Znaki pisma:
書(书)
Wymowa: shū Znaczenie:
Pisać znaki
Budowa i historia znaku:
ręka trzymająca pędzelek i malująca znaki na bambusowych deszczółkach
Losowe chengyu Słownik chengyu
刨根問底
Wymowa: páo gēn wèn dǐ Znaczenie: przejść do sedna czegoś
Sławna persona, idea, dynastia, wyrób, etc.:
Przerwa Przerwa
Dynastia Xin 新朝 xīncháo
Dynastia Xin Przerwa "techniczna" między dynastią Zachodnią Han i Wschodnią Han

9–23 n.e.

Losowy fortel Wszystkie fortele Inny
Wymowa:
Chińskie znaki: 走為上策
Porada: Nie walcz, jeśli nie masz szans na wygraną. Zachowaj siły i sprawność na lepszą okazję. Uciekaj, by zwyciężyć następnym razem.
Frazy języka potocznego Zobacz szystkie zwroty
龜, (龟)
Wymowa: gui
Znaczenie: siedzieć w zasadzce (dosł. żółw)
Historia frazy: współczesny slang. Żółw jest cichy, niepozorny, wtapia się w otoczenie. Dlatego właśnie jest kojarzony z zasadzką.
Gdzie i kiedy używana: ChRL
Poczet władców historycznych Repozytorium władców
Imię osobiste: Liu Xun 劉詢 Imię świątynne: Imię pośmiertne: Xuān dì 宣帝
Numer władcy tej dynastii: 0
Czas życia i rządów: , 73–49
Okresy dynastyczne nianhao: Běnshǐ 本始 73 BC–70 BC Dìjié 地節 69–66 BC Yuánkāng 元康 65–61 BC Shénjué 神爵 61–58 BC Wǔfèng 五鳳 57–54 BC
Gānlù 甘露 53–50 BC
Huánglóng 黃龍 49 BC
Repozytorium władców Kraju Środka tutaj.
Wydarzenie historyczne Repozytorium wydarzeń

589

Zjednoczenie Chin pod Dynastią Sui

Zobacz listę wydarzeń historycznych tutaj.

Chińskie imię Imiona i nazwy chińskie. Jak wybra chińskie imię?

Lista polskich imion przetłumaczonych fonetycznie na język chiński na dole strony!

Chińskie imiona i nazwiska

Imię chińskie

Chińskie imię z reguły coś oznacza bądź symbolizuje – często przez konotację znaków składowych. Najczęściej jest to coś związanego z siłą, pomyślnością, często finansową. Zdarza się, że imiona mają wydźwięk polityczny. Na Tajwanie na przykład w skład imienia wchodzi często znak, który jest częścią nazwy „Republika Chińska” . Jest to przejaw patriotyzmu. W Chinach kontynentalnych jest podobnie. Wiele osób nazywa się np. Jianguo (dosł. tworzenie narodu), lub Czerwonogwardzista albo Opór przeciw Ameryce.
Mężczyźni zazwyczaj mają imiona związane z pomyślnością, bogactwem i siłą, kobiety – z pięknem przyrody, czymś miłym, jak „pachnący kwiatek”, albo obłoczek itp.
Ponieważ możliwych imion jest niezwykle dużo, rzadkością jest, aby ktoś inny miał to samo. Jeśli tak się zdarzy, jest to wynikiem przypadkowej zbieżności.
Nie ma w zwyczaju, a jest w zasadzie nie do pomyślenia, aby dostać imię „po kimś”, np. po wujku. Częste jest jednak nazywanie dzieci tak, aby ich imiona były jakoś ze sobą związane. Gdy w imieniu syna znajdzie się znak ri (Słońce), jego siostra może nazywać się yue (Księżyc).
Chińczycy zwracają się do siebie po imieniu tylko wtedy, kiedy są przyjaciółmi. W rodzinie używa się nazw członka rodziny, np 'młodszy brat', 'starsza siostra' itp. Dzieci nie mogą zwracać się do rodziców po imieniu. Same natomiast otrzymują przydomki, związane albo z jakąś cechą ich charakteru, bądź wydarzeniem z ich dzieciństwa.

Nazwiska chińskie

Nazwiska chińskie są klasą zamkniętą, podobnie jak nasze europejskie imiona. Są to najczęściej nazwy rodów lub klanów. Jest zaledwie kilka sztuk nazwisk dwuznakowych – praktycznie wszystkie nazwiska składają się tylko z jednego znaku. Spis oraz genezę wszystkich nazwisk klanowych można zaleźć w książce Bǎijiāxìng 百家姓 [Księga nazwisk rodowych], która zawiera informacje o 348 najczęściej spotykanych nazwiskach i genezie ich powstania.
Nie do pomyślenia dla Chińczyka jest zmiana nazwiska. Taka czynność jest nie jest praktykowana i ponadto niezmiernie kłopotliwa. Jest to dla nich po prostu nazwa rodu, coś przypisanego i odziedziczonego po przodkach.
Lista najczęściej spotykanych nazwisk znajduje się tutaj

Znaczenie znaków w nazwisku nie jest istotne dla Chińczyków. Nawet jeśli imię oznacza coś istotnego w życiu delikwenta, nie wiąże się ono w ciąg znaczeniowy z nazwiskiem.
WAŻNE: Jeśli Europejczyk wybierze nazwisko z tej książki, czyli poprawne (tzn. znak był gdzieś/kiedyś w Chinach używany jako nazwa klanu bądź plemienia), może się spotkać z oporem mentalnym Chińczyków. Mogą oni uznać, że nazwisko zostało wybrane błędnie i przerobić znak na jakiś inny bądź użyć innego wariantu. jeśli nie wiedzą, że takie nazwisko, bądź taki wariant zapisu jest dopuszczalny.
Tak zdarzyło się właśnie mi. Wybrałem znak z ww. książki, jednak rzemieślnik wyrabiający pieczęcie odmówił wykonania mojego znaku twierdząc, że nie można go użyć jako nazwiska. Zamiast mojego użył powszechnie używany wariant, który wymawia się identycznie, a różni się tylko jednym składnikiem.

Pierwszy: nazwisko występujące na Tajwanie.
Drugi: jest bardzo rzadkim nazwiskiem klanowym.
Trzeci: nie jest używany jako nazwisko.

Taki sam problem pojawił i pojawia się w banku i na poczcie. Dlatego przestrzegam wszystkich:

1. Upewnić się, czy znak może być nazwiskiem (spytać Chińczyka, sprawdzić w źródle drukowanym),
2. Gdy już wybierzemy nazwisko i imię, nie dać się zbić z tropu ani w banku, ani przy wyrabianiu pieczęci, ani nigdzie indziej. Ostateczną wyrocznią jest książka „Sto nazwisk”, a nie człowiek z niepełną wiedzą na temat systemu nazwisk.

W Chinach brakuje nazwisk...

Chińczyków jest za dużo, a nazwisk za mało. Ludzi noszących najpopularniejsze nazwiska jest tak dużo, że rząd chiński pozwala obecnie na ich zmianę, co wcześniej było nie do pomyślenia. Coraz częściej zaczyna stosować się nazwiska dwuczłonowe, tzn. mąż i żona mogą łączyć nazwiska.
Te posunięcie niestety jeszcze bardziej zwiększa zamieszanie w życiu codziennym, gdyż Chińczycy przyzwyczajeni są do reguły „jeden znak nazwisko + dwa znaki imię” .

Chińczycy noszący to samo nazwisko:
Wang (王, Wáng) – 94 miliony
Zhang (張, Zhāng) – 83 miliony

Ponad 20 milionów:
Li (Lǐ 李)
Chen (Chén 陳)
Zhou (Zhōu 周)
Lin (Lín 林)

Zmiana imienia

Co prawda jako dziki barbarzyńca, tudzież „zamorski diabeł”, Europejczyk, w zasadzie może zmienić sobie nazwisko, jeśli po jakimś czasie stwierdzi, że za pierwszym razem wybrał niewłaściwe, jednak nie jest to dobrze przyjmowane i raczej wszyscy będą uzewnętrzniać swoje opory odradzając mu takiej operacji.
Ze zmianą imienia jest zupełnie inaczej. Można je zmieniać. Mieszkańcy Tajwanu mogą to robić nie więcej niż trzy razy w życiu. Regulacja prawna ogranicza ilość zmian, bowiem zmiany imion ludzie dokonują tam często – co wynika najczęściej z orzeczenia wróżbity. Dobre imię ma przynosić szczęście, stare może się „zużywać” i tracić moc, bądź po prostu przynosić pecha.
Zdarza się, że gdy właśnie tak delikwentowi orzeknie wróżbita – nie pozostaje wtedy nic innego jak zmienić imię. Może być wiele innych powodów zmiany imienia – wydarzenie, osoba, chęć zaczęcia swojego życia od nowa.

Imię chińskie – jak zapisywać?

Zasada jest taka, że nazwisko piszemy jako pierwsze. Np. Mao Zedong. Inna pisownia jest niepoprawna, aczkolwiek często praktykowana. Można je zapisywać też tak: Shao Wei-wen. Imiona należy zapisywać w transkrybcji pinyin, jednak na Tajwanie w Hong Kongu oraz w krajach anglojęzycznych przyjęło się używanie transkrypcji WG. Także imiona I nazwiska zapisane w paszportach na Tajwanie zapisane są z użyciem tej transkrypcji.
Kiedy imię osoby jest nietypowe, zaczynają się kłopoty z brakiem konsekwentnego zapisu. Dla ilustracji często zgłoska „zh” zapisywana jest jako „ch” . Poza tym w różnych regionach Chin w różnym nasileniu przejawia się westernizacja imion i przybieranie imion zachodnich.

Wśród Chińczyków żyjących w USA jest częstą regułą to, że używają oni swojego imienia chińskiego pomiędzy imieniem a nazwiskiem amerykańskim.
Dodatkowym problemem jest współistnienie dwóch transkrypcji: Pinyinu i Wade-Giles'a, w Hongkongu i na Tajwanie większość wizytówek drukowana jest z użyciem tej drugiej romanizacji, przy czym dodatkowym utrudnieniem w Hong Kongu jest to, że znakami alfabetu łacińskiego odwzorowuje się wymowę nazwiska w dialekcie kantońskim! Oto kilka przykładów zapisu imion (nazwisko rodowe podkreślone):

Shao Wei-wen – – zapis imienia i nazwiska w Chinach; nazwisko zapisane jako pierwsze.
George Liang Ping-pong – – hybryda zachodnio-chińska spotykana w Hongkongu
Leslie Shuiwan Cheung – – USA. Imię chińskie umieszczone w środku, nazwisko na końcu

Czasami, w celu uniknięcia nieporozumień, aby czytający wiedział co jest nazwiskiem, a co imieniem, na wizytówkach zapisuje się nazwisko literami kapitalizowanymi:

Doris LIANG albo CHANG Tai-lin

Błędem jest pisanie każdej sylaby imienia i nazwiska oddzielnie. Prawidłowy zapis nazwiska obecnego prezydenta Chin to Hu Jintao, nieprawidłowy: Hu Jin Tao.
Inny częsty błąd pojawia się gdy mamy do czynienia z nazwiskiem DWUZNAKOWYM. Wtedy należy dzielić imię następująco: Syma Qian (błędny zapis: Sy Ma Qian, Sy Maqian).

Glify tradycyjne i uproszczone

To samo nazwisko może być zapisane za pomocą znaku tradycyjnego lub uproszczonego. Jesteśmy więc z góry skazani na pewne ehm... „zaciekawienie” jeśli przyjedziemy np. na Tajwan (obowiązują glify tradycyjne) mając wizytówki zapisane glifami uproszczonymi. Zdarza się, że Chińczyk na kontynencie będzie miał kłopoty z odgadnięciem tradycyjnego znaku.
Szczęśliwie nikt nie zwraca na to zbytniej uwagi – wykształceni Chińczycy zarówno na kontynencie jak i na Tajwanie oraz w Hongkongu nie mają, poza nielicznymi wyjątkami mocno zmodyfikowanych znaków, większych kłopotów z czytaniem zarówno uproszczonego jak i tradycyjnego pisma.

Chińskie imię dla Polaka

Twoje imię po chińsku
Jak przetłumaczyć fonetycznie imię polskie na język chiński

Można wybrać znaki, których znaczenie nam się podoba, lub po prostu znaleźć znaki, które wymawia się podobnie.
Xin 姓 oznacza nazwisko rodowe (ang. surname). W dokumentach chińskich nazwisko i imię wpisuje się w rubryce oznaczonej jako xinming (姓名), czyli nazwisko (podawane na pierwszym miejscu, oraz imię.

Jak wybrać chińskie imię dla człowieka z Zachodu

Chińskie imię i nazwisko wypowiadane razem powinno ładnie brzmieć w uszach Chińczyka. Jest bardzo ważne w życiu codziennym. Jego wybór może mieć duży wpływ na funkcjonowanie wśród Chińczyków, którzy są często przesądni. Należy wybrać imię i nazwisko starannie, powoli i przy pomocy chińskich znajomych lub osób znających dobrze język chiński. Często stosowaną zasadą jest wybranie imienia, które brzmi trochę podobnie do imienia europejskiego. Efekty są różne.

Przykłady: Jenny – brzmi bardzo podobnie.


Jenny – 珍妮 Zhen-ni
Imię przetłumaczone fonetycznie
Zhen = rzadki, drogocenny; Ni = dziewczynka.

Innym sposobem jest wybranie sobie imienia, które znaczy coś ważnego – jakąś ideę, cel życiowy. Oczywiście można wybrać sobie imię, które zupełnie nic nie znaczy, a jedynie jest bardzo podobne fonetycznie do imienia oryginalnego. Jednak takiego postępku można w późniejszym czasie żałować, a do imienia człowiek i znajomi z czasem przywyka.

Przyjęło się w języku chińskim, że do tłumaczenia fonetycznego nazw i imion wywodzących się z Zachodu, używa się pewnej dość zamkniętej grupy znaków. W konsekwencji, ta grupa jest łatwo rozpoznawana jako te, których używa się do fonetycznego odwzorowania nazw i imion zachodnich.

Przykłady zastosowania sposobu fonetycznego:


Dirk Pitt (德克 皮特)
Bohater powieści Clive Cusslera.


James Sandecker
(儋姆斯 桑德克)

Jeden z bohaterów powieści Clive Cusslera
Morze Beringa
(白令海)
Bailing hai
Hitler
希特勒

Polska wymowa: Si-te-le

Przy zapisywaniu fonetycznym imienia i nazwiska, stosuje się dodatkowy znak rozdzielający jedno od drugiego – jest to kropka umieszczona w połowie wysokości litery.

Niektóre nazwy są przetłumaczone w niezwykle „sprytnie” – tak, że ich brzmienie jest niemal identyczne z oryginalnym, a znaczenie znaków odnosi się do postaci:


Jezus 耶穌
Ye = ojciec, zwrot grzecznościowy do nauczyciela; Su = przywracać do życia

Coca-cola 可口可樂
Kekou
– smaczny ; kele – dający przyjemność, sprawiający radość.

W języku chińskim nie ma imion zachodnich, poza tymi, które zostały wprowadzone fonetycznie. Jeśliby więc ktoś chciał przetłumaczyć fonetycznie swoje imię, musiałby albo skorzystać z jakiegoś ugruntowanego sposobu tłumaczenia, bądź poszukiwać samemu. Należy przy tym pamiętać, aby znak nie był przesadnie skomplikowany w pisaniu. Polskie imiona można tłumaczyć następująco:


Magda (馬大)
Jak przetłumaczyć imię na chiński
dosł „koń + duży”, jak nosicielka imienia jest szczuplejszej budowy, można użyć znaku 妲 – da2, która była nazwiskiem konkubiny ostatniego cesarza dynastii Shang.

Piotr 皮特, 皮得
pi – wielki +
te – specjalny/szczególny
Paulina 葩琳
pa – biały kwiat +
lin
piękny nefryt.

Chińskie tatuaże

Tatuaż z chińskimi znakami

Choć mistrzowie tatuażu mają coraz więcej ostrożności i potrafią już zaoferować przyzwoite tłumaczenia znaków chińskich, nadal mogą zdarzyć się niespodzianki. Na wszelki wypadek przed wykonaniem tatuażu znajdź rodowitego Chińczyka lub kompetentną osobę, a następnie upewnij się, że co najmniej dwie osoby są zgodne co do znaczenia znaków.

Przetłumacz frazę, słowo lub znak tatuażu Wątek tłomaczeń w forum Chiny.pl

Imiona znanych osób

Mao Zedong 毛澤東
Mao Zedong. w romanizacji WG zapisywany jako Mao Tse-tung.

Chen Shui-bian 陳水扁
Prezydent Republiki Chińskiej na Tajwanie 2000-2008.

Polskie imię przetłumaczone fonetycznie na chiński

Uwaga! Co prawda konwencją stało się fonetyczne tłumaczenie imion i nazwisk europejskich, to proszę pamiętajcie, że imiona przetłumaczone fonetycznie brzmią dziwnie i czasami pokracznie w uszach Chińczyków. Osobom chcącym mieć chińskie imię polecam wymyślenie dla siebie imienia z prawdziwego zdarzenia – z chińskim nazwiskiem rodowym i odpowiednio dobranym imieniem. Może ono, ale nie musi, brzmieć podobnie do imienia oryginalnego.

Do tego celu wyszukaj i poproś jakiegoś Chińczyka, aby pomógł w wybraniu odpowiednich znaków. Nie może to być pierwszy z brzegu Chińczyk – powinien choć trochę znać twój charakter i zainteresowania. Jeśli wybierzesz sobie imię z Internetu lub samodzielnie, koniecznie zweryfikuj jego poprawność u jakiegoś INNEGO rodowitego Chińczyka – tak na wszelki wypadek.

Niektóre zestawienia znaków nie nadają się dla kobiety lub mężczyzny, bądź użyte w imieniu brzmią bardzo dziwnie. Niektórym też może przeszkadzać to, że imię brzmi w sposób pozwalający domyślić się, że noszący je jest obcokrajowcem – tzn. Chińczyk nigdy by sobie takiego nie wybrał.

FORUM Tu można składać prośby o przetłumaczenie brakujących imion
Imię polskie Polskie imię po chińsku
(W nawiasie znaki uproszczone)
Wymowa
Adam 亞當 (亚当) Yà dāng
Adrian 阿德里安 Ā dé lǐ ān
Ágata 阿加塔
阿佳塔
Ā jiā tǎ
Agnieszka 阿涅斯
阿格涅什卡
Ā niè sī
Aldona 阿拉豆娜 Ā lā dòu nà
Aleksandra 亞歷山德拉 >(亚历山德拉) Yà lì shān dé lā
Aleksander 亞歷山大>(亚历山大) Yà lì shān dà
Alicja 艾莉西亞(艾莉西亚) Ài lì xī yà
Andrzej
安德雷 Ān dé léi
Angelika 安哿麗卡 (安哿丽卡) Ān kě lì kǎ
Antonina 安窦腻娜  
Artur 阿爾圖(阿尔图) Ā ěr tú
Anna 阿娜
安娜
Ā nà
Ān nà
Barbara 笆笆拉 Bā bā lā
Bartłomiej 巴爾托米(巴尔托米) Bā ěr tuō mǐ
Beata 貝塔 (贝塔) Bèi tǎ
Bogdan 伯格丹 Bó gé dān

Bogusław 伯古斯瓦夫 Bó gǔ sī wà fú
Bronisław 彼任尼思拉福  
Cezary 茨薩雷(茨萨雷) Cí sà léi
Czesław 茨斯拉夫 Cí Sī lā fū
Daniel 丹尼爾
丹尼
Dān ní ěr
Dān ní

Daniela
丹涅拉 Dān niè lā
Damian 達棉 >(达棉) Dá mián
Daria 韃貳鴉
塔麗亞
Dá èr yā
Tǎ lì yà
Dariusz 大力尤什 Dà lì yóu shí
Dawid 大衛>(大卫) Dà wèi
Djana 迪安那 Dí ān nà
Dominik 斗米尼可 Dòu mǐ ní kè
Dominika 多蜜尼卡 Duō mì ní kǎ
Dorota 多蘿她>(多萝她) Duō luó tā
Edyta 艾蒂塔 Yì dì tǎ
Elżbieta 艾热别塔 Yì rè bié tǎ
Ewa 艾瓦 Aì wǎ
Ewelina 艾薇莉娜 Yì wēi lì nuó
Fabian 費邊 费边 Fèi biān
Faustyna 閥惡斯滴娜>(阀恶撕滴娜) Fá è sī dī nuó
Grażyna 格拉热娜 Gē lā rè nuó
Helena 伊蓮娜>(伊莲娜) Yī lián nuó
Henryk 恩里克 Ēn lǐ kè
Henryka 恩莉卡 Ēn lì kǎ
Iwona 伊沃娜
怡福娜
Yī wò nuó
Yí fú nuó
Izabela 伊薩貝拉> (伊萨贝拉) Yī sà bèi lā
Jacek 亞>茨克 亚茨克 Yà cí kè
Jakub 雅庫布 (雅库布) Yǎ kù bù
Janusz 亞努師> ( 亚努师) Yà nǔ shī
Janina 雅妮娜> 雅妮娜 Yǎ nī nà
Jan 雅恩 Yǎ ēn
Jarosław 亞洛斯拉夫>(亚洛斯拉夫) Yà luò sī lā fū
Jerzy
Jurek
爺師, 燁師 (>爷师, 烨师)
遇熱克>遇热克
Yé shī, yè shī
Yù rè kè
Joanna 唷安娜
友安娜
Yō ān nuó
Yǒu ān nuó
Jowita
友福藝她
(友福艺她)
Yǒu fú yì tā
Julia 玉麗雅 (玉丽雅) Yù lǐ yǎ
Julian 玉蓮 ( 玉莲) Yù lián
Juliana 玉蓮娜(玉莲娜) Yù lián nà
Justyna 玉絲娜(玉丝娜) Yù sī nà

Kinga 金佳 Jīn jiā
Kacper 卡此辟爾(卡此辟尔) Kǎ cǐ pì ěr
Kama 卡瑪 Kǎ mǎ
Kamil 卡米爾(卡米尔)
喀冪樂(喀幂乐)
Kǎ mǐ ěr
Kǎ mǐ le
Kamila 卡米拉 Kǎ mǐ lā
Karina 卡爾銀阿> (卡尔银阿) Kǎ ěr yín ā
Karolina 卡洛麗娜(卡洛丽娜) Kǎ luò lì nà
Kasia 卡夏 Kǎ xià
Katarzyna 卡塔熱娜(卡塔热娜) Kǎ tǎ rè nà
Kazimierz 卡熱米埃(卡热米埃) Kǎ rè mǐ āi
Kinga 金佳 Jīn jiā
Klaudia 克勞迪婭(克劳迪娅)
克勞迪(克劳迪)
Kè láo dí yà
Konrad 孔拉得> Kǒng lā de
Krystyna 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dì nà
Krzysztof 克什斯托弗 Kè shí sī tuō fú
Krzyś > 可石謝(可石谢)> Kě shí xiè
Lucyna 禄雌娜 Lù cí nuó
Łucja 婺慈雅(婺慈雅) Wù cí yā
Łukasz 吴卡什 Wú kǎ shí
Maciej 馬切(马切)

Mǎ qiē

Magdalena 瑪格達蕾娜(玛格达蕾娜) Mǎ gé dá lěi
Magda> 馬大(马>大)
瑪哿她(玛哿她)
Mǎ dà
Mǎ kě tā
Marlena 瑪爾樂娜 (玛尔乐娜) Mǎ ěr lè nà
Martyna 瑪鵜娜(玛鹈娜) Mǎ tí nuó
Maja 瑪雅(玛雅)
瑪亞(玛亚)
Mǎ yā
Mǎ yà
Małgorzata 毛戈雅塔 Máo gē yā tǎ
Marcin 馬爾親(马尔亲) Mǎ ěr qīn
Marek 馬雷克(马雷克) Mǎ léi kè
Maria 瑪麗亞(玛丽亚) Mǎ lì yà
Marta 瑪爾塔(玛尔塔) Mǎ ěr tǎ
Mariusz 馬柳什(马柳什) Mǎ liǔ shí
Mateusz 馬泰烏斯(马泰乌斯)
馬特武士(马特武士)
Mǎ tài wū sī
Michał 米豪 Mǐ háo
Mieczysław 米尺斯瓦夫 Mǐ chǐ sī wā fú
Mikołaj 米克艾 Mǐ kè ài
Mirosław 米洛斯瓦夫 Mǐ luò sī wā fú
Monika 莫尼卡 Mò ní kǎ
Natalia 娜塔莉婭 (娜塔莉娅) 娜塔麗亞(娜塔丽亚) Nà tǎ lì yà
Norbert 諾爾貝 ( 诺尔贝)> Nuò'ěr bèi
Ola 歐拉 (欧拉)> Ōu lā
Patrycja> 帕特麗霞(帕特丽霞) Pà tè lì xiá
Paula 寶拉(宝拉)>
Bǎo lā
Paulina > 葩琳,
寶麗娜(宝丽娜)
Pā lín
Bǎo lí nuó
Paweł 帕維 (帕维)> Pà wéi
Piotr (Peter) 皮特, 皮得
彼歐德兒(彼欧德儿)>
Pi te, Bi de
Bǐ ōu dé ér
Przemysław 浦什梅斯瓦夫
Pǔ shén méi sī wā fú
Roxana 羅克莎娜(罗克莎娜)> Luó kè shā nà
Radosław 拉多斯瓦夫

Lā duō sī wā fú
Rafał 拉法奧(拉法奥) Lā fǎ ào
Robert 羅伯特(罗伯特) Luō bó tè
Ryszard 雷沙爾德(雷沙尔德)
Léi shā ěr dé
Sabina 薩碧娜(萨碧娜)

Sà bì nuó

Sebastian 賽巴斯蒂安(赛巴斯蒂安) Sài bā sī dì ān
Slawomir
Slawek
斯拉福密爾(斯拉福密尔)
斯蛙福克
斯拉福可>
Sī lā fú mì ěr
Sī wā fú kè
Sī lā fú kě
Stanisław 斯塔尼斯拉夫 Sī tǎ ní sī lā fū
Stefan 斯特凡 Sī tè fán
Sylwester 西爾維斯特(西尔维斯特) Xī ěr wéi sī tè
Sylwia 茜爾維亞(茜尔维亚) Qiàn ěr wéi yà
Szymon 西蒙 Xī mēng
Tadeusz 塔德烏什 (塔德乌什) Tǎ dé wū shí
Teodor 泰奧多爾(泰奥多尔) Tài ào duō ěr
Teofil 特奧菲(特奥菲) Tè ào fēi
Teresa 特蕾薩(特蕾萨) Tè lěi sà
Tomasz 托馬斯 (托马斯)> Tuō mǎ sī
Wacław 瓦克拉夫 Wā kèlā fú
Waldemar 法樂德馬爾 (法乐德马尔)> Fǎ lè dé mǎ ěr
Weronika 薇羅尼卡 (薇罗尼卡) Wēi luó ní kǎ
Wiesława 婦易斯娃法
(妇易斯娃法)>
Fù yǐ sī wá fǎ
Władysław 弗拉迪斯拉夫 Fú lā dí sī lā fū
Wiktor Wiktoria 维克多
维多利亚
Wéi kè duō
Wéi duō lì yà
Wojciech 否切和
缶旗克>
Fǒu qiē hé
Fǒu qí kè
Wioleta 福友樂她 (福友乐她)> Fú yǒu lè tā
Zbigniew
Zbyszek
斯彼哥尼俄福
斯彼社克
Sī bǐ gē ní é fú
sī bǐ shè kè
Zofia 佐菲亚 > Zuǒ fēi yà
Zuzanna 苏珊娜>
苏散娜
Sū shān nuó
Sū sàn nuó
Żaneta 苒娥她 Ran e ta
Prośby o przetłumaczenie brakujących imion można składać na FORUM