shìzōng 世宗

Imię pośmiertne: Xiàndì 憲帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1722–1735.

Okresy dynastyczne nianhao

Yōngzhèng 雍正 (Hūwaliyasun tob) 1722–1735
CHARS:

Gāozōng 高宗

Imię osobiste: Hónglì 弘曆

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Chúndì 純帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: 25 09 171- 17 02 1799, 1735–1796.

Okresy dynastyczne nianhao

Qiánlóng 乾隆 (Abkai wehiyehe) 1735–1796
CHARS:

Rénzōng 仁宗

Imię osobiste: Yóngyǎn 顒琰

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Ruìdì 睿帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1796–1820.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiāqìng 嘉慶 (Saicungga fengšen) 1796–1820
CHARS:

Xuānzōng 宣宗

Imię osobiste: Mínníng 旻寧

Imię świątynne: Xuānzōng 宣宗

Imię pośmiertne: Chéngdì 成帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1820–1850.

Okresy dynastyczne nianhao

Dàoguāng 道光 (Doro eldengge) 1820–1850
CHARS:

Wénzōng 文宗

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861
CHARS:

Wénzōng 文宗

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861
CHARS:

Mùzōng 穆宗

Imię osobiste: Zǎichún 載淳

Imię świątynne: Mùzōng 穆宗

Imię pośmiertne: Yìdì 毅帝

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1861–1875.

Okresy dynastyczne nianhao

Tóngzhì 同治 (Yooningga dasan) 1861–1875
CHARS:

Dézōng 德宗

Imię osobiste: Zǎitián 載湉

Imię świątynne: Dézōng 德宗

Imię pośmiertne: Jǐngdì 景帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1875–1908.

Okresy dynastyczne nianhao

Guāngxù 光緒 (Badarangga doro) 1875–1908
CHARS:

Puyi 溥儀

Imię osobiste: Pǔyí 溥儀

Imię pośmiertne: Xùndì 遜帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1908–1911.

Okresy dynastyczne nianhao

Xuāntǒng 宣統 (Gehungge yoso) 1908–1911

慈禧太后

cesarska konkubina, Cesarzowa Wdowa, a potem szara eminencja sprawująca realną władzę 1861–1908. Za jej długiego panowania rządzone przez Mandżurów Cesarstwo popadło w nieodwracalną zapaść.

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Qing. Czas życia / rządów: , 1861–1908.

Okresy dynastyczne nianhao

Ważniejsze wydarzenia: 18

Chińskie ciekawostki-

Mandżurska dynastia Qing

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Chińczycy zmuszeni do noszenia mandżurskiej tonsury.

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Rebelia Trzech Lenników

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Armia dynastii Qing wkracza do Lhassy. Tybet uznaje protektorat Qing

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Opublikowanie powieści „Sen o czerwonym pawilonie”

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Rebelia Stowarzyszenia Białego Lotosu

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Wojny opiumowe zakończona traktatem w Nankinie 1842. Wielka Brytania przejmuje Hong Kong 1860: ponownie ratyfikowany traktat w Tianjin.

Powiązany artykuł Powiązana pozycja leksykonu

Chińskie ciekawostki-

Powstanie Taipingów i ich Niebiańskiego Królestwa Pokoju

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

W końcu trzeciej wojny opiumowej angielsko-francuskie wojska zdobywają Pekin. Spalenie cesarskiego Palacu Letniego.

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Zuo Zongtang dławi powstanie muzułmańskie na północnym zachodzie, odzyskuje panowanie nad Azją Centralną do 1878

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Wojna chinsko-francuska

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Sun Yatsen zakłada Stowarzyszenie Odrodzenia Chin

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Reformy rozpoczęte przez cesarza Guangxu storpedowane przez cesarzową wdowę Cixi

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Powstanie Bokserów. Międzynarodowa ekspedycja w celu przerwania oblężenia zagranicznych poselstw.

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Śmierć Li Hongzhanga 1823–1901

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Zniesienie systemu egzaminów urzędniczych

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Obalenie dynastii Qing; Sun Jat-sen i proklamowanie Republiki Chińskiej

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: 2

Dynastia Ming

Dynastia Ming

Poprzedni okres historyczny

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Ming.

Przeczytaj...

[...] Japończycy, ustanawiając swój bieg w kierunku budowania narodowego bogactwa i władzy w oparciu o modele zachodnich, „cywilizowanych” krajów, chcieli konkurować o supremację z potęgami europejskimi. Japońscy decydenci czuli się uprawnieni do statusu równego ze statusem zachodnich potęg imperialnych. [...]

Przeczytaj...

Komentarze:

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 18 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę (rozwiń)

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod:


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury