Przeglądaj tematy

Widzisz artykuły i ciekawostki na temat...

słynni chińczycy - chińscy poeci, władcy, naukowcy, myśliciele

Ilość znalezionych artykuły: 12 i ciekawostek 37

Artykuły

Najsłynniejsze dzieło tego poety to opowieść o tytule „O źródle brzoskwiniowego kwiecia ” . Poniżej wersja oryginalna i tłumaczenie na j. angielski, zaczerpnięte z zasobów projektu Guttenberg.

Przeczytaj...

Dla zachodnich naukowców najbardziej rzucającą się w oko i na warsztat cechą imperium Qin to jego totalitarny charakter. Pojawienie się Imperium Qin był w wielu aspektach na tyle podobne do Cesarstwa Rzymskiego (w odróżnieniu od wcześniejszej republiki) i III Rzeszy w XX wieku, że warto rzucić okiem i zestawić kilka ciekawych kwestii.

Przeczytaj...

Najsłynniejszym traktatem o wojskowości jest z całą pewnością Sztuka Wojny autorstwa chińskiego stratega Sun Wu. Składa się ona z trzynastu rozdziałów, które zawierają łącznie około 6000 znaków chińskiego pisma. Sam Sun, żyjący u schyłku Epoki Wiosen i Jesieni, urodził się w jednym z istniejących wtedy państw Qi, później jednak przeniósł się do Wu, aby zostać zaufanym strategiem jego władcy.

Przeczytaj...

Mencjusz twierdził, że natura człowieka jest dobra (xing ben shan 性本善), jednak należy ją pielęgnować i rozwijać. Człowiek wg tej teorii jest z natury dobry, podstawy cnót moralnych mają charakter wrodzony, ale – znowu – należy ich strzec i rozwijać.

Przeczytaj...

Yao to legendarny władca, któremu przypisuje się doskonałość moralną, będącą wzorem dla późniejszych władców. Według podań jego rządy poprzedzały założenie dynastii Xia. Przypuszcza się, że Yao był dowódcą grupy plemion, której udało się ustanowić jednolity system rządów nad terytorium, które dziś uważane jest za kolebkę chińskiej cywilizacji.

Przeczytaj...

Gdy cesarz Wu objął tron cesarski, dokonał reform ograniczających tą niebezpieczną dla cesarstwa władzę królów. Z mocy jego rozporządzenia potomkowie królów dziedziczyli fragmenty terytorium przyjmując tytuł markizów. Wkrótce terytoria „królestw” rozpadły się na mniejsze „dzielnice”, które podporządkowano bezpośrednio władzy centralnej. Kolejnym krokiem było pozbawienie markizów ich tytułów szlacheckich.

Przeczytaj...

Potęga państwa Qin rosła między innymi dzięki szeroko zakrojonym reformom systemu politycznego, który opierał się na osiągnięciach intelektualnych szkoły legistów. Podstawowym dziełem legalistycznym była Księga mistrza Han Feia (Han Feizi).

Przeczytaj...

W czasie panowania dynastii Yan, Chiny miały wiele kontaktów ze światem zewnętrznym. Jednym z licznych cudzoziemców odwiedzających Chiny w tamtym okresie, był włoski żeglarz Marco Polo. Wcześniej jego ojciec i wuj odbyli podróż do Azji i zostali przyjęci na dwór Kubai Khana. Ten wysłał ich w misję do Rzymu. Po jej zakończeniu, obaj powrócili do Chin zabierając ze sobą Marco.

Przeczytaj...

Mao stał się ofiarą przekonania o własnej nieomylności. Zwykłe dla władzy patologie polegające na odcięciu od realistycznej oceny efektów własnych działań. Najdobitniejszą ilustracją jest słynna klęska wielkiego głodu 1958−62. Wspólnym mianownikiem przyczyn głodu było działanie mające cel wyłącznie ideologiczny. Były rozżenione ze sprawdzonymi w praktyce mechanizmami ekonomii i produkcji.

Przeczytaj...

Zhuang Zi to najbardziej wpływowy filozof taoizmu.

Przeczytaj...

Pierwotnie była konkubiną cesarza Taizonga. Dzięki przedsiębiorczości i skomplikowanym intrygom osiągnęła ona pozycję głównej żony kolejnego cesarza - Gaozonga. Gdy ten zaniemógł w 660 roku, przekazał stery rządów w ręce małżonki. Wu Zetian rządziła imperium jako regent aż do roku 683, w którym cesarz umarł. Cesarzowa co prawda przyzwoliła na nominację cesarską jego najstarszego syna, jednak szybko intronizowała innego syna, gdy pierwszy okazał się zbyt samodzielny.

Przeczytaj...

