-charbox-

Konfucjusz, zwany przez Chińczyków mistrzem Kong, to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki Han i neokonfucjanizm XI-XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa Środka, i przeniknęły także krajów sąsiednich.

Geneza chińskiej nazwy konfucjanizmu

Chińska nazwa konfucjanizmu nie ma nic wspólnego z Konfucjuszem. Znak ru 儒 oznaczał pewną kategorię uczonego. W tradycyjnej wykładni chińskiej ru byli tymi, którzy poświęcali się studiowaniu sześciu ksiąg i ćwiczeniu w sobie za ich pomocą cnót humanitarności i prawości już w czasach świetności dynastii Zhou. Są jednak uczeni twierdzący, że znak powstał już po epoce Konfucjusza (przeczy temu to, że sam Konfucjusz się nim posługuje!). Według autora Zhang Binglina (1896-1936), znak ru był używany w odniesieniu do trzech kategorii osób:

  • tytuł prestiżowy określający uczonych, których w późniejszych wiekach zaczęto zwać mandarynami. To dżentelmeni, erudyci, ludzie renesansu, czyli po prostu ci, którzy nabyli biegłość w zakresie jednej lub kilku umiejętności,
  • kategoria oznaczająca adeptów sześciu sztuk (liuyi 六藝, rytuały, muzyka, kaligrafia, arytmetyka, łucznictwo powożenie),
  • oficjalny tytuł osób (m.in. wędrujących mędrców) pomagających władcy w podążaniu drogą yin-yang i edukowaniu ludu.

Uczeniu przypuszczają, że w czasach wcześniejszych, a więc także w czasach dynastii Shang, ru byli tymi, którzy znali rytuały i odprawiali rytuały religijne i dworskie. W ich zakres wchodzili więc i ci, którzy wróżyli ze skorup żółwi, sprowadzali deszcz itp.

Wpływ na cywilizację chińską

Konfucjanizm wywarł największy i najgłębszy wpływ na sposób myślenia Chińczyków. Jedną z naczelnych koncepcji konfucjanizmu jest Rytuał (li 禮). Stanowi on spójny i szczegółowy wzorzec postępowania obejmujący wszystkie aspekty życia społecznego i relacji między ludźmi. Sankcjonuje role i praktyki społeczne, przez co przyczynia się do ustanowienia powszechnej harmonii. Jednym z elementów tej harmonii były merytokratyczny system awansu społecznego, zastępujący szlachectwo krwi szlachectwem pielęgnowanej nauką doskonałości moralnej wyznaczanej przestrzeganiem cnót.

Najbardziej fundamentalną cnotą stała się w neokonfucjaniźmie opiekuńczość synowska xiao (孝), czyli oddanie i cześć oddawana zarówno żyjącym rodzicom, jak i nieżyjącym przodkom. Nabożność synowska i przestrzeganie rytuału wypływały z cnoty humanitaryzmu ren (仁), odnoszącej się do relacji między człowiekiem a człowiekiem. Najbliższym odpowiednikiem tej cnoty byłaby Złota Zasada “Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe.”

Inną cnotą jest zhong (忠), czyli lojalność wobec władcy lub ludzi o równym statusie, jednak pojęta w sensie wierności zasadom i wyznacznikom moralnym, a nie osobie. Tak więc napomnienie władcy działającego wbrew Woli Nieba było zgodne z tak pojętą lojalnością.

Mandat Nieba legitymizował władzę obdarzając nią najgodniejszych z ludzi – tych, którzy przestrzegali rytuału, i stali na straży moralności i przestrzegania cnót, a wysyłając kary, omeny i odbierając tym, którzy dopuścili się występków. Niebo to abstrakcyjny bezosobowy byt, bynajmniej nie transcendentalny – należy do naszego kosmosu. Niesie w sobie także podtrzymywaną przez swoistą i słabnącą z czasem cnotę de (德), siłę moralną wszystkich przodków, którzy niezależnie od Nieba mogli karać swoich potomków.

Niebo steruje losami świata wcielając plany stworzenia doskonałych relacji międzyludzkich opartych na rytuale, cnotach moralnych i ich przestrzeganiu przez władców oraz poddanych.

O Konfucjuszu

Główny artykuł o Dialogach konfucjańskich tutaj.
-charbox-

Dialogi konfucjańskie

-charbox-
Polubienia: 0

Epoka Epoka Wiosen i Jesieni

Artykuły z tego samego okresu historycznego: 6

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki Han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.

Przeczytaj...

Najsłynniejszym traktatem o wojskowości jest z całą pewnością Sztuka Wojny autorstwa chińskiego stratega Sun Wu. Składa się ona z trzynastu rozdziałów, które zawierają łącznie około 6000 znaków chińskiego pisma. Sam Sun, żyjący u schyłku Epoki Wiosen i Jesieni, urodził się w jednym z istniejących wtedy państw Qi, później jednak przeniósł się do Wu, aby zostać zaufanym strategiem jego władcy.

Przeczytaj...

Jedną z naczelnych koncepcji konfucjanizmu jest Rytuał (li 禮). Stanowi on spójny i szczegółowy wzorzec postępowania obejmujący wszystkie aspekty życia społecznego i relacji między ludźmi. Sankcjonuje role i praktyki społeczne, przez co przyczynia się do ustanowienia powszechnej harmonii. Jednym z elementów tej harmonii były merytokratyczny system awansu społecznego, zastępujący szlachectwo krwi szlachectwem pielęgnowanej nauką doskonałości moralnej wyznaczanej przestrzeganiem cnót.

Przeczytaj...

Jest to pięć dzieł będących podstawą nauki Konfucjanizmu. W różnych epokach tworzono nowe zestawy dodając lub ujmując księgi uznawane za najistotniejsze. Księga pieśni to księga z najstarszymi tekstami starożytności. Jest to antologia najstarszej poezji chińskiej. Jej stworzenie przypisuje się Konfucjuszowi. Zbiór zawiera 305 utworów (oraz 6 samych tytułów zaginionych pieśni), które dzielą się na 160 pieśni ludowych, 74 pieśni okolicznościowych (śpiewanych w czasie rytuałów nadwornych), 40 hymnów i pieśni pochwalnych wobec przodków, bogów lub cesarza.

Przeczytaj...

W Epoce Wiosen i Jesieni, wraz ze stopniowym upadkiem i utratą wpływów przez dynastię Zhou, coraz częściej dochodziło do wojen między państwami chińskimi. W roku 632 stoczono jedną największych bitew owego okresu, bitwę pod Chengpu.

Przeczytaj...

Zhuang Zi to najbardziej wpływowy filozof taoizmu.

Przeczytaj...

Powiązane artykuły: 1

Konfucjusz, Dialogi konfucjańskie

Konfucjusz, Dialogi konfucjańskie

Artykuł podporządkowany tematycznie

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki Han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.

Przeczytaj...

Komentarze:

Nie ma komentarzy

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 3 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury