Biogram i zdjęcia - Piotr Plebaniak

Proponowana treść biogramu (do wyboru wedle uznania i potrzeb)

Biogramy

Pasek na wystąpieniu wideo:

Autor książek o wojnie i geopolityce, m.in. Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie


Albo:

Socjolog i pisarz mieszkający na Tajwanie. Autor książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie


Albo:

Socjolog i pisarz. Autor książek o geopolityce i filozofii konfliktu

Pod artykuł prasowy:

Autor m.in. książki "Siły psychohistorii


Socjolog, autor książek o filozofii wojny i Chinach, z których najnowszą jest "Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie".

Zwięzły na 2 zdania:

Piotr Plebaniak — socjolog, historyk i ekspert specjalizujący się w Chinach. Doktorant wydziału Historiografii na PCCU w Tajpej na Tajwanie. Autor m.in. książek 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY. Pulsujący matecznik cywilizacji (2022) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021).


Bardziej "wyluzowany"

Piotr Plebaniak — rocznik 1975, socjolog, laureat stypendium tajwańskiego Ministerstwa Edukacji i doktorant wydziału historiografii Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie. Pojawił się na Tajwanie 13 lat temu powodowany pasją do uczenia się obcych kodów kulturowych. To zaowocowało nabyciem atrybutów wzorowego mandaryna: umiejątnością pisania kaligrafii, gry na cytrze (guzheng), gry w go i czytania starożytnych poezji.

Zawodowo współpracuje z polskimi firmami jako konsultant biznesowy przy logistyce zakupów hurtowych. Prywatnie niepoprawny miłośnik długodystansowych podróży motocyklowych, fantastyki naukowej oraz kolekcjoner sentencji i aforyzmów. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY. Pulsujący matecznik cywilizacji (2020), przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021) oraz najnowszego bestsellera Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Bardziej poważny #1

PIOTR PLEBANIAK — socjolog, z zamiłowania sinolog. Doktorant wydziału historiografii na Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie, gdzie wkrótce obroni pracę zestawiającą starożytną grecką i chińską sztukę wojenną oraz ich wpływ na genezę podstawowych cech obu cywilizacji – europejskiej i konfucjańskiej. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych, a naukowo zajmuje się psychologią konfliktu i historią wojskowości. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY. Pulsujący matecznik cywilizacji (2020) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021) oraz najnowszego bestsellera Prawidła geopolitycznej gry o przetwanie.


Bardziej poważny #2

Piotr Plebaniak - socjolog, laureat stypendium tajwańskiego Ministerstwa Edukacji i doktorant wydziału historiografii Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY. Pulsujący matecznik cywilizacji (2022) przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021) oraz najnowszego bestsellera Prawidła geopolitycznej gry o przetwanie.

Bardzo oficjalny, do zastosowań formalnych (np. wykłady na uczelniach)

PIOTR PLEBANIAK — socjolog, z zamiłowania sinolog. Doktorant wydziału historiografii na Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie, gdzie wkrótce obroni pracę zestawiającą starożytną grecką i chińską sztukę wojenną oraz ich wpływ na genezę podstawowych cech obu cywilizacji – europejskiej i konfucjańskiej. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych, a naukowo zajmuje się psychologią konfliktu i historią wojskowości.

Autor niezwykle wysoko cenionego przez ekspertów wojskowych studium 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020) oraz pracy zbiorowej nt. filozofii wojny skompilowanej wokół autorskiego przekładu traktatu Sztuka wojny. Jest też autorem cyklu bogato ilustrowanych przewodników przez kulturę i język chiński, w skład którego wchodzi m.in. rekomendowany przez prof. Bralczyka Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), oraz nagrodzona wyróżnieniem w konkursie Geopolityczna książka roku 2020 poetycka wizja historii państwowości chińskiej CHINY. Pulsujący matecznik cywilizacji (2020, 2023). W 2022 roku opublikował studium budowania i niszczenia organizmów państwowych pt. Siły psychohistorii, a rok później dopełniające je studium stosunków międzynarodowych pt. Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, rekomendowane m.in. przez szefa Katedry Stosunków Międzynarodowych SGH, prof. Krzysztofa Miszczaka.

W końcu 2023 roku wyda m.in. napisane wspólnie z Andrzejem "Wodzu" Kruczyńskim Wzorce zwyciężania oraz Wzorce zarządzania zagrożeniami. Na rok 2024 szykowane jest studium Wzorce dowodzenia, a na kolejny - pisane we współautorstwie z amb. Andrzejem Byrtem Małe gierki wielkich mocarstw.

Prezentacje książek opublikowanych i szykowanych dostępne są pod adresem chiny.pl/ksiazki. Na życzenie Autor przesyła egzemplarze redakcyjne swoich publikacji.

English and Chinese versions

English language, suitable for a photo gallery #1

Piotr Plebaniak - socjology M.A., writer. Receiver of Taiwan's Ministy of Education Ph.D. scholarship. Mr Plebaniak has written 10 books, including his own translation of The Art of War (2020) and interpretation of th 36 stratagems. He also authored a series of books on Chinese history, culture and literature. Receently he is working on a 5-volume study on geopolitics and statecraft, sourcing knowledge and wisdom from both ancient Chinese and European treasury of wisdom and experiencee.

As he was born on the anniversary of Poland's most famous battle of 1410 AD, he devotd himself to study history of war. To pursue the goal of understanding war and history, in 2004 he moved to Taiwan. In his own words, as he decided to start his life afresh. The decision to settlee in Taiwan he himself describes as his atteempt to learn and understand Chinese ancient wisdom. Thus, he usually names his decision with the famous Chinese idiom of Mengmusanqian (孟母三遷, meaning that he strove to find best possible environment to study thee wisdom of life).

You can read more about Mr Plebaniak's books here. Samples in English language are available.


中文版, 適合長廊簡介 #1

Piotr Plebaniak - 社會學碩士,作家。 台灣教育部博士獎學金獲得者。 普萊巴尼亞克先生寫了 10 本書,包括他自己翻譯的孫子兵法(2020)和三十六計的解釋(2017的暢銷書, 賣了3萬本)。 他還撰寫了一系列有關中國歷史、文化和文學的書籍。 最近,他正在寫一部關於地緣政治和治國方略的五卷本研究,從古代中國和歐洲的智慧和經驗寶庫中汲取知識和智慧。

由於他出生於公元1410年波蘭最著名的戰役週年紀念日,因此他致力於研究戰爭史。 為了追求了解戰爭和歷史的目標。他也用大型摩托車周游全球,去過40 個國家, 包括澳洲、北美洲、南美國。

他於2004年移居台灣。 用他自己的話說,他決定重新開始自己的生活。 他自己將定居台灣的決定描述為他學習和理解中國古代智慧的嘗試。 因此,他自己不會說他定居到台灣。他通常用中國著名的成語就說他“孟母三遷了到台灣”來命名他的決定。 你可以看看他出版的書,看英文、中文的樣品與書內容的提要與插圖: https://chiny.pl/books-by-piotr-plebaniak#chinese. 2024年他在台灣會出他的最重要的書, 書名"天下大勢", 介紹大帝國興亡的邏輯。

Zdjęcia do biogramu:


Ułatwienia dla dziennikarzy

Zapraszam do zapoznania się z biogramem tutaj.

Jeśli szuka Pan/Pani informacji do przygotowań redakcyjnych, proszę uprzejmie kontaktować się przez e-mail.