Wang Wei już za swojego życia był uważany za wielkiego poetę. Wang był jednak także malarzem – jego obrazy należały do tzw. stylu Pomo. Wang Wei nazywany był też „Buddą poezji” ze względu na jego silne przywiązanie do buddyjskich nauk i ruchu religijnego.

Przeczytaj...

Ciekawostki

神農 Pinyin: Shén nóng
Shen nong (神農) to dosł boski rolnik, nazwany tak ze względu na to, że nauczył ludzi uprawy roli.

Znany też jako Cesarz Yan (炎帝),
lub Cesarz pięciu zbóż ( 五穀先帝, Wǔgǔ xiāndì).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


孔子, 孔夫子 Pinyin: Kǒng Zǐ, Kǒng Fūzǐ
twórca fundamentów systemu społecznego znanego jako konfucjanizm

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS:  To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza
孟子 Pinyin: Meng Zi
To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza

Mencjusz żył u schyłku Okresu Walczących Królestw. Powszechnie znany jako Mencjusz, w Chinach nazywany mistrzem Meng.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


孫子, właśc. 孫武 Pinyin: Sun Zi, Sun Wu
Autor najsłynniejszego traktatu wojskowego w historii Chin i świata.

Imię Suna: Sun Zi (czyt. Sun dzy) to Mistrz Sun, czyli tytuł honorowy nadany w uznaniu jego zasług. W literaturze anglosaskiej stosuje się zapis Sun Tzu, Sun Tze. Pełne imię to Sun Wu (czyt. Sun Łu), co jest nawiskiem rodowym i oficjalnym imieniem mistrza.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: ?–632, pierwszy minister państwa Chu i głównodowodzący jego armią
成得臣 Pinyin: Chéng Déchén
?–632, pierwszy minister państwa Chu i głównodowodzący jego armią

Jeden z najzdolniejszych generałów Epoki Wiosen i Jesieni. Po jego śmierci władca konkurencyjnego państwa Jin miał powiedzieć: "Teraz na świecie nie ma człowieka, który napawałby mnie lękiem".


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


莊子 Pinyin: Zhuang Zi
Przez wielu uważany za najsłynniejszego filozofa taoistycznego.

Jego pełne imię to Zhuang Zhou (莊周); w literaturze anglojęzycznej jako Chuang Tzu.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Słynny poeta patriota, któego rocznica śmierci celebrowana jest piątego dnia piątego miesiąca księżycowego.
屈原 Pinyin: Qū Yuán

Qu Yuan

najsłynniejszy poeta chińskiej starożytności

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Władca państwa Qin, znany jako pierwszy cesarz.
始皇帝 Pinyin: Shi Huangdi
Władca państwa Qin, znany jako pierwszy cesarz.

Imię cesarskie: Shi Huangdi 始皇帝
Imię osobiste: Ying Zheng 嬴政
Lata panowania: 246–210 p.n.e.


Do ułożenia swojego tytułu cesarz wykorzystał zaczerpnięte z mitologii tytuły san huang wu di, tytuły legendarnych władców - trzech czcigodnych i pięciu cesarzy. Pierwszy Cesarz stworzył on nowy tytuł dla siebie łącząc 皇 i 帝. Huangdi oznacza obecnie tyle co cesarz.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Autor najsłynniejszego dzieła historycznego pt.       <em>Zapiski historyka</em>
司馬遷 Pinyin: Sīmǎ Qiān

Sima Qian


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Bezwzględny, machiaweliczny, podstępny, wyniosły...
曹操 Pinyin: Cáo Cāo

Cao Cao

Makiaweliczny mandaryn, który został władcą

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Dyplomata słynny z sukcesów w misjach w Azji Środkowej.
張騫 Pinyin: Zhāng Qiān
Dyplomata słynny z sukcesów w misjach w Azji Środkowej.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Słynny historyk, autor <em>Historii Dynastii Han</em>. Syn innego słynnego historyka Ban Biao 班彪.
班固 Pinyin: Bān Gù

Ban Gu

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


諸葛亮 Pinyin: Zhūgě Liàng
Wybitny mąż stanu, strateg i dyplomata.

W poszukiwaniu wiedzy prowadził pustelnicze życie w Longzhong, prowincja Hubei. To on doradził Liu Beiowi połączenie sił z Sun Quanem przeciw Cao Cao, czego rezultatem była zwycięska dla Liu Beia bitwa u Czerwonych Klifów.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Najsłynniejszy wczesny mistrz kaligrafii
王羲之 Pinyin: Wáng Xīzhī
Najsłynniejszy wczesny mistrz kaligrafii

Jego twórczość ukształtowała sztukę kaligrafii w Chinach. Jego dzieła opisywano jako „smok skaczący ponad niebiańską bramą i tygrys spoczywający w strażnicy feniksa"


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor opowieści „Utopia”
陶淵明 Pinyin: Táo Yuānmíng
Jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor opowieści „Utopia”

jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor słynnego eseju „Utopia”


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: dosł. Cesarz dynastii Tang (pierwszy znak) Xuanzong (imię tytularne nadane mu jako władcy.
唐玄宗 Pinyin: Xuan Zong
dosł. Cesarz dynastii Tang (pierwszy znak) Xuanzong (imię tytularne nadane mu jako władcy.

Imię świątynne: Xuan Zong 玄宗
Imię osobiste: 李隆基 Li Longji
Lata panowania: 712-756
Ery panowania:
Xiantian (先天 xian1 tian1) 712-713
Kaiyuan (開元 kaiyuan) 713-741
Tianbao (天寶 tian1 bao3) 742-756


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: słynny geograf z Północnego Wei
酈道元 Pinyin: Lì Dàoyuán
słynny geograf z Północnego Wei

Dzięki uporczywej pracy stworzył swój Komentarz do klasyka rzek - almanach geograficzny systematyzujący wiedzę o geografii terenów chińskich i opisujący 1252 rzeki.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: słynny erudyta
顏之推 Pinyin: Yán Zhītuī
słynny erudyta

Stworzył słynny, popularny do dziś podręcznik Porady rodu Yan (顏氏家訓).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: słynny matematyk
祖沖之 Pinyin: Zǔ Chōngzhī
słynny matematyk

Obliczył przybliżoną wartość pi π, na wartość 3.1415926 and 3.1415927 - dopiero po tysiącu lat dokonano dokładniejszego wyliczenia. Wyznaczył również dokładne miary czasu do celów badań astronomicznych.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: generał służący dynastii Sui
韓擒虎 Pinyin: Hán Qínhǔ
generał służący dynastii Sui

Generał słynący z uczciwości i skłonności do mówienia wprost. Podporządkował dynastii Sui kilka pomniejszych królestw, przyczyniając się znacznie do zbudowania jej potęgi.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.
武則天 Pinyin: Wǔ Zétiān
cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.

Imię:Wu Zhao 武曌
Lata panowania: 690-705
Inne informacje: (624-705) cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: generał dynastii Tang
程咬金 Pinyin: Chéng Yǎojīn
generał dynastii Tang

Pochodzący z prostego ludu generał słynący ze skłonności do płatania figli i humoru. W utworach literackich często przedstawiany jako klown.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS:
馮道 Pinyin: Feng Dao

Feng Dao

W miarę rozwoju i komplikacji organizmów państwowych powstało bardzo duże zapotrzebowanie na tani sposób zapisywania coraz większej ilości dokumentów.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu
朱熹 Pinyin: Zhū Xī
Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu

znany także jako Miztrz Zhu (朱子, Zhū Zǐ),


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: astronom, inzynier i matematyk
郭守敬 Pinyin: Guō Shǒujìng
astronom, inzynier i matematyk

Wynalazca licznych instrumentów astronomicznych, twórca kalendarza, który dokładnością dorównuje gregoriańskiemu (授時曆, 26 sekund przesunięcia względem ruchu Ziemi.)


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: dowódca ekspedycji morskich
鄭和 Pinyin: Zheng He
dowódca ekspedycji morskich

Odbył łącznie siedem podróży, docierając m. in. do wschodnich wybrzeży Afryki.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


CHARS: Polityk, założyciel Guomindang (GMD, Partii Narodowej), pierwsze prezydent Republiki Chińskiej
孫逸仙 Pinyin: Sūn Yìxiān
Polityk, założyciel Guomindang (GMD, Partii Narodowej), pierwsze prezydent Republiki Chińskiej

Imię z domu, używane np. na Tajwanie: Sūn Zhōngshān (孫中山).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


毛澤東 Pinyin: Máo Zédōng
Założyciel i przywódca Chińskiej Partii Komunistycznej.

in. Przewodniczący Mao; 1893–1976


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


蔣介石 Pinyin: Jiang Jieshi

Czang Kaj-szek

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


李自成 Pinyin: Lǐ zìchéng
Przywódca rebelli przeciw ostatniemu cesarzowi dynastii Ming.

Założyciel dynastii Dashun i zdobywca Pekinu.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


伏羲 Pinyin: Fúxī
Uznany za wynalazcę pisma, rybołówstwa i sztuki chwytania zwierząt w potrzaski.

zwany też Paoxi (Páoxī 庖犧)


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


黄帝 Pinyin: Huángdì
Legendarny Żółty cesarz

Legendarny Żółty cesarz


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


女媧 Pinyin: Nüwa

Nüwa

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Pinyin: Shùn

Shun

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Wszystkie tematy:

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury